Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Чим супроводжуються господарсько-фінансові операції підприємницьких структур усіх галузей і сфер діяльності?

Читайте также:
  1. A) структура рабочего стола
  2. B. учение о сложной структуре дефекта
  3. D. Требования к структуре и оформлению курсовой работы.
  4. I Тема: Структурно-смысловые особенности описания
  5. I. Правосознание: понятие, структура, функции и виды.
  6. I. Структурно-семантические и функциональные различия глаголов в НЯ и РЯ
  7. I. Сущность социальной структуры общества.
  8. II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА ВПО
  9. II. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
  10. II. ОБОБЩЕННАЯ СТРУКТУРНАЯ СХЕМА КОМПЬЮТЕРА

а) рухом грошових коштів;

б) рухом матеріальних ресурсів;

в) рухом людських ресурсів;

г) рухом туристичних послуг.

93. Дайте визначення поняття рух грошових коштівзгідноПоложення бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів»:

а) короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і характеризуються незначним ризиком зміни їх вартості;

б) це готівка, гроші на рахунках у банках та депозити до запитання (п. 5);

в) це надходження і вибуття коштів та їхніх еквівалентів;

г) це являє собою сукупність розподіленого в часі і просторі надходження та витрачання коштів при здійсненні господарської діяльності.

94. Дайте визначення поняття грошові кошти:

а) це готівка, гроші на рахунках у банках та депозити до запитання;

б) це надходження і вибуття коштів та їхніх еквівалентів;

в) вони є агрегованими, оскільки включають багато видів руху грошей в економіці підприємств і за йо­го межами;

г) це перевищення доходів над витратами, по­датковими й обов'язковими платежами, а рентабельність визнача­ється як відсоткове відношення суми отриманого прибутку до якого-небудь іншого показника.

95. Відомості, щонаводяться в пасиві балансу підприємства, показують:

а) звідки надійшли засоби і кому за них заборгувало підприємство;

б) розміщення капіталу, що знаходиться в розпорядженні підприємства;

в) інформацію про джерела формування власного і позиченого капіталу;

г) заборгованість підприємства перед акціонерами.

Що забезпечує ефективно організований рух грошових коштів?

а) платоспроможність і не збитковість підприємства;

б) ліквідність і збитковість підприємства;

в) платоспроможність і ліквідність підприємства;

г) еквівалентні і грошово-фінансові спроможності підприємства.

Як поділяються грошові кошти за напрямами руху?

а) вхідні і вихідні;

б) ліквідні і збиткові;

в) збиткові і прибуткові;

г) золоті і паперові.

98. За галузями національної економіки виробничі основні засоби бувають:

а) промислові;

б) будівництва;

в) сільського господарства;

г) всі відповіді правильні.

Щонеобхідно для проведенняаналізудинаміки, складу та структуриосновнихзасобів?

а) звернутиувагу на те яка часткаосновнихфондівзданаабо взята в оренду, яку земельнуплощузаймаєпідприємство і наскількидоцільноїївикористовує;

б) порівнятитемпизмінивартостіосновнихзасобів з динамікоюфінансовихрезультатівдіяльності, зростанняяких, безумовно, повинно бути вище;

в) виявититенденції, щодоструктурнихзмін в складіосновнихзасобів;

г) всі відповіді правильні.


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 5 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав