Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Біосфера як природне середовище для людини

Читайте также:
  1. ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ
  2. ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ
  3. Виникнення знань, що узагальнювали життєдіяльність людини та фіксували досвід взаємодії з природою.
  4. Вкажіть, у відповіді під котрим номером правильно вказано підходи до визначення прав людини
  5. Внутрішнє середовище підприємства(мікросередовище),його складові.
  6. Внутрішнє та зовнішнє середовище організації
  7. ВОЛЯ І ВОЛЬОВІ ДІЇ ЛЮДИНИ
  8. Вплив ЕМП на організм людини
  9. Г) В тканини, порожнини організму чи в зовнішнє середовище.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Біосфера є місцем проживання для всіх живих організмів, в тому числі і людини.Особливим комплексним елементом природного середовища людини є природні ресурси: продукти харчування, органічна та мінеральна сировина, енергоносії, вода, ґрунт, простір для життя, повітряний простір та естетичні об'єкти природи. Досить довгий час людина користувалася ними нераціонально. Вона не усвідомлювала, що невичерпних ресурсів у природі немає. На сьогодні на планеті умовно невичерпними можна вважати лише запаси води в Світовому океані та кисню в атмосфері. Але що стосується прісної води, то вже нині, внаслідок нерівномірного розподілу, в окремих регіонах Землі відчувається її гостра нестача. Усі мінеральні ресурси належать до невідновних, і найголовніші з них уже майже вичерпані або близькі до цього (вугілля, залізо, марганець, нафта, поліметали та ін.).

Поверхневий шар земної кори, який утворився внаслідок фізичного, хімічного та, найголовніше, органічного вивітрювання, називається ґрунтом. Ґрунту притаманна родючість. Його компонентами є частки твердої речовини, ґрунтова вода, ґрунтове повітря та живі організми.

Тверді частинки ґрунту складаються із мінеральних та органічних речовин, причому мінеральних речовин більше. Органічні речовини утворюються переважно із залишків мертвих рослин внаслідок життєдіяльності ґрунтових мікроорганізмів. Вони складають так званий гумус. Чим більше в ґрунті гумусу, тим він темніший, тим родючіший.

Крім бактерій у ґрунті живе велика кількість безхребетних тварин (черви, личинки комах, мурахи тощо), які приймають участь у підтриманні рівня родючості ґрунту.

Величезну роль у ґрунті відіграє вода, яка є розчинником та носієм поживних речовин.

Світ живих організмів Землі об'єднує рослини, тварини, гриби та мікроорганізми.

Рослинивідіграють унікальну роль на нашій планеті, бо здатні до фотосинтезу, внаслідок чого утворюють органічні речовини із неорганічних, чим поповнюють неминучі втрати їх, спричинені гетеротрофними організмами та виробничою діяльністю людини. Вони акумулюють сонячну енергію у синтезованих органічних речовинах, яка потім через живлення розподіляється в біосфері та забезпечує її існування.

Крім цього, рослини регулюють вміст кисню та вуглекислого газу в атмосфері, істотно впливають на погодно-кліматичні умови, запобігають руйнуванню верхнього шару ґрунту.

Людина отримує від рослин найважливіший для свого існування фактор – їжу. Крім того, вона використовує рослини як ліки, будівельний матеріал, паливо, сировину для промисловості тощо.

Тваринитеж відіграють велику роль у природі та житті людини. Вони беруть участь у біологічному кругообігу речовин та енергії у природі, а також підтримують динамічну рівновагу в біосфері. Життя тварин тісно пов'язане з життям рослин. Перш за все, рослини є продуктом живлення численних видів тварин. Зі свого боку, тварини сприяють розповсюдженню насіння рослин (птахи, гризуни, тварини з густим волосяним покровом), а численні види комах є запилювачами квіткових рослин. Людинавикористовує тварин як джерело продуктів харчування та технічної сировини.

Головною функцією грибів та мікроорганізмів у природі є мінералізація органічних речовин мертвих організмів, яка є важливим етапом кругообігу речовин та енергії. Ця властивість притаманна сапрофітним організмам цієї групи, бо паразитуючі гриби та мікроорганізми живуть у живих організмах, руйнують органічні речовини останніх, викликаючи захворювання.

Деякі види грибів та бактерій людинавикористовує в харчовій промисловості (випікання хліба, виготовлення молочних продуктів тощо) та медицині (виготовлення ліків, вакцин тощо).

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-15; просмотров: 12 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав