Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Вимоги до знань і умінь

Читайте также:
  1. II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
  2. II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
  3. III. Систематизація і доповнення знань
  4. IV. Вимоги до зберігання вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного
  5. V. Вимоги до транспортування вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного
  6. V. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ
  7. VІІІ. Критерії оцінювання знань і вмінь студентів з дисципліни
  8. Актуалізація знань
  9. Актуалізація опорних знань
  10. В апеляційній інстанції не приймаються і не розглядаються вимоги, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.

Вивчення навчальної дисципліни «Статистика» дає студентам уявлення про предмет і метод, організацію і завдання статистики, основні прийоми обробки статистичних даних, методику обчислення статистичних показників, форми і порядок складання статистичної звітності, що допоможе їм у майбутній роботі аналізувати соціально-економічні процеси, що відбуваються в суспільстві в умовах переходу до ринкової економіки, перетворень у фінансовій системі, змін у фінансових і кредитних відносинах. Знання статистики дозволяють краще орієнтуватися в системі інформаційного забезпечення, дають можливість працювати за прийнятою в міжнародній практиці методологією ведення обліку і статистики.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

- поняття статистичного показника, їх види, форми;

- засоби розрахунку і аналізу статистичних показників;

- особливості статистичного аналізу діяльності підприємств основних галузей матеріального виробництва;

- статистичне забезпечення прийняття управлінських рішень.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

- використовувати методи проведення статистичних досліджень явищ і процесів суспільного життя;

- збирати статистичну інформацію про економічний розвиток підприємства, галузі народного господарства в цілому, здійснювати її систематизацію і класифікацію;

- володіти методикою опрацювання інформації, її узагальнення та аналізу;

- самостійно використовувати данні про окремі види соціально-економічної діяльності, стан економіки, робити на їх основі узагальнення та висновки, приймати управлінські рішення.

- застосовувати систему показників соціально-економічної статистики;

- мати навички статистичного аналізу в різних галузях народного господарства;

- проводити спеціально організовані статистичні дослідження,

- застосовувати комп`ютерну техніку при обробці статистичного матеріалу.

Опанування навчальної дисципліни «Статистика» повинно забезпечувати необхідний рівень сформованості вмінь:

Назва рівня сформованості вміння Зміст критерію рівня сформованості вміння
1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною навчальною програмою
2. Алгоритмічний Вміння використовувати знання у практичній діяльності при розв’язуванні типових ситуацій
З. Творчий Здійснювати евристичний пошук і використовувати набуті знання для розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуаційДата добавления: 2015-01-12; просмотров: 42 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав