Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Поняття та різновиди натовпу. Поводження людини в натовпі. Фактори, що стійко, або тимчасово підвищують індивідуальну імовірність наразитись на небезпеку.

Читайте также:
  1. I. Поняття зворотної дії в часі закону про кримінальну відповідальність.
  2. III. Поняття комунікації, комунікаційного процесу, методи його удосконалення
  3. Адиктивна поведінка: поняття і сутність
  4. Адміністративні стягнення: поняття та види
  5. Аналіз сутності та динаміка розвитку людини на різних етапах її життєвого шляху
  6. Безпека людини, суспільства, національна безпека. Культура безпеки, як елемент загальної культури, що реалізує захисну функцію людства.
  7. Біосфера як природне середовище для людини
  8. Буття як поняття та категорія. Проблема буття в історико-філософському окресленні. Категоріальні визначення буття.
  9. Види природних небезпечних і шкідливих чинників у середовищі існування людини
  10. Види тлумачення норм права: поняття, мета

Нáтовп — це скупчення неорганізованих людей, стурбованих фактором зовнішньої провокації.

Натовп можна охарактеризувати, як тимчасове об´єднання великої кількості людей, що мають безпосередній контакт між собою та майже ідентично реагують на певні стимули.

 

Види натовпу

Випадковий натовп можна спостерігати на місці дорожньо-транспортної аварії. Він складається із зацікавлених перехожих, які затрималися на деякий час. Такий вид натовпу може зберегтися навіть після від´їзду винуватців аварії. Це пов´язано з процесом «емоційного кружляння» - натовп по колу відтворює одну й ту саму розповідь, додаючи до неї свої емоції та свій погляд на ситуацію.

Експресивний натовп - це сукупність людей, що відкрито виражають свої емоції: радість, горе, гнів, заперечення. Одним з варіантів експресивного натовпу є екстатичний натовп, він може виникати під час релігійних обрядів, шалених карнавалів чи концертів музичних кумирів, коли індивіди молитвами, ритуалами або іншими спільними діями доводять себе до стану шаленства.

Конвенційний натовп складається з людей, що поєднані спільними інтересами та дотримуються низки правил. Та лише до певного моменту конвенційний натовп діє відповідно правилам. Прикладом цього виду натовпу можна назвати групи вболівальників - «фанатів» футбольних команд, що підтримують своїх кумирів на стадіонах.

Діючий натовп. У соціальній психології вивченню саме цього виду натовпу приділяється особлива увага. Він вважається найбільш значимим у соціально-політичному відношенні. У свою чергу, діючий натовп поділяють на чотири підвиди: агресивний, панічний, здирницький та бунтівний.

Агресивним натовпом рухає ненависть та гнів. Це маса людей, яким притаманна жага вбивств та руйнувань.

Панічний натовп поєднує людей, що намагаються уникнути небезпеки, реальної або вигаданої.

Люди, що належать до здирницького натовпу, прагнуть до надбання певних матеріальних цінностей - це можуть бути звичайні мародери або ошукані вкладники фінансових пірамід, їх головна особливість - емоційна єдність, але при цьому неминучий конфлікт цінностей, за які бореться натовп, не вистачить на всіх.

Існування специфічних спільнот людей, як натовп, маса, публіка або аудиторія великого масового видовища передбачає наявність в цих умовах специфічних форм спілкування і впливу.
Говорити про людину в натовпі можна багато, але основним моментом, який хотілося б відзначити - це поведінка людини в натовпі. Людина в натовпі, перетворюється в саму натовп, людиною починає рухати ні що інше, як стадне почуття. Людина втрачає своє визначення, як особистість і їм рухають тваринні інстинкти, інстинкт самозбереження. Це виправдано, оскільки саме цей інстинкт дозволяє окремо взятої людини вижити в екстремальних для нього умовах. Саме цей інстинкт дозволяє людині не почати рух проти або поперек натовпу, саме цей інстинкт змушує людини залишатися на ногах, а в разі падіння спробувати якомога швидше стати на ноги, щоб не бути розтоптаним. Однак з огляду на відмінності сили нервової системи кожної людини, іноді психіка людини в натовпі дає збій і людина входить у стан афекту. У цьому стані людина починає кричати, протистояти натовпу, рухатися в непередбачуваних напрямках і, як правило, частіше за все саме така реакція призводить до летальних наслідків. Висновок.
Людини в натовпі характеризують такі риси:
Анонімність. Важлива особливість самосприйняття індивіда в натовпі - це відчуття власної анонімності. Загубившись у «безликої маси», вступаючи «як усі», людина перестає відповідати за власні вчинки. Звідси і та жорстокість, яка зазвичай супроводжує дії агресивного натовпу. Учасник натовпу виявляється в ній як би безіменним. Це створює помилкове відчуття незалежності від організаційних зв'язків, якими людина, де б він не знаходився, включений у трудовий колектив, сім'ю та інші соціальні спільності.
Інстинктивність. У натовпі індивід віддає себе у владу таким інстинктам, яким ніколи, будучи в інших ситуаціях, не дає волю. Цьому сприяє анонімність і безвідповідальність індивіда в натовпі. У нього зменшується здатність до раціональної переробки сприйманої інформації. Здатність до спостереження і критиці, існуюча у ізольованих індивідів, повністю зникає в натовпі.
Несвідомість. У натовпі зникає, розчиняється свідома особистість. Переважання особистості несвідомої, однакове напрямок почуттів і ідей, обумовлений навіюванням, і прагнення перетворити негайно в дію навіяні ідеї характерно для індивіда в натовпі.
Стан єднання (асоціації). У натовпі індивід відчуває силу людської асоціації, яка впливає на нього своєю присутністю. Вплив цієї сили виражається або в підтримці і посиленні, або у стримуванні і придушенні індивідуальної поведінки людини. Відомо, що люди в натовпі, відчуваючи психічний тиск присутніх, можуть зробити (або, навпаки, не зробити) те, чого вони ніколи б не зробили (або, навпаки, що неодмінно зробили б) за інших обставин. Наприклад, людина не може надати, без шкоди для власної безпеки, допомогу жертві при ворожому ставленні до цієї жертві самої натовпу.
Г. Лебон відзначає самий разючий факт, що спостерігається в натовпі: які б не були індивіди, що складають її, їхній спосіб життя, заняття,характери, розум, одного їх перетворення в натовп достатньо для того, щоб у них утворився рід колективної душі, що змушує їх відчувати, думати і діяти зовсім інакше, ніж відчував, думав і діяв кожний з них окремо. Суті ють такі ідеї і почуття, які виникають і перетворюються в дії лише у індивідів, що складають натовп. Одухотворена натовп представляє тимчасовий організм, що злився з різнорідних елементів, на одну мить з'єдналися разом.
Стан гіпнотичного трансу. Індивід, пробувши деякий час серед діючої натовпу, впадає в такий стан, що нагадує стан загіпнотизованого суб'єкта. Він вже не усвідомлює своїх вчинків. У нього, як у загіпнотизованого, одні здатності зникають, інші ж доходять до крайнього ступеня напруги. Під впливом навіювання, що здобувається в натовпі, індивід вчиняє дії з нестримною стрімкістю, яка до того ж зростає, оскільки вплив навіювання, однакового для всіх, збільшується силою взаємності.
Відчуття нездоланної сили. Індивід у натовпі здобуває свідомість нездоланної сили, завдяки одній тільки чисельності. Це свідомість дозволяє йому піддатися прихованим інстинктам: у натовпі він не схильний приборкувати ці інстинкти саме тому, що натовп анонімний і ні за що не відповідає. Почуття відповідальності, що стримує зазвичай окремих індивідів, зовсім зникає в натовпі - тут поняття про неможливість не існує.
Заражуваність. У натовпі всяке дію заразливо до такої міри, що індивід дуже легко приносить у жертву свої особисті інтереси інтересу натовпу. Подібна поведінка суперечить самій людській природі, і тому людина виявляється здатний на нього лише тоді, коли він складає частку натовпу.
Аморфність. У натовпі повністю стираються індивідуальні риси людей, зникає їх оригінальність і особистісна неповторність.
Втрачається психічна надбудова кожної особистості і розкривається і виходить на поверхню аморфна однорідність. Поведінка індивіда в натовпі обумовлюється однаковими установками, мотивами і взаємної стимуляцією. Не помічаючи відтінків, індивід у натовпі сприймає всі враження в цілому і не знає жодних переходів.
Безвідповідальність. У натовпі у людини повністю втрачається почуття відповідальності, практично завжди є стримуючим початком для індивіда.
Соціальна деградація. Стаючи часткою натовпу, людина як би опускається на декілька щаблів нижче в своєму розвитку. В ізольованому положенні - в звичайному житті він швидше за все був культурною людиною, в натовпі ж - це варвар, тобто істота інстинктивне. У натовпі в індивіда виявляється схильність до сваволі, буяння, лютості. Людина в натовпі зазнає і зниження інтелектуальної діяльності.
Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 1063 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав