Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Класифікація доходів і видатків бюджету.

Читайте также:
  1. Puc. 2. Класифікація ринків за призначенням і структурою
  2. Видатки бюджету, їх сутність і класифікація.
  3. Види норм витрат праці, їх класифікація та визначення.
  4. Види пам’яті та їхня класифікація
  5. Визначення і класифікація виробничих шкідливостей
  6. Визначення та класифікація адміністративних методів.
  7. Виконання бюджету.
  8. Гігієнічна класифікація умов праці.
  9. Господарський договір, його ознаки, функції та класифікація
  10. Державний кредит як метод мобілізації коштів державного бюджету.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Класифікацію доходів бюджету здійснено за чотирма групами:

1. Податкові надходження;

2. Неподаткові надходження;

3. Доходи від операцій з капіталом;

4. Трансферти.

Податковими надходженнями визнаються передбачені податковими законами України

загальнодержавні і місцеві податки, збори, інші обов’язкові платежі.

Неподатковими надходженнями визнаються:

1. Доходи від власності та підприємницької діяльності;

2. Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного і побічного продажу;

3. Надходження від штрафів та фінансових санкцій;

Сторінка 21 з 65

Київський університет права НАН України – Фінансове право

4. Інші надходження.

Доходи від операцій з капіталом складаються шляхом акумуляції:

- надходжень від продажу основного капіталу (кошти від реалізації безхазяйного

майна, скарбів, тощо; надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів та

дорогоцінного каміння; надходження від відчуження майна, що належить Автономній

Республіці Крим, знаходиться в комунальній власності);

- надходжень від реалізації державних запасів товарів (матеріальних цінностей

державного резерву та роз броньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву);

- надходжень від продажу землі та нематеріальних активів;

- податків на фінансові операції та операції з капіталом.

Трансферти – це кошти, одержані від інших органів державної влади, органів влади Автономної

Республіки Крим. Органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на

безоплатній та незворотній основі.

Класифікація видатків бюджетуздійснюється за різними підставами і ґрунтується за:

- функціональними ознаками;

- економічними ознаками;

- відомчими ознаками;

- програмними ознаками.

Функціональна класифікація видатків бюджету здійснюється шляхом їх ґрунтування відповідно

до різновиду функцій держави та витрат на їх фінансування. Цей тип класифікації дозволяє

проаналізувати динаміку витрат, зробити прогнози щодо наступних видатків.

Функціональна класифікація має такі рівні деталізації:

1. Розділи, в яких визначаються видатки бюджетів на здійснення відповідно загальних

функцій держави, Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування;

2. Підрозділи та групи, в яких конкретизуються напрями спрямування бюджетних коштів на

здійснення відповідно функцій держави, Автономної Республіки Крим чи місцевого

самоврядування.

За економічною класифікацією видатки бюджету поділяються на поточні видатки, - капітальні

видатки та кредитування за вирахуванням погашення, склад яких визначається Міністерством

фінансів України.

Економічна класифікація видатків бюджету уточнює використання бюджетних коштів відповідно

до їх предметних ознак (заробітна плата, оренда, капітальні витрати тощо) на підставі економічної

класифікації видатків забезпечується єдиний підхід до розпорядників чи одержувачів бюджетних

коштів, створюється можливість виділити захищені статті видатків бюджету.

Відомча класифікація бюджету визначає перелік головних розпорядників бюджетних коштів. На

її основі Державне казначейство України та місцеві фінансові органи ведуть реєстр усіх

розпорядників бюджетних коштів.

Програмна класифікація видатків бюджету застосовується при формуванні бюджету за

програмно-цільовим методом. Згідно із ст. 2 Бюджетного кодексу бюджетна програма є

Сторінка 22 з 65

Київський університет права НАН України – Фінансове право

систематизованим переліком заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети та завдань,

виконання яких пропонує та здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно д покладених на

нього функцій. Розробку, аналіз та відбір програм на стадії планування, складання проекту

проводить головний розпорядник коштів, він же обґрунтовує свої пропозиції

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-15; просмотров: 9 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.017 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав