Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Правові засади державного бюджету і бюджетної системи

Читайте также:
  1. A. Засади вільного пересування осіб.
  2. GPS-системи
  3. Авторське право. Елементи правовідношення.
  4. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
  5. Адаптація нервово-м’язової системи до аеробних навантажень
  6. Адміністративне стягнення – це міра відповідальності, примусовий захід державного впливу, що застосовується до особи за скоєння адміністративного правопорушення (проступок).
  7. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ
  8. Актуальність соціальної роботи у світлі реформування пенітенціарної системи України.
  9. Банк - юридична особа, яка на підставі банківської ліцензії має виключне право надавати банківські послуги, відомості про яку внесені до Державного реєстру банків.
  10. Банківські системи зарубіжних країн, особливості їх побудови та функціонування
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Бюджет розглядається як економічна і як юридична категорія.

Як економічна категорія розглядається в 3-х аспектах:

1. бюджет – це система економічних відносин, які складаються у зв’язку з

формуванням, розподілом і використанням центрального фонду коштів держави, який є

Сторінка 16 з 65

Київський університет права НАН України – Фінансове право

частиною внутрішнього сукупного валового продукту держави і призначається для

забезпечення виконання завдань і функцій держави

2. бюджет розглядається як основний фонд грошових ресурсів держави;

3. бюджет – це основний план формування розподілу і використання фінансових

ресурсів держави для забезпечення виконання її завдань та функцій

Бюджет як юридична категорія – це нормативний акт, який затверджує план формування і

використання основного фонду коштів держави або відповідного органу місцевого самоврядування

Відповідно до статті 2 Бюджетного кодексу України бюджет – це план формування та

використання фінансових ресурсів для забезпечення виконання завдань і функцій, які

здійснюються органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування

протягом бюджетного періоду. Закон про державний бюджет України – це закон, який

затверджується органом державної влади і надає повноваження здійснювати виконання

державного бюджету протягом бюджетного періоду.

Бюджет – це затверджений вищим органом законодавчої влади або представницьким

органом місцевого самоврядування план розподілу і використання основного фонду коштів

держави або територіальної громади, за допомогою якого забезпечується виконання завдань і

функцій держави або місцевого самоврядування. Бюджетний період – це термін дії бюджету і

нормативного акту про бюджет.

Бюджетний цикл – це період часу від початку складання проекту бюджету, його розгляд,

затвердження, виконання, а також складання, розгляду і затвердження звіту про виконання.

Бюджетний цикл включає усі 5 стадій бюджетної процедури і триває 2-2,5 роки. Він

повністю включає в себе бюджетний період. Відповідно до Конституції і Бюджетного кодексу,

бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему становить один

календарний рік, який починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року.

Неприйняття Верховною Радою України „Закону про Державний бюджет” до 1 січня не є

підставою для встановлення іншого бюджетного періоду

Відповідно до Конституції бюджетний період для державного бюджету за особливих

обставин може бути іншим ніж один календарний рік.

Бюджетний кодекс визначає перелік таких особливих обставин:

· введення воєнного стану;

· оголошення надзвичайного становища в Україні або в її окремих місцевостях;

· оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації та

необхідність усунення природних чи техногенних катастроф

У разі прийняття державного бюджету на інший бюджетний період місцеві бюджети можуть бути

прийняті на такий самий період.

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-15; просмотров: 13 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.03 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав