Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Хід роботи. 1.За наведеними даними про кількість дітей у 100 обстежених сім'ях побудуйте дискретний варіаційний ряд розподілу

Читайте также:
  1. Актуальність соціальної роботи у світлі реформування пенітенціарної системи України.
  2. Алгоритм виконання курсової роботи
  3. Алгоритмічні роботи з величинами
  4. Безпека роботи з комп'ютерною технікою.
  5. Бібліографічне оформлення індивідуальної роботи
  6. Взаємозв'язок соціології та соціальної роботи.
  7. Взаємозв'язок теорії та практики соціальної роботи
  8. ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ
  9. ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ.
  10. Вивчення показників роботи і організації бухгалтерського обліку підприємства

 

Розв’яжіть задачі.

 

1.За наведеними даними про кількість дітей у 100 обстежених
сім'ях побудуйте дискретний варіаційний ряд розподілу. Вкажіть елементи ряду розподілу, зробіть висновки

 

 

2.За наведеними даними про виробничий стаж роботи робіт­ників цеху побудуйте інтервальний варіаційний ряд розподі­лу робітників за стажем роботи, утворивши 5 груп з рівними закритими інтервалами. Вкажіть елементи ряду розподілу, зробіть висновки. Результати розподілу подайте у вигляді графічного зображення.

 

 

3.Побудуйте за наведеними даними про тарифні розряди робітників цеху:

а) дискретний варіаційний ряд розподілу робітників за розрядами;

б) атрибутивний ряд розподілу робітників за рівнем кваліфікації, виділивши в ньому три групи робітників:

- низької кваліфікації;

- середньої кваліфікації;

- високої кваліфікації,

в) графік розподілу робітників за тарифними розрядами.

 

 

4.З метою вивчення ефективності використання основних фондів за наведеними даними про показники діяльності 20 заводів однієї галузі промисловості проведіть групування заводів за величиною основних фондів, утворивши 4 групи заводів з рівними інтервалами. Кож­ну групу заводів охарактеризуйте такими ознаками:

1) кількість заводів за величиною основних фондів (всього та в середньому на один завод);

2) обсяг валової продукції (всього та в середньому на один завод);

3) продуктивність праці по кожному заводу;

4) фон­довіддачу по кожному заводу

Результати розрахунків подайте у статистичній таблиці і проаналізуйте її.

 

№ заводу Основні фонди, млн.грн. Валова продукція млн.грн. Чисель-ність ро-бітників, чол. № заводу Основні фонди, млн.грн. Валова продукція млн.грн. Чисель- ність ро - бітників, чол.
3,2 4,1 4,5 10,5
1,5 2,0 2,4 1,8
3,6 5,8 3,4 6,3
5,5 13,0 3,3 4,8
3,1 3,9 4,3 8,4
2,4 2,3 2,9 3,3
4,3 7,6 4,0 8,5
1,9 1,0 2,2 3,2
2,1 2,8 3,1 6,2
3,4 4,0 4.0 8,9

 

 

Практичне заняття № 3

 

Тема програми: Абсолютні та відносні величини в статистиці

Тема роботи: Розрахунок абсолютних та відносних величин

Ціль роботи:навчитися розраховувати абсолютні та відносні величини, та аналізувати розрахунки

Обладнання і матеріали: калькулятори

Список використаної літератури:

1.Лугінін О.Є. Статистика. Підручник. 2-ге видання, перероблене та доповнене – К.: Центр учбової літератури, 2007

2.Статистика: Підручник / С. С. Герасименко, А. В. Головач,
А. М. Єріна та ін.; За наук. ред. д-ра екон. наук С. С. Герасименка. —
2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2000

 


Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 15 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав