Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Хід роботи. 1.Прибутковість активів комерційних банків на початок року становила в середньому 15% при дисперсії 36

Читайте также:
  1. Актуальність соціальної роботи у світлі реформування пенітенціарної системи України.
  2. Алгоритм виконання курсової роботи
  3. Алгоритмічні роботи з величинами
  4. Безпека роботи з комп'ютерною технікою.
  5. Бібліографічне оформлення індивідуальної роботи
  6. Взаємозв'язок соціології та соціальної роботи.
  7. Взаємозв'язок теорії та практики соціальної роботи
  8. ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ
  9. ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ.
  10. Вивчення показників роботи і організації бухгалтерського обліку підприємства

 

Розв’язати задачі.

 

1.Прибутковість активів комерційних банків на початок року становила в середньому 15% при дисперсії 36, на кінець року — 10% при дисперсії 25. Оцініть відносну варіацію прибутковості активів на початок і кінець року, зробіть висновок про напрямок зміни середньої і варіації

2.За даними по підприємству визначте:

3) середній розмір заробітної плати 1 робітника підприємства;

4) розмах варіації, середнє квадратичне відхилення, коефіцієнти варіації. Зробіть висновки;

5) побудуйте графіки полігона та гістограми:

 

Групи робітників за розміром середньої зарплати, грн. До 1030 1030-1170 1170-1330 1330-2100 Усього
Чисельність робітників, чол., варіанти          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Практичне заняття № 6

 

Тема програми: Ряди динаміки

Тема роботи: Ряди динаміки та їх особливості

Ціль роботи:навчитися аналізувати ряди динаміки, пояснювати їх види особливості, розраховувати середньорічні показники, зростання та приріст різними способами

 

Обладнання і матеріали: калькулятори

Список використаної літератури:

1.Лугінін О.Є. Статистика. Підручник. 2-ге видання, перероблене та доповнене – К.: Центр учбової літератури, 2007

2.Статистика: Підручник / С.С. Герасименко, А.В. Головач,
А.М. Єріна та ін.; За наук. ред. д-ра екон. наук С. С. Герасименка. —
2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2000

 

Хід роботи

 

Розв’язати задачу. За даними в ряду динаміки визначте:

1) середній рівень рядка за 4 роки;

2) звітним і базисним методами:

- абсолютний приріст;

- темп зростання;

- темп приросту;

- абсолютне значення 1 % приросту;

3) середній абсолютний приріст;

4) середньорічний темп зростання

Зробіть висновки.

Роздрібний товарооборот, тис. грн. Роки
Варіанти 1

Практичне заняття № 7

 

Тема програми: Статистичні індекси

Тема роботи: Обчислення індексів для аналізу змін

Ціль роботи:навчитися розраховувати індивідуальні та загальні індекси, аналізувати найдені показники, робити факторний аналіз

Обладнання і матеріали: калькулятори

Список використаної літератури:

1. Лугінін О.Є. Статистика. Підручник. 2-ге видання, перероблене та доповнене – К.: Центр учбової літератури, 2007

2. Статистика: Підручник / С.С. Герасименко, А.В. Головач,
А.М. Єріна та ін.; За наук. ред. д-ра екон. наук С. С. Герасименка. —
2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2000

 


Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 18 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав