Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Апарати для проведення теплових процесів.

Читайте также:
  1. Апарати для проведення гідромеханічних та механічних процесів.
  2. Вибори і референдуми в Україні, їх види та умови проведення
  3. Визначення втрат на проведення гідравлічного розриву пласта
  4. Вихідні дані для проведення групування
  5. Вставте пропущене: «Незаконне проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних чи підводних робіт наОб’єкті археологічної спадщини».
  6. Г) забороняється, крім зразків для проведення наукових досліджень.
  7. Для чого використовуються командні апарати?
  8. Завдання 1. Особливості проведення нервового імпульсу в м`якітних та безм`якітних нервових волокнах.
  9. Завдання 2. Договір на проведення аудиту та порядок його укладання.

Технологічні процеси, швидкість протікання яких визначається швидкістю підведення чи відведення тепла, називаються тепловими процесами.

Теплові процеси (нагрівання, охолодження, випаровування, конденсація) визначаються законами теплопередачі. Способи перенесення тепла: теплопровідність; конвективний перенос; теплове випромінювання.

Слайд.. Схема кожухотрубного теплообмінника.

Слайд. Схема трубчастої печі.

Апарати для проведення масообмінних процесів.

Масообмінні ( дифузійні) описуються законами масопередачі і характеризуються переносом речовини через поверхню їх розділу.

Абсорбція – процес поглинання одного або декількох газових компонентів рідкими поглиначами(абсорбентами).

В промисловості процеси абсорбції використовуються для:

 вилучення цінних компонентів з газових сумішей (вилучення аміаку, парів бензолу інших речовин з коксового газу);

 очистка газових сумішей від шкідливих домішок (очистка природного газу від сірководню, для санітарної очистки викидних в атмосферу газів від сірчистого ангідриту);

 як основна технологічна стадія важливих виробничих процесів (абсорбція сірчаного ангідриду у виробництві сірчаної кислоти, абсорбція хлористого водню у виробництві соляної кислоти).

Слайд. Схеми насадкових і тарілчастих абсорберів.

Адсорбція – процес поглинання одного або декількох газових компонентів з сумішей поверхнею пористих твердих поглиначів. Адсорбентами є активоване вугілля, силікагель, цеоліти, іоніти тощо. Газ, який поглинається називається адсорбатив.

Апарати, де здійснюється адсорбція – адсорбери.

Слайд. Схема адсорберів (однокамерний з киплячим шаром поглинача, вертикальний вугільний адсорбер).

Десорбція – процес розділення адсорбента або абсорбента і поглинаючої ними речовини. Здійснюється шляхом ректифікації, нагрівання. Сорбція – процес розділення газових та парових сумішей.

Ректифікація – процес одночасного і багаторазового повторного випаровування розчину та його конденсації, який здійснюється в одному апараті (ректифікаційній колоні).

Слайд. Схема ректифікаційної колони. Технологічна схема ректифікації.

Сушіння процес вилучення вологи з матеріалу шляхом випаровування при нагріванні матеріалу. Швидкість сушіння визначається швидкістю дифузії вологи з глибини матеріалу в навколишнє середовище.

Сушарки поділяються на: барабанні, сушарки в киплячому шарі, камерні, тунельні.

Слайд. Схема тунельної сушарки.
Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 22 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2023 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав