Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Прийняття пропозиції однією стороною від іншої укласти договір

Читайте также:
  1. Акцепт пропозиції.
  2. Версальський мирний договір визначив післявоєнну розстановку сил у світі. Переможені нації залишились ображеними і мріяли про зміни і реванш. 1 страница
  3. Версальський мирний договір визначив післявоєнну розстановку сил у світі. Переможені нації залишились ображеними і мріяли про зміни і реванш. 2 страница
  4. Версальський мирний договір визначив післявоєнну розстановку сил у світі. Переможені нації залишились ображеними і мріяли про зміни і реванш. 3 страница
  5. Версальський мирний договір визначив післявоєнну розстановку сил у світі. Переможені нації залишились ображеними і мріяли про зміни і реванш. 4 страница
  6. Версальський мирний договір визначив післявоєнну розстановку сил у світі. Переможені нації залишились ображеними і мріяли про зміни і реванш. 5 страница
  7. Визначте причини прийняття християнства.
  8. Висновки і пропозиції
  9. ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
  10. Витяг з бюджетної пропозиції

-один із видів цивільно – правових санкцій

-функція цивільно – правового договору

 

57. Договір про приєднання це?

-договір в якому дві або більше осіб об’єднують власне майно для заняття підприємницькою діяльністю

-один із видів договорів про спільну діяльність

-договір в якому дві особи об’єднуються для укладання будь-якого правочину і несуть солідарну відповідальність

Договір, умови якого визначені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах і можуть бути прийняті другою стороною не інакше, як шляхом приєднання до запропонованого договору в цілому

 

58. Цесія це?

Уступка кредитором своїх прав вимоги за зобов’язанням іншій особі

-право кредитора вимагати від боржника виконання зобов’язання в натурі

-форма виконання зобов’язання

-засіб забезпечення виконання зобов’язання.

 

59. Іпотека це?

Грошова сума або рухоме майно, що видається кредиторові боржником у рахунок належних з нього за договором платежів, на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання

-застава рухомого майна, що залишається у володінні заставодавця або третьої особи

-застава рухомого майна, що передається у володіння заставодержателя або його за його наказом – у володіння третій особі

-застава нерухомого майна, що залишається у володінні заставодавця або третьої особи

 

60. Штрафом є неустойка?

-що обчислюється у неоподаткованих мінімумів громадян встановлених законом

-що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання за кожен день прострочення виконання

Що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов’язання

-що обчислюється встановленою законом певною фіксованою сумою

 

61. В Україні шлюбний вік встановлений?

-для чоловіків 21 років, жінок 18 років

-для чоловіків 17 років, жінок 16 років

Для чоловіків 18 років, жінок 17 років

-18 років,незалежно від статі

 

 

62. В який строк повинен бути зареєстрований шлюб після подання заяви про реєстрацію шлюбу на загальних підставах?

-2 місяці

-6 місяців

Місяць

-3 місяці

 

63. Який правовий режим майна, що було придбано подружжям, під час спільного проживання?

- спільна часткова власність

Спільна сумісна власність

- колективна власність

- державна власність

 

64. Які відносини між подружжям можуть бути врегульовані шлюбним договором?

- майнові та особисті немайнові

- особисті немайнові

- особисті немайнові пов’язані з майновими


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 7 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав