Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Література. Бокань В. Культурологія: Навч

Читайте также:
 1. Англійська література
 2. В. Додаткова література
 3. ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
 4. Джерела та література
 5. Додаткова література
 6. Додаткова література
 7. Додаткова література
 8. Додаткова література
 9. Додаткова література
 10. Додаткова література

Бичко А. К., Бичко Б.І. Бондар Н.О. Теорія та історія світової та вітчизняної культури: курс лекцій / Навч. посібник.- К.: Либідь, 1993

Бокань В. Культурологія: Навч. посібник /За ред. В.М. Пічі.- Львів, 2003

Грищенко В.А. Історія світової та української культури.- К, 2002

Історія світової та української культури: Підручник для вищих закладів освіти / В.А.Греченко, І.В.Чорний та ін..- К.: Літера ЛТД, 2005

Історія української культури. – К.: Наук. Думка,2003.

Історія української та зарубіжної культури: навчальний посібник / За ред.. М. Заковича. – К.,2003. – Т. 1-3

Попович М. Нарис історії культури України. – К,1998.

Асєєв Ю.С. Джерела мистецтва Київської Русі. — К., 1980.

Горбаченко Т.Г. Вплив християнства на становлення писемної культури Русі-України: релігієзнавчо-філософський аспект. — К.: Видавничий дім «Академія», 2001. — 272с.

Огієнко І. Українська культура. — К.: Абрис, 1991. — 272с.

 

Питання для самоконтролю:

1. Назвіть основні елементи української культури, що були закладені в часи Київської Русі.

 1. Обгрунтуйте особливості впливу християнства на розквіт культури Київської Русі
 2. Чому церкви і монастирі були осередками культурного життя?
 3. Що стало першим духовним центром Південно-Східної Європи?
 4. Що вам відомо про Печерський патерик?
 5. Яка роль українських святих у культурному піднесенні нації?
 6. Назвіть писемні пам’ятки княжої доби
 7. Які культурні досягнення за часів Ярослава Мудрого?
 8. Охарактеризуйте особливості музично-видовищного мистецтва.
 9. Яке історико-культурне значення утворення Галицько-Волинської держави?
 10. Що характерно для розвитку сільського господарства, солеварних промислів та торгівлі у Галицько-Волинської держави?
 11. Поясніть значення церковних установ у культурному житті Галицько-Волинської землі
 12. У чому полягає цінність Галицько-волинського літопису?
 13. Розкрийте значення галицької архітектурної школи
 14. Розкрийте специфіку іконописних традицій Галицько-Волинської землі.

 

 

Тема № 4.

Культура України ХІV – першої половини ХVІІ ст.

(2 години)

План

1. Історичні умови розвитку культури України у литовсько-польський період: традиції Київської Русі та іноземний вплив.

2. Політичні та церковні унії та їх наслідки для розвитку культури України. Литовсько-Руські літописи. Перекладна література.

3. Острозька академія. Братства. Полемічна література України останньої третини ХVІ ст.

 

Теми доповідей, рефератів і фіксованих виступів:

 1. Зародження книгодрукування в Європі.
 2. Розвиток української мови як важливий чинник поступу національної культури.
 3. Усна народна творчість.
 4. Початок українського книгодрукування.

 
Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 42 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав