Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Transport and traffic regulations.

Читайте также:
  1. Active Transport (or Pumping).
  2. ИАТА - Международная ассоциация воздушного транспорта (International Air Transport Association).

До 1993 р. статистика міжнародних операцій України була представлена торгівельним балансом, балансом фінансових ресурсів та валютним планом країни. Спеціальною Постановою Кабінету Міністрів України та Національного банку України від 17 вересня 1993 р. на Національний банк України було покладено відповідальність за складання узагальненого платіжного балансу України. Поява Концепції побудови банківської та грошово–кредитної статистики і статистики платіжного балансу (далі – Концепція) була зумовлена загальнодержавною потребою незалежної України у визначенні її місця в світовому співтоваристві, розвитку банківської та фінансової систем, а також у зв’язку з покладенням на Національний банк відповідальності за формування платіжного балансу держави. Дану Концепцію було затверджено Постановою Правління Національного банку України № 101 від 20.05.1994 р. Як зазначено у Концепції, розробка і складання платіжного балансу базуються на єдиній методології відповідно до стандартної класифікації компонентів і структури зведеної інформації. За формою складання платіжний баланс України визначається як зведений статистичний звіт (за певний період часу) про здійснення міжнародних операцій українських резидентів з резидентами інших країн світу.
Інформаційну базу платіжного балансу (як і в світовій практиці) становлять такі джерела:

дані банківської системи про надходження платежів з–за кордону і здійснення платежів за кордон (фінансові операції з нерезидентами);

інформація про пересування товарних потоків через кордон (міжнародна торгівля);

статистичні спостереження підприємств та організацій з метою збирання повної та додаткової інформації (статистична звітність експортерів та імпортерів продукції, інвесторів, та одержувачів іноземних інвестицій тощо).

МВФ отримує платіжний баланс України з 1994 р. З квітня 1996 р. розпочато видання щоквартальника “Платіжний баланс України”, в якому публікуються табличні дані з платіжного балансу, аналітичні матеріали щодо розвитку зовнішнього сектора економіки та впливу поточної економічної політики на його стан. Уперше сторінку України з показниками грошово–кредитної статистики (починаючи з грудня 1992 р.) і статистики платіжного балансу (починаючи з 1 кварталу 1994 р.) було надруковано у липневому випуску збірника МВФ – “Міжнародна фінансова статистика” (“International Finansсial Statistics” – публікується англійською мовою і виходить щомісячно з січня 1948 р. – основне статистичне видання Міжнародного валютного фонду). Україна стала шостою серед країн–членів МВФ (які входили до складу СРСР) – після Латвії, Литви, Естонії, Молдови та Росії, котрі представлені у зазначеному збірнику. Національний банк України складає платіжний баланс, який базується на основі м/н операційній системі звітності (ITRS–international transaction reporting system), яка була розроблена у січні 1993 р. Операції звітуються у початковій валюті, накопичуються та кодуються у відповідності з ВРМ5 стандартною класифікацією. Сучасний стан і динаміку платіжного балансу України можна подивитися за Інтернет–адресою Національного банку України [18].

 

Контрольні питання

1. Наведіть поняття платіжного балансу.

2. Перелічіть та охарактеризуйте види платіжних балансів.

3. Які напрями поліпшення стану платіжного балансу України.

 

Питання 14. Стратегія підприємства: поняття, еволюція концепції

1. Поняття категорії "стратегія".

2. Стратегія фірми в контексті її економічної політики,

3. Трактування "стратегії фірми".

4. Еволюція концепції стратегії підприємства.

Питання 15. Стратегічний контекст підприємства

1. Аспекти стратегічного контексту підприємства.

2. Ознаки, зміст та перелік типових стратегічних рішень.

3. Складові "стратегічного набору" підприємства та їх взаємозв'язок.

4. Форми і процедури відображення стратегічного аспекту діяльності підприємства.

5. Загальні принципи формування стратегії підприємства.

Питання 16. Визначення місії та цілей підприємства

1. Визначення місії підприємства.

2. Формулювання мети та визначення завдань підприємства.

Питання 17. Оцінювання зовнішнього середовища підприємства

1. Зовнішнє оточення фірми і його характеристика.

2. Методологія аналізу зовнішнього оточення фірми.

3. Позиції зовнішнього аналізу.

4. Методика оцінки зовнішнього середовища.

Питання 18. Аналіз стратегічного потенціалу підприємства

1. Підходи та зміст аналізу внутрішнього середовища підприємства.

2. Методика оцінки стратегічного потенціалу і конкурентного статусу підприємства.

3. Метод комплексного стратегічного аналізу середовища підприємства-SWOT-метод.

Питання 19. Сучасний стан та перспективи розвитку стратегічного управління в Україні.

1. Сучасний стан стратегічного управління в Україні.

2. Перспективи розвитку стратегічного управління в Україні.

Питання 20. Стратегії бізнесу підприємства

1. Поняття, призначення і зміст стратегій бізнесу підприємства, специфіка та порядок їх формування.

2. Типи стратегій бізнесу підприємства та їх характеристика.

Питання 21. Стратегія диверсифікації діяльності підприємства.

1. Поняття диверсифікації діяльності підприємства.

2. Стратегії диверсифікації діяльності підприємства.

Питання 22. Стратегії зовнішнього розвитку підприємства.

1. Зовнішній розвиток підприємства.

2. Стратегія горизонтальної інтеграції.

3. Стратегії вертикальної інтеграції.

4. Порядок формування стратегії зовнішнього розвитку підприємства.

Питання 23. Корпоративна стратегія підприємства.

1. Поняття і зміст корпоративної стратегії підприємства.

2. Характеристика корпоративних стратегій підприємства.

Питання 24. Методи формування стратегії розвитку підприємства.

1. Загальна характеристика методів і методики розробки стратегії фірми.

2. Матричні методи визначення стратегічного становища підприємства: BCG, МакКінсі, Шелл, ADL.

3. Методи комплексного стратегічного аналізу: SWOT, SPACE.

Питання 25. Альтернативність у стратегічному виборі.

1. Формулювання та аналіз стратегічних альтернатив.

2. Вибір стратегічного напряму діяльності підприємства.

Питання 26. Декомпонування корпоративної стратегії.

1. Підходи до декомпонування корпоративної стратегії підприємства.

2. Декомпозиція КС підприємства за функціональним підходом.

3. Декомпозиція за підходом виділення провідної ключової стратегії-підсистеми (за допомогою ' дерева структури та стратегічних альтернатив").

Transport and traffic regulations.

The speed should not exceed 60 km an hour, or should comply with the road signs. A driver should always slow down after dark or at times when he cannot see clearly because of weather conditions or bends and hills.

Right-hand traffic is the rule in Russia therefore a driver must keep to the right. When driving, a motorist should stay in the right hand lane at all times except when he is about to overtake another car or make a left hand turn. It is forbidden to cross over a solid line on (in) the roadway while a single broken line can be crossed over from any side.

Before making a turn, a driver should get into the proper lane and give the proper signal. A right turn is made from the extreme right hand lane, a left turn – from the lane nearest the centre of the street. Right and left turns can be made only on the green light.

The driver must wait at the stop line until the light permitting movement is switched on.

When overtaking another car, a motorist should pass on the left except when the driver of the other car is making or is about to make a left turn.

A driver should not park his car 1) within 5 meters of an intersection or a pedest-rian crosswalk (crossing), 2) within 15 meters of a bus (trolley-bus, tram) stop, 3) in «No Parking» zones where the official sign has been erected, 4) on railway crossing, in underpasses, on overpasses and bridges.

Before leaving his vehicle, a driver should stop the engine, lock the ignition, re-move the key and set the hand break.
Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 60 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав