Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Ресурси та інститути.

Читайте также:
  1. INTERNET-ресурси
  2. Електронні мультимедіа-ресурси, їх класифікація
  3. Електронні ресурси
  4. Загальні відомості про регіон «Західна Європа», ЕГП, природні умови та ресурси. Населення.
  5. Інтернет-ресурси
  6. Інформаційні ресурси
  7. Інформаційні ресурси
  8. Інформаційні ресурси
  9. Інформаційні ресурси
  10. Інформаційні ресурси

Інститути служать не тільки організації спільної діяльності людей заради задоволення їхніх соціальних потреб. Вони також регулюють використання ресурсів, котрими володіє суспільство. Розглянемо, наприклад, економічні інститути, пов’язані з виробничою діяльністю комерційних фірм, виробничих підприємств, сімейних фірм та інших підприємств. Економісти вважають, що для виробництва товарів і послуг всі вони повинні мати у своєму розпорядженні чотири види ресурсів:

1) землю чи всю сукупність природних ресурсів і технічних знань;

2) працю чи мотивація і навички людей;

3) капітал чи багатство, що вкладається в засоби виробництва;

4) організацію чи спосіб поєднання і координації перших трьох видів ресурсів.

Для діяльності інших інститутів також необхідні ресурси. Сім’я, наприклад, не може існувати за відсутності деяких необхідних умов: зарплати, що забезпечує задоволення матеріальних потреб, любові та почуття обов’язку між батьками та дітьми, а також розумного використання влади (одного чи двох батьків) для подолання внутрішньосімейних конфліктів. Навчальним інститутам вимагаються знаряддя для занять фізкультурою, викладачі, що володіють відповідним рівнем знань та ерудицією, і хоча б мінімальне бажання отримувати знання тих, що навчаються.

Отже, інститути являють собою соціальне утворення, створене для використання ресурсів суспільства в формах інтеракції заради задоволення тієї чи іншої соціальної потреби. Однією з важливих функцій інститутів є стабілізація діяльності людей, шляхом зведення її до більше чи менше передбачуваних зразків соціальних ролей. Так, у сім’ї існують ролі чоловіка, дружини, матері, батька, дочки, сестри, двоюрідної сестри, дядька і тітки. Всі ці ролі пов’язані з безліччю прав та обов’язків, що визначають характер інтеракції. (взаємодії) людей, які включені в певний інститут: матері – сина, двоюрідної сестри – двоюрідного брата, дядька – племінника і т.д. В навчальних закладах багато ролей також точно визначені: вчитель, учень, адміністратор, секретар, сторож; для їхнього засвоєння вимагаються певні зразки взаємодії людей, що виконують саме ці ролі.

Однак дана характеристика інститутів у якійсь мірі вводить в оману. Інститути представлені як стійкі і незмінні утворення. Тому слід підкреслити різноманітність форм і мінливість інститутів. В примітивних і землеробських суспільствах економічні потреби задовольняються головним чином з допомогою інституту сім’ї та системи родинних зв’язків, у рамках яких здійснюється основна виробнича діяльність. Наприклад, у селянських сім’ях батьки, діти і часто інші родичі працюють на своїх фермах; їм навіть в голову не приходить використати працю «найманого робітника», який не є членом сім’ї чи родичем. У комерційному і промисловому суспільстві роль сім’ї у виробничій діяльності значно знижується, вона обмежується веденням домашнього господарства та турботою про дітей; виробництво товарів і послуг здійснюється головним чином такими організаціями, як фабрики і контори, які відокремлені від сім’ї.

Слід також підкреслити, що інститути дуже рідко залишаються стійкими протягом тривалого часу. Умови, які впливають на них, постійно змінюються.


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 7 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав