Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аналіз та оцінка інвестиційних ризиків

Читайте также:
  1. E. Руховий аналізатор.
  2. V. ЕТАП САМОАНАЛІЗУ, ГРУПОВОЇ РЕФЛЕКСІЇ ТА САМОРОЗВИТКУ
  3. Аналіз активно-пасивних операцій ломбардів.
  4. АНАЛІЗ ВАЛЮТНОГО РИНКУ ТА ОПЕРАЦІЙ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ
  5. Аналіз виконання договірних зобов’язань
  6. Аналіз виконання договірних зобов’язань
  7. Аналіз виконання договірних зобов’язань
  8. Аналіз виробництва культури
  9. Аналіз витрат і собівартості продукції рослинництва
  10. Аналіз витрат на виробництво продукції
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Ефективність інвестицій залежить від множини чинників, у тому числі - від чинника ризику. Рішення інвестиційного характеру звичайно приймаються в умовах невизначеності. Під невизначеністю розуміють неповноту або неточність інформації про умови реалізації проекту, у тому числі витрати і результати (прибутки або збитки). Невизначеність, пов'язана з можливістю виникнення в ході реалізації проекту несприятливих ситуацій і їхніх наслідків, є ризик.

Настання події, можливість якої складає ризик, може спричинити за собою негативний (програш, збиток), нульовий (зберігання очікуваних результатів) і позитивний (виграш, вигода, прибуток) результат.

Ризик піддається прогнозуванню, що уможливлює розробку окремих заходів, що забезпечують його зниження. Ефективність подібних заходів багато в чому залежить від правильної оцінки ризиків, що впливають на результат реалізації інвестиційного проекту і виявлення тих із них, що спроможні нанести найбільший збиток.

Найбільш істотними є такі види інвестиційних ризиків:

* нестабільність економічного законодавства і поточної економічної ситуації, умов інвестування і використання прибутку;

* можливість введення обмежень на зовнішню торгівлю і постачання, закриття кордонів і т. п.,

* непевність політичної ситуації, можливість несприятливих соціально-політичних змін у країні або регіоні;

* неповнота або неточність інформації про динаміку техніко-економічних показників, параметри нової техніки і технології, а також стан існуючих виробничих фондів;

* коливання ринкової кон'юнктури, цін, валютних курсів і т.п.;

* непевність природних кліматичних умов, можливість стихійних лих;

* можливість аварій і відмов устаткування, виробничого браку і т.п.;

* непевність цілей, інтересів і поводження учасників проекту;

* неповнота або неточність інформації про їхнє фінансове становище і ділову репутацію, що погрожує можливістю неплатежів, банкрутств, зриву договірних зобов'язань.

Перераховані ризики можуть негативно позначитися на купівельній спроможності грошей, а отже, - на вкладеннях в інвестиційні проекти.

Оскільки якість економічної оцінки інвестиційного проекту визначається тим, наскільки повною і достовірною інформацією володіє особа, що приймає рішення (англ. decision-maker), система управління реалізацією проекту повинна передбачати збір і опрацювання інформації про мінливі умови його реалізації і відповідне коригування проекту. Причому для урахування чинників ризику при оцінці ефективності проекту використовується вся наявна інформація про мінливі умови його реалізації, у тому числі і та, яку неможливо виразити у формі яких-небудь ймовірносних законів розподілу, а оцінювана інтуїтивно, неформальними методами. Останнє не відміняє необхідність використання спеціальних методів аналізу спроможності інвестицій, тому що тільки такі методи дозволяють загальні уявлення висловити через конкретні цифри і стандартизовані критерії. Інформація, надана особі, що приймає рішення, повинна будуватися як відповідь на питання: «Що, якщо...?»

У числі спеціальних методів, використовуваних для остаточної оцінки інвестиційних проектів, можна назвати:

* перевірку стійкості;

* коригування параметрів проекту й економічних нормативів;

* формалізований опис непевності.

В основі перших двох методів лежать оцінка аналізу чутливості і сценарний підхід.

Формалізований опис непевності потребує великого обсягу інформації.

Вибір того або іншого формалізованого або неформалізованого методу, критеріїв доцільності інвестування, як правило, визначається різними обставинами, у тому числі знайомством спеціаліста з арсеналом інструментів економічного аналізу, застосованих у тому або іншому конкретному варіанті. Універсального придатного на усі випадки методу не існує.

Роздивимося методи і моделі, найбільш широко використовувані у вітчизняній і закордонній практиці.

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-20; просмотров: 14 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.017 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав