Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Рекомендації щодо удосконалення охорони праці на підприємстві

Читайте также:
  1. I. ЗАГАЛЬНІ ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
  2. III. Поняття комунікації, комунікаційного процесу, методи його удосконалення
  3. А тепер – до праці!!! Бажаю успіху!!!
  4. А тепер – до праці!!! Бажаю успіху!!!
  5. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ
  6. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
  7. Аналіз загальних показників організації праці
  8. Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці в організації
  9. Аналіз показників ефективності управління виробничими запасами на підприємстві
  10. Аналіз умов праці

Отже, підсумовуючи вище наведену інформацію, можна сказати, що стан охорони праці в ТОВ «Бердичівський пивоварний завод» задовільний. А тому, для поліпшення стану охорони праці необхідно:

- суворо дотримуватись правил безпеки на робочих місцях;

- згідно графіку проводити інструктажі з охорони праці, проводити навчання працівників;

- створити фонд грошових коштів на витрати по охороні праці згідно Закону України «Про охорону праці» 0,5 % від суми реалізованої продукції;

- замінити шкідливі речовини та матеріали нешкідливими, а також герметизувати шкідливі процеси;

- знизити рівень шуму та вібрації;

- організовувати планово-попереджувальний ремонт устаткування, технічні огляди та випробування транспортних та вантажопідіймальних засобів, посудин, що працюють під тиском та ін.

Але, нажаль, на данний момент господарство переживає для себе не найкращі часи і тому, виділяти кошти на заходи щодо охорони праці,в такому об’ємі як потрібно, немає можливості.

Політика в галузі охорони праці повинна бути незмінною основою всієї працеохоронної діяльності на підприємстві. Основними елементами політики у галузі охорони праці будь-якого виробництва, великого чи малого, можуть бути: пріоритетність безпеки і гігієни праці,здоров'я працівників і демонстрація керівництвом підприємства як на словах, так і на ділі своєї прихильності до цих пріоритетів; неприпустимість усунення недоліків у виробництві за рахунок зниження рівня безпеки праці; творчий підхід до питань охорони праці, схвалення будь-яких розумних ініціатив, реалізація яких знижує можливості виникнення нещасних випадків і профзахворювань, зводить до мінімуму причини небезпек, властивих виробничому середовищу; позитивне сприйняття будь-яких зусиль й ініціатив щодо забезпечення безпеки праці усіма працівниками підприємства, у т. ч. і керівництвом, навіть якщо вони не знайшли реалізації; відповідність роботи з охорони праці вимогам законодавства держави.

Система керування охороною праці на ТОВ «Бердичівський пивоварний завод» розроблена з урахуванням особливостей його виробничої діяльності і вписується в існуючу структуру і схему керування підприємством у цілому. Суб'єктами керування є відповідні служби, відділи, посадові особи; об'єктом керування – діяльність функціональних служб і структурних підрозділів по забезпеченню безпечних і нешкідливих умов праці на робочих місцях, виробничих ділянках, у цехах і на підприємстві в цілому.


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 20 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав