Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аналіз показників ефективності управління виробничими запасами на підприємстві

Читайте также:
  1. E. Руховий аналізатор.
  2. V. ЕТАП САМОАНАЛІЗУ, ГРУПОВОЇ РЕФЛЕКСІЇ ТА САМОРОЗВИТКУ
  3. Адміністративні методи -це сукупність прийомів, впливів, за­снованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
  4. Алгоритм розрахунку показників фінансового стану підприємств
  5. Анализ и управление производственными запасами.
  6. Аналіз активно-пасивних операцій ломбардів.
  7. АНАЛІЗ ВАЛЮТНОГО РИНКУ ТА ОПЕРАЦІЙ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ
  8. Аналіз виконання договірних зобов’язань
  9. Аналіз виконання договірних зобов’язань
  10. Аналіз виконання договірних зобов’язань

Для характеристики ефективності використання матеріальних ресурсів на ТзОВ “Ековінд” застосуємо систему індивідуальних та узагальнюючих показників, які були описані у першому розділі. Загалом система техніко-економічних показників, які використовуються для аналізу ефективності використання виробничих запасів, зображена на рис.2.3.

Рис. 2.3. Система техніко-економічних показників, що використовуються для аналізу ефективності обертання виробничих запасів на ТзОВ “Ековінд”

Відносні показники оцінки ефективності використання виробничих запасів характеризують яким чином та як часто обертаються запаси, та показують чи наявне їх вивільнення. З допомогою коефіцієнта завантаження запасів в обороті можна визначити перевитрати виробничих запасів від загального обсягу чистого доходу. Також з допомогою даних показників визначають чи були вивільнені виробничі запаси протягом звітного періоду в порівнянні з попереднім.

Таблиця 2.1.

Відносні показники оцінки ефективності використання виробничих запасів на ТзОВ “Ековінд”

Показники       Темп приросту
2009/2008 2010/2009
Середньорічна вартість виробничих запасів, тис.грн. 453,5 395,0 352,7 -12,91% -10,71%
Чистий дохід від реалізації, тис.грн.       -32,56% -44,42%
Коефіцієнт оборотності виробничих запасів 24,022732 18,604467 11,58082 -22,55% -37,75%
Тривалість періоду оборотності виробничих запасів, дні       29,12% 60,65%
Коефіцієнт завантаження запасів в обороті, коп. 4,1627239 5,3750531 8,6349671 29,12% 60,65%

 

Для підприємств будь-якої галузі основним завданням є прискорення оборотності оборотних активів, і зокрема виробничих запасів. Адже при прискоренні оборотності із запасів вивільняються величезні суми активів, які можна додатково направляти на фінансування розширення виробництва. Величина запасів, що вивільнилась, визначається множенням суми одноденного обороту за звітний період на кількість днів прискорення або уповільнення у звітному періоді порівняно з базовим. Формульно це має вигляд:

, (2.1)

де Тоб1об2 – оборотність відповідно у базовому та звітному періоді;

ЧД – чистий дохід у звітному періоді.

Бачимо, що для досліджуваного підприємства характерним буде залучення коштів в оборот (110 тис. грн. та 80 тис. грн. відповідно у 2009 та 2010 роках), оскільки тривалість обороту з кожним періодом зростає.

З допомогою коефіцієнта завантаження можемо розрахувати перевитрати виробничих запасів від загального обсягу чистого доходу. Для цього скористаємось формулою:

, (2.2)

де ∆Кз – приріст коефіцієнта завантаження за звітний період.

Здійснивши відповідні розрахунки, отримаємо, що перевитрати виробничих запасів становили 89 та 133 тис. грн. відповідно у 2009 та 2010 роках.

Узагальнюючі показники дозволяють у повному обсязі оцінити ефективність діяльності підприємства, і їх розрахунок та характеристика є наступними:

1) прибуток на гривню матеріальних витрат є найбільш узагальнюючим показником ефективності використання матеріальних ресурсів. Його визначають діленням суми одержаного прибутку від основної діяльності на суму матеріальних витрат;[свя, 2, с.75]

2) матеріаловіддача продукції характеризує вихід продукції з кожної гривні витрачених матеріальних ресурсів та розраховується діленням вартості виробленої продукції на суму матеріальних витрат;

3) матеріаломісткість продукції є вартісним показником, який відображає рівень матеріальних витрат на кожну гривню товарної продукції та розраховується як відношення суми всіх матеріальних витрат до вартості виробленої продукції;

4) частка матеріальних витрат у собівартості обчислюється як відношення суми матеріальних витрат до повної собівартості виробленої продукції. Динаміка даного показника характеризує зміну матеріаломісткості продукції.

Таблиця 2.2.

Узагальнюючі показники використання виробничих запасів ТзОВ “Ековінд”

Показники       Темп приросту
2009/2008 2010/2009
Вироблена продукція, тис.грн.       -31,10% -33,06%
Матеріальні витрати, тис.грн.       -39,18% -46,54%
Прибуток від операційної діяльності, тис.грн.       -57,26% -91,67%
Прибуток на гривню матеріальних витрат (3:2) 0,047 0,033 0,005 -29,72% -84,41%
Загальна собівартість виробленої продукції, тис.грн.       -30,66% -37,93%
Матеріаловіддача, грн (1:2) 1,585 1,796 2,249 13,29% 25,22%
Матеріаломісткість 0,631 0,557 0,445 -11,73% -20,14%
Частка матеріальних витрат у собівартості продукції (2:5) 0,843 0,739 0,637 -12,29% -13,87%

Аналіз динаміки узагальнюючих показників яскраво свідчить про те, що на підприємстві наявні серйозні проблеми, оскільки у кожному наступному періоді обсяг реалізації, а відповідно і виробництва, зменшується. Відповідно необхідним є пошук можливих шляхів вдосконалення управління виробничими запасами для підвищення прибутковості підприємства.
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 135 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав