Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Концепція ланцюга цінностей

Читайте также:
  1. Quot;Технократична концепція" та її критика
  2. Базова концепція побудови артикуляторів Artex фірми Girrbach.
  3. Загальна схема на рахунках бух.обліку операцій придбання матеріальних цінностей.
  4. Ігрова концепція
  5. Класифікація ризиків в логістичних ланцюгах
  6. КЛАСИФІКАЦІЯ СТАНІВ ОДНОРІДНОГО МАРКІВСЬКОГО ЛАНЦЮГА
  7. Концепція більшовизму
  8. Концепція вартості грошей в часі
  9. Концепція вартості грошей в часі
  10. Концепція вартості грошей у часі

 

Концепція ланцюга цінностей розроблена М.Портером для проведення стратегічного аналізу витрат підприємства в порівнянні з конкурентами і їх зниження.

Діяльність підприємства по виготовленню кінцевої продукції (наданню послуг) може бути розподіленою на окремі елементи - дії, функції, операції. При виконанні кожної окремої операції до кінцевої продукції додається певна цінність, яку буде сприймати і оплачувати споживач. Одночасно при виконанні кожної окремої операції в процесі виготовлення продукції (надання послуги) здійснюються певні витрати. Наприклад:

¨ для целюлозно-паперової промисловості – це вирощування лісу, вирубка, виготовлення целюлози, виробництво паперу, друк, видання;

¨ для виробництва побутової техніки – виробництво запасних частин і компонентів, збирання, оптова торгівля, роздрібний продаж;

¨ для виробництва безалкогольних напоїв - виробництво необхідних компонентів, виготовлення сиропу, закупорювання пляшок і банок, оптова торгівля, утилізація відходів;

¨ для комп'ютерного забезпечення - програмування, запис на дискети, маркетинг, розповсюдження;

¨ для готельного бізнесу - реєстрація і виписка із готелів, утримання і прибирання приміщень, забезпечення харчування, обслуговування клієнтів, проведення зборів і конференцій, розрахунки.

М.Портер називає перелік дій по виготовленню кінцевої продукції ланцюгом цінностей, а кожну дію (операцію, функцію), при виконанні якої до кінцевої продукції додається певна цінність - ланкою ланцюга цінностей.

Ланцюг цінностей є важливим інструментом стратегічного аналізу структури витрат та їх рівня в кожному виді основної та допоміжної діяльності підприємства (рис. 5.1.).

 

Ланцюг цінностей постачальників   Ланцюг цінностей підприємства   Ланцюг цінностей каналів збуту   Ланцюг цінностей покупців

О С Н О В Н А Д І Я Л Ь Н І С Т Ь

  Матеріально- технічне забезпечення Виробництво Товарорух Маркетинг і продаж Сервісне обслуговування прибуток
Технологічний розвиток
Управління персоналом
Загальне управління
Управління інфраструктурою

 

Д О П О М І Ж Н А Д І Я Л Ь Н І С Т Ь

 

Рис. 5.1. Ланцюг цінностей підприємства

До основних видів діяльності підприємства відносяться:

1. Матеріально-технічне забезпечення - придбання палива, енергії, сировини, компонентів, товарів від продавців; приймання, зберігання, сортування продукції постачальників; контроль, управління матеріально-технічними запасами.

2. Виробництво - перетворення потоку сировини в кінцевий продукт (виготовлення, збирання, пакування, забезпечення функціонування обладнання, встановлення, сертифікація якості товару тощо).

3. Доставка товару до споживачів - складування кінцевого продукту, обробка замовлення, складання розкладу, відвантаження, транспортування.

4. Продаж і маркетинг - дослідження ринку, маркетингове планування, реклама і просування товарів на ринок, підтримка дилерів та дистриб'юторів.

5. Сервісне обслуговування - забезпечення допомоги покупцям у встановленні, доставці запасних частин, обслуговуванні і ремонті, технічне сприяння, інформування покупців, розгляд скарг.

До допоміжних видів діяльності підприємства відносяться:

1. Технологічний розвиток - дослідження, розвиток продукції, покращення процесу проектування, удосконалення обладнання, розвиток матеріального забезпечення, системи телекомунікацій, комп'ютерні розробки, розвиток комп'ютерної системи підтримки.

2. Управління персоналом - види діяльності, що мають відношення до найму працівників, підготовки, розвитку і соціального забезпечення персоналу.

3. Загальне управління - види діяльності, що мають відношення до загального керівництва, бухгалтерії та фінансів, юридичних питань, безпеки та охорони конфіденційності, інформаційної системи управління, інших функцій вищого керівництва.

4. Забезпечення діяльності інфраструктури - енергетичного, ремонтного, інструментального, складського, транспортного, господарства підприємства.

 

Для реальної оцінки конкурентоспроможності підприємства за витратами менеджерам необхідно:

1. Розробити ланцюг цінностей для підприємства.

2. Визначити зв'язки між різними видами діяльності усередині ланцюга цінностей підприємства, а також зв'язки з постачальниками і споживачами.

3. Виявити ті види діяльності, що є визначальними для задоволення потреб споживачів і успіху на ринку.

4. Провести порівняльну оцінку витрат підприємства і порівняти структуру витрат з конкурентами.

 

 


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 145 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.026 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав