Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Переваги і ризики стратегії фокусування

Читайте также:
  1. Банківські ризики та основи їх менеджменту
  2. Вибір стратегії ціноутворення.
  3. Глобальні стратегії підприємств.
  4. Джерела конкурентної переваги і перешкоди для глобальної конкуренції.
  5. Засоби подання знань і стратегії керування
  6. Коваленко В.А. Корпоративна соціальна відповідальність в аспекті реалізації стратегії сталого розвитку. – Рукопис.
  7. Конкурентні стратегії підприємств
  8. Лекція 7 Стратегії ґрунтоутворення
  9. Малі підприємства мають переваги та недоліки.
  10. Особливості вибору стратегії в сучасних умовах

Застосування стратегії концентрації забезпечує підприємству кілька важливих організаційних та управлінських переваг. До них відносяться:

- спрямованість енергії та уваги вищого керівництва підприємства тільки на один вид бізнесу, небезпека роззосередження зусиль відсутня; за таких умов простіше виявити і удосконалити найважливіші конкурентні переваги;

- проходження вищим керівництвом всіх ступенів кар‘єрного зростання на підприємстві; значний досвід у даному бізнесі (на відміну від керівництва диверсифікованих компаній) і глибока обізнаність у всіх управлінських виробничих процесах;

- можливість проведення більш глибоких та точних маркетингових досліджень, результати яких забезпечують краще знання потреб і проблем споживачів, більш чітку координацію заходів по рекламі та просуванню продукції;

· економія за рахунок постійної праці з вузьким колом постачальників і закупівлі у них великих партій товару;

· концентрація на одному виді бізнесу („відступати нікуди, мости спалені”), стимулює менеджерів наполегливо боротися за укріплення конкурентних позицій підприємства в галузі на тривалу перспективу;

· завдяки спеціалізації підприємство добивається скорочення витрат, що сприяє розширенню виробництва і дозволяє збільшити витрати на рекламу, активізувати заходи по просуванню продукції.

 

Головним ризиком для підприємства у випадку концентрації на єдиному виді діяльності є зосередження всіх його зусиль на одному напрямку.

До інших ризиків, які мають місце при реалізації стратегії концентрації, відносяться наступні:

· зменшення рентабельності прибуткових сегментів через їх привабливість і переповнення конкурентами;

· досягнення конкурентами по сегменту ще глибшого рівня спеціалізаціїї, чим у підприємства;

· розширення, розповсюдження попиту на продукцію із одного сегменту на весь ринок і неспроможність підприємства (звичайно невеликого) задовольнити його;

· загроза відмови споживачів від спеціалізованих товарів підприємства через високу ціну;

· значна вразливість підприємства у випадку зміни смаків і потреб споживачів, впровадження технологічних розробок, появи товарів-замінників.

 

Контрольні питання і завдання

1. Сутність, зміст і умови застосування стратегії низьких витрат.

2. Класифікація витрат підприємства.

3. Розкрийте зміст концепції „ланцюжка цінностей" М. Портера.

4. Які існують переваги і обмеження стратегій низьких витрат?

5. Сутність, зміст і умови застосування стратегії диференціації.

6. Варіанти стратегій диференціації підприємства.

7. Сутність, зміст і умови застосування стратегії фокусування (концентрації).

8. Переваги і ризики стратегії фокусування (концентрації)

9. Розробіть програму заходів по реалізації стратегії зменшення витрат підприємства (на конкретному прикладі)

10. Запропонуйте можливі варіанти стратегії диференціації для підприємства (підприємство на ваш вибір).

11. Запропонуйте можливі варіанти стратегії фокусування (концентрації) для підприємства (підприємство на ваш вибір).

12. Розробіть перелік заходів по зменшенню витрат підприємства при взаємодії з посередниками (підприємство на ваш вибір).

13. Розробіть перелік заходів по зменшенню витрат при взаємодії підприємства з постачальниками (підприємство на ваш вибір)

 


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 36 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.023 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав