Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Сутність, зміст, складові системи управління та пункти управління. 1. При використанні стратегії диференціації фірма:

Читайте также:
  1. B. Симпато-адреналової системи
  2. GPS-системи
  3. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
  4. Адаптація нервово-м’язової системи до аеробних навантажень
  5. Адміністративні методи -це сукупність прийомів, впливів, за­снованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
  6. Актуальність соціальної роботи у світлі реформування пенітенціарної системи України.
  7. Аналіз показників ефективності управління виробничими запасами на підприємстві
  8. Антиконкурентні дії органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю.
  9. Б) коли складові частки чітко визначені і відомо, хто із співавторів створив ту чи іншу частину — роздільне співавторство.
  10. Б) чітка ієрархічна декомпозиція проекту на складові частини, які

1. При використанні стратегії диференціації фірма:

1) виробляє значні обсяги стандартизованого товару для ринку з однаковими потребами;

2) виробляє велику кількість модифікацій відомого марочного товару для ринку з різноманітними потребами;

3) зменшує кількість незалежних постачальників;

4) проводить придбання фірм в нових галузях для підтримки основного виду бізнесу.

 

2. Вкажіть на основні ризики для підприємства, що реалізує стратегію концентрації (вузької спеціалізації):

1) підприємство невзмозі визначити, що в продукції, послугах є цінним для покупців;

2) переповненість ринкової ниші конкурентами; зміни в попиті цільових покупців;

3) покупцям може не сподобатись перехід до випуску стандартиризованих дешевих товарів;

4) значне підвищення витрат на управління стратегією.

 

3. Необхідними умовами для застосування стратегії низьких витрат є:

1) ресурси підприємства дозволяють якісно обслуговувати споживачів тільки однієї ринкової ниші;

2) стандартизованість галузевої продукції, можливість покупців придбати її у різних продавців;

3) попит на продукцію різноманітний по структурі;

4) на галузевому ринку переважає нецінова конкуренція.

 

4. Значними ризиками для реалізації стратегії диференціації є такі:

1) збільшення незалежності підприємства від постачальників;

2) загроза імітації розробок фірми конкурентами;

3) тенденція до збереження застарілих технологій і виробничих потужностей;

4) збільшення капіталовкладень у власні дочірні структури, якщо вони навіть не є прибутковими.

 

5. Зниження витрат можна забезпечити за рахунок:

1) зосередження виробництва на обмеженому товарному асортименті;

2) диференціація продукції, сервісу, персоналу;

3) проведення активної маркетингової діяльності, реклами;

4) непрофільної диверсифікації.

 

РОЗДІЛ 5. УПРАВЛІННЯ ПІДРОЗДІЛАМИ В БОЮ. БОЙОВА ГОТОВНІСТЬ ПІДРОЗДІЛІВ І ЧАСТИН

Управління підрозділами в бою

Сутність, зміст, складові системи управління та пункти управління

 

Тверде та безперервне управління підрозділами дозволяє найбільш ефективно та повно використовувати їх бойові можливості. Це досягається: постійним знанням обстановки, своєчасним одноособовим прийняттям командиром рішення та наполегливим проведенням його в життя; особистою відповідальністю командира за свої рішення, правильне використання підпорядкованих підрозділів і виконання поставлених завдань; чіткою організацією й забезпеченням живучості пунктів управління, наявністю стійкого зв’язку з підрозділами.

Суть управління полягає в цілеспрямованій діяльності командирів, штабів щодо підтримання бойової готовності підрозділів, підготовки їх до бою та керівництва ними під час виконання поставлених завдань.

Мета управління:забезпечити підтримання (підвищення) бойової готовності підрозділів і забезпечення (відновлення) їх боєздатності.

Задачі управління забезпечити:

- ефективне використання бойових можливостей підрозділів для швидкого досягнення мети бою з найменшими втратами в особовому складі, бойовій техніці і мінімальними затратами матеріальних засобів

- бистроту, скритність і раптовість нанесення ударів по противнику як вогневими засобами так і військами, а також уміле використання цих ударів в установлені строки, пори року, часу доби.

Управління військами включає:

- організацію та здійснення заходів щодо підвищення (підтримання) бойової готовності підрозділів і забезпечення їх боєздатності;

- безперервне добування, збір, узагальнення, аналіз та оцінку даних обстановки прийняття рішення постановку завдань підлеглим;

- організацію та виконання заходів щодо всебічного забезпечення (бойового, технічного, тилового) підрозділів;

- контроль та надання допомоги підлеглим щодо підготовки до бою;

- організацію виконання завдань під час бою.

Для вирішення задач управління створюється комплексна система управління, складові системи управління показано на рис. 5.1.1, яка включає: органи управління (до органів управління входять командир, штаб, начальники родів військ і служб); пункти управління (система пунктів управління показана на рис. 5.1.2), до них відносяться: командно-спостережні пункти – в ланці взвод, рота, батальйон; командні пункти управління (КПУ), запасні командні пункти (ЗКП), тилові пункти управління (ТПУ) – в ланці бригада і вище; вузли зв’язку, до них відносяться: стаціонарні, рухомі, мережі зв’язку; автоматизована система управління.

Командний пункт – це організований для роботи колектив посадових осіб, що зосереджені в одному місці і приймають участь в управлінні підрозділами (частинами) та забезпечений технічними засобами управління.

Автоматизована система управління (АСУ) включає командну систему доведення команд, сигналів, розпоряджень до підлеглих та підтвердження про їх отримання і виконання, систему передачі кольорової графічної інформації (для збору, обробки і відображення даних обстановки та доведення задач до підлеглих), інформаційно-розрахункову систему (для збору розрахункової інформації і вирішення інформаційних задач).

Систему збору і обробки даних обстановки – про противника, свої війська, сусідів, радіаційної, хімічної, бактеріологічної обстановки, місцевості і метеоумовах, стану району бойових дій, настрою населення в районі бойових дій. Включає автоматизовані системи, технічні засоби і відповідні колективи збору, обробки і аналізу даних обстановки.

Рис 5.1.1. Складові системи управління підрозділами

Система пунктів управління

Рис 5.1.2. Система пунктів управління

 


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 15 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.026 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав