Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Http://www.portal.rada.gov.ua/- офіційний сайт Верховної Ради України, містить всю вітчизняну нормативну базу, зі змінами та доповненнями.

Читайте также:
  1. Http://www.portal.rada.gov.ua/- офіційний сайт Верховної Ради України, містить всю вітчизняну нормативну базу, зі змінами та доповненнями.
  2. Авторизований (фірмовий, офіційний, дилерський, OES – Original Equipment Services) автосервіс
  3. Березневі парламентські вибори 1998 р. та подальша діяльність Верховної Ради України
  4. Виберіть назву найефективнішого комплексного препарату, що містить найбільше необхідних організму макро- і мікроелементів і вітамінів.
  5. Вибори до Верховної Ради 2006 р.
  6. Г) Кабінет Міністрів України, Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольські міські, районні державні адміністрації, державні органи приватизації відповідно до закону.
  7. За підсумком голосів в другому турі виборів 7 лютого 2010 року Янукович Віктор Федорович був обраний Президентом України, набравши майже 49%голосів.
  8. ЗАКІНЧЕННЯ ПИТАННЯ 2. Структурні підрозділи Державної фіскальної служби України, їх основні функції та завдання
  9. Засновки — це висловлювання, в яких міститься вихідне, відоме знання.Висновок — це висловлювання, в якому міститься нове знання і яке отримують логічним шляхом із засновків.

Http://www.court.gov.ua/ - офіційний сайт судової влади України

Http://www.gpu.gov.ua/ - офіційний сайт Генеральної прокуратури України

Http://www.uap.org.ua/ - сайт Української асоціації прокурорів

Http://www.court.gov.ua/ - офіційний сайт судової влади України

Http://www.minjust.gov.ua/ - офіційний сайт Міністерства юстиції України

Http://www.kmu.gov.ua/mvs/control - офіційний сайт МВС України

Контрольна робота №2

1. Правовий статус, нормативна основа, завдання, принципи діяльності, склад, порядок формування та повноваження Конституційного Суду України.

2. Міліція України: поняття, основи організації та діяльності.

3. Державні нотаріальні контори і державні нотаріальні архіви.

У першому питанні слід схарактеризувати Конституційний Суд України – як єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні, визначивши його місце і роль в системі органів державної влади України. Назвати його завдання, основні принципи та нормативне регулювання діяльності. Далі необхідно визначити склад і порядок призначення суддів Конституційного Суду України та строк їх повноважень. Назвати атрибути Конституційного Суду України.

На закінчення треба окреслити повноваження Конституційного Суду України, їх межі та підстави для визнання правових актів неконституційними.

У другому питанні важливо схарактеризувати основи організації та діяльності міліції України, а саме її: поняття, основні завдання та принципи діяльності. Правову основу діяльності міліції її організацію та підпорядкованість. Функції міліції. Підрозділи міліції: кримінальна міліція; міліція громадської безпеки; транспортна міліція; державна автомобільна інспекція; міліція охорони; судова міліція; спеціальна міліція. Обов’язки та права міліції.

Розглядаючи третє питання необхідно визначити особливості статусу державних нотаріальних контор та державних нотаріальних архівів, порядок їх відкриття та ліквідації. Схарактеризувати мережу й штати державних нотаріальних контор та державних нотаріальних архівів, у тому числі порядок призначення на посаду та звільнення з посади державних нотаріусів. Сформулювати поняття державного нотаріального округу. Визначити коло суб’єктів, що здійснюють керівництво державними нотаріальними конторами та архівами. Назвати підстави та порядок надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру. Розглянути порядок відшкодування шкоди, заподіяної особі внаслідок незаконних або недбалих дій державного нотаріуса.

 

Список нормативно-правових актів та спеціальної літератури до теми:

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141; зі змінами від 08.12.2004. – ВВРУ.- 2005. - №

2. Про судоустрій та статус суддів: Закон України від 07.07.2010 р.// Офіційний вісник України вiд 30.07.2010. - № 55/1.

3. Про Конституційний Суд України: Закон України від 16.10.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 49. - Ст. 212. Зі змінами, внесеними згідно із Законом № 2453-VI від 07.07.2010 // Офіційний вісник України вiд 30.07.2010. – 2010. - № 55.

4. Положення про Міністерство юстиції України // Юридичний вісник України. - 1998. - № 7. - 12-18 лютого. // Урядовий кур'єр вiд 25.03.2009 - № 53.

5. Кримінально-процесуальний кодекс України

6. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р. із змінами // Відомості Верховної Ради УРСР, - 1991. - № 4 (22.01.91). - Ст. 20; ВВР. - 1992. - № 36 (08.09.92). - Ст. 526; 1993. - № 11 (16.03.93). - Ст. 83; 1994. - № 26 (28.06.94). - Ст. 216; 1995. - № 15 (11.04.95). - Ст. 102; 1999. - № 4 (29.01.99). - Ст. 35; 2000. - № 10 (10.03.2000). - Ст. 79; 2000. - № 27 (07.07.2000). - Ст. 213; 2001. - № 10 (09.03.2001). - Ст. 44; 2001. - № 40 (05.10.2001). - Ст. 193; 2002. - № 26 (27.06.2002). - Ст. 176. Офіційний вісник України. – 2003. - № 23 (20.06.2003). - Ст. 1021. Урядовий кур'єр вiд 03.08.2010. - № 141.

7. Положення про Міністерство внутрішніх справ України від 17.10.2000. із змінами від 2003.02.03 // Офіційній вісник України. - 2000. - № 42 (03.11.2000). - Ст. 1774; 2001. - № 52 (11.01.2002). - Ст. 2334; 2002. - № 13 (12.04.2002). - Ст. 654., Офіційний вісник України. – 2003. - № 6 (21.02.2003). - Ст. 223., Офіційний вісник України вiд 16.07.2010. - № 51

8. Положення про Головне управління юстиції в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське і Севастопольське міські управління юстиції // Юридичний вісник України. - 1998. - № 26. - 25 червня -1 липня. Зі змін. // Урядовий кур'єр вiд 17.02.2010. - № 30.

9. Положення про районні, районні в містах, міські (міст обласного підкорення) управління юстиції // Юридичний вісник України. - 1998. - № 26. - 25 червня - 1 липня. Зі змін. // Офіційний вісник України вiд 26.02.2007. - № 12

10. Про нотаріат: Закон України від 2 березня 1993 р. // ВВР. - 1993. - № 39. - Ст. 383; ВВРУ. - 1998. - № 35. - Ст. 241; 2000. - № 32. - Ст. 257; 2000. - № 50. - Ст. 436; - 2002. - №16 (19.04.2002). - Ст. 114. //Офіційний вісник України вiд 06.08.2010 - 2010 р. - № 57 - Ст. 29.

8. Про державну реєстрацію актів цивільного стану: Закон України від 1 липня 2010 року № 2398-VI. // Урядовий кур'єр вiд 29.07.2010 - № 138.

 

Судебные и правоохранительные органы Украины. Под ред. Васильева А. С., Стрельцова Е.Л., Х., «Одиссей», 2011.

ЕЛЕКТРОННІ АДРЕСИ КОРИСНИХ РЕСУРСІВ ІНТЕРНЕТ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ВИКОРИСТАНІ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «СУДОВІ ТА ПРАВООХОРОННІ УКРАЇНИ»
Дата добавления: 2015-01-07; просмотров: 60 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав