Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

II. СХЕМА ІМПОРТНОГО ФАКТОРИНГУ

Читайте также:
  1. Апаратурно-технологічна схема триколонної БРУ непрямої дії
  2. АППАРАТУРНАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА И
  3. В приведенном примере нарушение синтезов пространственного гнозиса и обусловливает ряд следствий, что можно представить схематично.
  4. В) Философская схема объемлющего, которое есть мы
  5. Виды макетов книги (типовой схематический макет, эскизный макет, точный макет книги)
  6. Дракон из бисера. Схема и мастер-класс.
  7. Електронно-оптична схема виробу ННП-21
  8. ЗАВОДСКАЯ АВАРИЙНАЯ СХЕМА БЕЗ 4 ТД.
  9. Интегрированная схема управления инновационной деятельностью в виде научно-технических центров.

СХЕМА ІМПОРТНОГО ФАКТОРИНГУ

ПАТ «Укрсоцбанк»

КИЇВ – 2010


I. СХЕМА ІМПОРТНОГО ФАКТОРИНГУ

(у разі оплати Імпортером інвойсу на користь Експорт-Фактору)

II. СХЕМА ІМПОРТНОГО ФАКТОРИНГУ

(у разі неоплати Імпортером своїх зобов'язань)

Угоди, що регулюють здійснення операцій міжнародного факторингу:

А. Міжфакторна угода, яка укладається між двома Факторами (Експорт та Імпорт)*.

В. Угода експортного факторингу, яка укладається між іноземним Експортером та іноземним Експорт-Фактором.

С. Зовнішньоекономічний контракт між Експортером*та Імпортером*, що передбачає розрахунки за факторингом.

 

Факторингова операція - Імпорт:

1. Надання іноземним Експорт-Фактором до Банку* запиту щодо прийняття на імпортний факторинг українського Імпортера з зазначенням попереднього пропонуємого ліміту кредитного покриття (гарантії).

2. Перевірка Банком щодо відсутності негативної інформації про українського Імпортера, якого зазначено в запиті іноземного Експорт-Фактора.

3. Проведення Банком переговорів з Імпортером і отримання пакету документів для проведення "Експрес-аналізу".

4. Аналіз Банком інформації, наданої Імпортером, оцінка ризику, прийняття попереднього рішення щодо можливості та умов обслуговування проекту імпортного факторингу за участю даного Імпортера.

5. Надання Банком Експорт-Фактору попереднього рішення щодо умов, тарифів по імпортному факторингу.

6. Узгодження між Банком та Експорт-Фактором всіх елементів схеми та умов проекту міжнародного факторингу.

7. Формування та підписання Банком з Імпортером індикативної пропозиції.

8. Отримання Банком від Імпортера повного пакету документів.

9. Підготовка Банком заявки для розгляду проекту імпортного факторингу повноважним колегіальним органом (ПКО).

10. Винесення Банком заявки на розгляд ПКО щодо обслуговування даного проекту по імпортному факторингу.

11. Повідомлення Банком Експорт-Фактора щодо прийнятого остаточного рішення з зазначенням умов обслуговування та ліміта кредитного покриття (гарантії), який погоджено ПКО.

12. Повідомлення Банком Імпортера щодо прийнятого остаточного рішення з зазначенням ліміта кредитного покриття (гарантії), який погоджено ПКО.

13. Підписання між Експортером та Імпортером зовнішньоекономічного контракту або додаткової угоди з урахуванням впровадження факторингу.

14. Отримання Банком повідомлення від іноземного Експорт-Фактора про укладення угоди експортного факторингу з Експортером.

15. Підписання між Експортером та Імпортером листа–повідомлення „Introductory letter”.

16. Отримання Банком від Імпортера копії зовнішньоекономічного контракту, який було укладено між Експортером та Імпортером з урахуванням умов проекту імпортного факторингу, та копій всіх додатків до нього, а також, оригіналу листа–повідомлення „Introductory letter”.

17. Укладення між Банком та Імпортером договорів/угод, у разі якщо передбачено проектом імпортного факторингу (Угоди про співробітництво та організацію взаємовідносин / Договору про надання відновлювальної кредитної лінії / Договору застави/поруки, тощо).

18. Відступлення іноземним Експортером Експорт-Фактору прав грошових вимог.

19. Відступлення іноземним Експорт-Фактором Банку прав грошових вимог.

20. Отримання українським Імпортером продукції від іноземного Експортера.

21. Отримання Банком від Імпортера та митного органу вантажних митних документів, які необхідні Банку для виконання ним функцій агента валютного контролю**та які підтверджують факт наявності зобов'язань Імпортера по оплаті заборгованості за отриману ним від Експортера продукцію, яка поставлена на територію України і підлягає митному оформленню.

22. Проведення Банком реєстрації поставки продукції від Експортера на користь Імпортера в межах виконання Банком функцій агента валютного контролю**, здійснення поточного контролю за строками її оплати.

23. Нарахування комісії Банком за послугу імпортного факторингу.

24. Оплата Експорт-Фактором на користь Банка комісії за послугу імпортного факторингу.

I.25. Оплата Імпортером заборгованості відповідно до інвойсу за отриману від Експортера продукцію:

25.1. Оплата Імпортером поставленої йому іноземним Експортером продукції відповідно до інструкцій Банка та умов, які передбачені в зовнішньоекономічному контракті.

II. 26. У разі неоплати Імпортером заборгованості за отриману від Експортера продукцію. Дії Імпорт-Фактора з моменту настання строку оплати продукції згідно з умовами зовнішньоекономічного контракту:

26.1. Надсилання Банком Імпортеру офіційного листа з повідомленням щодо невиконання ним умов зовнішньоекономічного контракту в частині неоплати заборгованості за отриману від Експортера продукцію у відповідний строк.

26.2. Проведення Банком роботи з Імпортером щодо погашення ним простроченої заборгованості.

26.3. Отримання повідомлення-підтвердження Банком від Імпортера та Експорт-Фактора про відсутність будь-яких спорів відносно отриманої продукції на поточну дату або інших спорів та запит оригіналів вантажно-митних документів у іноземного Експорт-Фактора (у разі необхідності).

26.4. Отримання Банком від Експорт-Фактору всіх оригіналів вантажно-митних документів для підтвердження факту наявності зобов'язань Імпортера по оплаті заборгованості за отриману продукцію та для підготовки гарантійного платежу.

26.5. При неоплаті Імпортером продукції протягом 90 днів (відповідно до вимог міжнародної асоціації FCI) з дня настання строку оплати згідно з умовами зовнішньоекономічного контракту:

26.5.1. Погашення Банком простроченої заборгованості на користь Експорт-Фактора або Експортера на підставі вимог, які викладені в Інформаційній відомості Імпорт-Фактора (IFIS) та міжфакторній угоді.

26.5.2. Проведення подальшої роботи Банком щодо стягнення з Імпортера простроченої заборгованості. У разі сплати Банком гарантійного платежу на користь Експортера або Експорт-Фактора, подальше стягнення Банком з Імпортера простроченої заборгованості здійснюється в національній валюті за фіксованим курсом на дату гарантійного платежу.

 

III.*** 27. Хеджування ризиків (дані елементи схеми використовуються у разі потреби та мають рекомендаційний характер).

27.1. Підписання з Імпортером "Угоди про співробітництво та організацію взаємовідносин" (якщо передбачено схемою індикативної пропозиції чи рішенням ПКО).

27.2. Укладення з Імпортером "Договору про надання відновлювальної кредитної лінії" (в межах ліміту кредитного покриття (гарантії) за імпортним факторингом) для оплати заборгованості згідно з умовами зовнішньоекономічного контракту, який знаходиться на факторинговому обслуговуванні.

27.3. Укладення з Імпортером "Договору застави/поруки" (у разі потреби та за наявності укладеного "Договору про надання відновлювальної кредитної лінії" та/або "Угоди про співробітництво та організацію взаємовідносин").

 

* -в опису Схеми завжди мається на увазі:

- під поняттям "Банк" - ПАТ "Укрсоцбанк", як Імпорт-Фактор;

- під поняттям "Експорт-Фактор" – іноземний банк або іноземна факторингова компанія;

- під поняттям "Імпортер" – покупець – резидент;

- під поняттям "Експортер" – іноземний постачальник.

 

** -загальні законодавчі вимоги до регулювання і контролю за розрахунками резидентів за експортними та імпортними операціями (незалежно від надання резиденту Банком факторингових послуг) відповідно до Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" та "Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями", затвердженої постановою Правління НБУ від 24.03.1999, №136.

 

*** - документи III розділу даної Схеми можуть укладатись з Імпортером, як окремо кожний документ, так і в комбінації між собою.


Дата добавления: 2015-09-10; просмотров: 29 | Нарушение авторских прав

Глава 7 | Глава 8 | Глава 9 | Глава 10 | Глава 11 | Глава 12 | Глава 13 | Parts of speech | One criterion classifications | The category of ASPECT |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2020 год. (0.036 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав