Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Поняття комунікації, комунікаційного процесу, методи його удосконалення в менеджменті туристичних підприємств

Читайте также:
  1. I ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
  2. I. Из истории развития методики развития речи
  3. I. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
  4. I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
  5. I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
  6. I. Поняття зворотної дії в часі закону про кримінальну відповідальність.
  7. I.Методические указания по выполнению курсовых работ
  8. I1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
  9. II. Глубокая скользящая методическая пальпация.
  10. II. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РЕФЕРАТА
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Комунікації в управлінні - це обмін інформацією, в результаті якого керівник отримує інформацію, необхідну для прийняття ефективних рішень і доводить їх до підлеглих теж у формі комунікації.

Комунікаційний процес – це обмін інформацією, її змістом між двома і більше об’єктами. Відмінність комунікаційного процесу від обміну інформацією полягає в обов’язковій наявності зворотного зв’язку. Мета комунікаційного процесу – забезпечення розуміння інформації.

Базовими елементами комунікаційного процесу є:

§ відправник, тобто особа, яка генерує ідеї або збирає інформацію і передає її;

§ повідомлення – інформація, закодована за допомогою символів;

§ канал – засіб передавання інформації (лінії зв’язку, папір, повітря);

§ одержувач – особа, якій призначена інформація.

Етапи комунікаційного процесу:

I. Зародження ідеї - відправник вирішує яку ідею або повідомлення потрібно зробити предметом обміну.

II. Кодування і вибір каналу. Кодування – це символьне позначення інформації ( підбір слів, виразів, інтонації і жестів). Канал повинен поєднуватись з типом символів.

III. Передавання – це фізична передача інформації.

IV. Декодування – це переклад символів у думки одержувача.

V. Зворотний зв’язок (відправник і одержувач міняються комунікаційними ролями).

Експериментальні дослідження показали, що людина сприймає інформацію таким чином: 80% очима, 15% вухами, 3% на дотик, 1% смак, 1% нюхом.

Розрізняють два види комунікацій:

· міжособові – виникають між конкретними особами (працівниками);

· організаційні - ті які визначаються характером діяльності, побудовою, можливостями організацій .

На шляху міжособових комунікаційможуть виникати такі перепони:

ü неповне сприйняття працівником інформації;

ü несприйняття інформації;

ü семантичні бар'єри;

ü невербальні перепони, які виникають в процесі ви­користання несловесних знаків: погляду, виразу обличчя, посмішки та ін.;

ü поганий зворотний зв'язок тощо.

Усунути ці перепони можна шля­хом удосконалення спілкування. Для цього необхідно:

ü пояснювати та обґрунтовувати свої ідеї до початку їх передачі;

ü бути сприйнятливим до можливих семантичних проблем;

ü слідкувати за власними жестами, по­зами, інтонаціями;

ü бути уважним до почуттів інших працівників;

ü врахо­вувати соціально-психологічний клімат у колективі;

ü встановлювати які­сний зворотний зв'язок.

В організаційних комунікаціяхпричинами виникнення перепон мо­жуть бути:

o деформація повідомлень на різних етапах процесу комуніка­цій,

o інформаційні перевантаження в системі комунікацій,

o незадовільна структура управління організації,

o громіздка структура комунікаційного процесу та ін.

Удосконалення організаційних комунікацій здійснюється за допомогою:

o раціоналізації структури комунікаційного процесу,

o удо­сконалення документообігу,

o застосування сучасних інформаційних тех­нологій тощо.

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-20; просмотров: 8 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.019 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав