Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Роль і значення кодифікації кримінального та виправно-трудового законодавства України для організаційно-правових засад діяльності органів та установ виконання покарань.

Читайте также:
  1. A. Засади вільного пересування осіб.
  2. ADD / SUB пам’ять-безпосереднє значення.
  3. CMP безпосереднє значення –пам’ять
  4. d) вид управленческой деятельности по установлению целей и путей их достижения
  5. I. Включение, начальная установка
  6. I. Целевая установка
  7. III. Установление групповой принадлежности и диагностика, их значение.
  8. Puc. 2. Класифікація ринків за призначенням і структурою
  9. VII. Антропологічний склад народів України
  10. А) система общеобязательных правил поведения установленных государством

У той час, коли готувалась редакція проекту ВТК України, відбулися значні реорганізаційні зміни в структурі Народного комісаріату внутрішніх справ України. Правове закріплення реорганізації відбулося 20 вересня 1924 р., коли ВУЦВК та уряд УСРР спільною постановою затвердили «Положення про НКВС». Відповідно до завдань, що покладалися на наркомат, встановлювалася його організаційна структура. До складу центрального апарату НКВС входили

§ адміністративний відділ,

§ відділ міліції та розшуку,

§ виправно-трудовий відділ,

§ інспекція у справах комунального господарства (на правах відділу),

§ управління справами.

Крім того, при Наркоматі внутрішніх справ діяли три постійні міжвідомчі органи:

Згідно зі ст.17 на виправно-трудовий відділ НКВС УСРР покладались такі завдання:

§ розробка за угодою з НКЮ питань пенітенціарної політики і режиму в місцях позбавлення волі;

§ управління місцями позбавлення волі як загальнодержавного значення, так і тими, що знаходилися в безпосередньому веденні виправно-трудового відділу;

§ керівництво місцевими виправно-трудовими органами і планомірним розподілом ув'язнених між місцями позбавлення волі, а також розробка планів про територіальне місцезнаходження таких;

§ реорганізація старих і організація нових місць позбавлення волі та контроль за виконанням законів і заходів в галузі виправно-трудової системи;

§ розробка видів примусових робіт і організація таких як для осіб, позбавлених волі, так і для засуджених до покарання без позбавлення волі;

§ організація трудових сільськогосподарських колоній і інших підприємств,

§ складання планів робіт і перевірка їх виконання;

§ керівництво діяльністю розподільних комісій і бюро примусових робіт;

§ розробка штатів як місць позбавлення волі, так і губернських інспекцій,

§ переміщення, призначення і звільнення в передбаченому законом порядку і випадках співробітників цих установ;

§ керівництво діяльністю конвойних частин в галузі виконання ними оперативних завдань;

§ сприяння органам Народного комісаріату охорони здоров'я у справі здійснення лікувально-санітарного нагляду і медичної допомоги в місцях позбавлення волі;

§ складання і проведення кошторисів для місць позбавлення волі, що перебувають на державному утриманні та тих, що утримуються за рахунок місцевого бюджету,

§ розробка за угодою із зацікавленими відомствами і установами норм всіх видів постачання як для ув'язнених, так і для службовців в місцях позбавлення волі;

§ керівництво, за угодою з органами НКО, культурно-просвітницькою і політичною роботою в місцях позбавлення волі, а також справою шкільної, позашкільної та професійної освіти і розвитку ув'язнених.


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 6 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав