Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Структурно виправно-трудовий відділ складався із загального відділення, адміністративно-пенітенціарної інспекції та виробничо-господарської інспекції.

Читайте также:
  1. I Тема: Структурно-смысловые особенности описания
  2. Аналіз інформаційно – аналітичного забезпечення загального відділу у Надвірнянській райдержадміністрації
  3. Аналіз основних показників виробничо-господарської діяльності підприємства
  4. Аорта,відділи, артерії,що відходять від них.
  5. Базовые конструкции структурного программирования
  6. Вид произведений печати, обладающий рядом проблемно-целевых, содержательных, стилистических и структурно-логических признаков, называется жанром.
  7. Визначити зв’язок хімічного складу і структурної організації м’язів з їх функцією і пояснити послідовність біохімічних процесів у м’язах при їх скороченні і розслабленні.
  8. Відділу внутрішніх справ
  9. Вопрос 2. МЕТОДЫ СТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА КОЛЛЕКТИВОВ
  10. Вопрос 27. Сущность региональной структурной и инвестиционной политики

Жовтня 1925 р. проект ВТК УСРР був заслуханий на засіданні Раднаркому України, а 12 жовтня ─ на об'єднаному засіданні Президії ВУЦВК і РНК УСРР, які ухвалили рішення про представлення проекту на розгляд та затвердження черговій сесії ВУЦВК. 23 жовтня 1925 р. 2 сесія ВУЦВК ІХ скликання затвердила Виправно-трудовий кодекс УСРР, прийнявши постанову «Про надання чинності Виправно-трудовому кодексові УСРР», в якій було визначено строк надання чинності ВТК - з 15 листопаду 1925 р.

У Виправно-трудовому кодексі України знайшли своє відображення найважливіші положення з питань застосування кримінального покарання, закріплені в Основних засадах кримінального законодавства СРСР і союзних республік, що були прийняті 30 жовтня 1924 р. Основні засади кримінального законодавства СРСР і союзних республік визначили зміст поняття заходів соціального захисту судово-виправного характеру, до яких відносились: об’ява ворогом трудящих з позбавленням громадянства СРСР та вигнання за межі СРСР назавжди; позбавлення волі з суворою ізоляцією; позбавлення волі без суворої ізоляції; примусові роботи без позбавлення волі; обмеження в правах; видалення за межі СРСР на встановлений строк; вигнання за межі союзної республіки або окремої місцевості із забороною проживання в тих або інших місцевостях (заслання та висилання); звільнення від посади; заборона займати визначену посаду, займатись видом діяльності або промислом; громадський осуд; конфіскація майна; штраф; попередження тощо. Заходи соціального захисту застосовувались з метою попередження злочинів, позбавлення суспільно-небезпечних елементів можливості вчиняти нові злочини, а також здійснення виправно-трудового впливу на засуджених.

Структуру ВТК України 1925 р. складали «Загальні положення» та 21 глава:

1) Центральні і місцеві органи виправно-трудової справи;

2) Розподільні комісії;

3) Спостережні комісії;

4) Види виправно-трудових установ (ВТУ);

5) Порядок прийому ув'язнених до виправно-трудових установ;

6) Класифікація ув'язнених;

7) Загальні правила утримання ув'язнених у виправно-трудових установах;

8) Заходи дисциплінарного впливу у виправно-трудових установах;

9) Правила утримання в трудових сільськогосподарських, фабрично-заводських і ремісничих колоніях;

10) Правила утримання ув'язнених в перехідних трудових будинках;

11) Правила утримання в ізоляторах спеціального призначення;

12) Організація робіт у виправно-трудових установах;

13) Культурно-просвітницька робота у виправно-трудових установах;

14) Медико-санітарна частина у виправно-трудових установах;

15) Втечі ув'язнених;

16) Про застосування зброї особами, які належать до складу адміністрації, нагляду і варти виправно-трудової установи;

17) Вибуття ув'язнених з виправно-трудової установи;

18) Організація допомоги ув’язненим і особам, які звільняються виправно-трудових установ;

19) Організація примусових робіт без утримання під вартою;

20) Реформаторіуми і правила утримання в них неповнолітніх правопорушників;

21) Про порядок допуску до виправно-трудових установ УСРР осіб, які не належать до службового складу таких.

Майже одночасно виправно-трудові кодекси були прийняті також в інших союзних республіках: в 1925 р. ─ в Грузинській і Азербайджанській РСР, в 1926 р. ─ в Білоруській і Узбецькій РСР, в 1927 р. ─ в Туркменській РСР [62, с.326]. Порівняльний аналіз їх змісту доводить, що вони мали дуже багато спільних норм, оскільки втілювали єдину радянську виправно-трудову політику і були побудовані на єдиних принципах радянського виправно-трудового і кримінального права.


2. Особливості нормативно-правового регулювання діяльності місць позбавлення волі після ухвалення ВТК УСРР (1925 ─1929 рр.)

Зміни у виправно-трудовому законодавстві України після ухвалення ВТК УСРР 1925 р. були викликані необхідністю приведення деяких його норм у відповідність із загальносоюзним законодавством, а також подальшого поліпшення організації виконання і відбування покарань, пов'язаних з виправно-трудовою дією. Хоча Виправно-трудовий кодекс Української СРР достатньо повно і чітко регламентував порядок та умови виконання і відбування кримінальних покарань, як пов’язаних із позбавленням волі, так і примусових робіт без утримання під вартою, зрозуміло, що висвітлити в одному документі всі різноманітні питання, що виникали в процесі життєдіяльності виправно-трудових установ, було неможливо. У зв'язку з цим в Україні після ухвалення ВТК видається ціла низка нормативно-правових актів виправно-трудового характеру, що продовжили правотворчу, зокрема законодавчу, діяльність у цій галузі.


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 21 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав