Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Види нарад

Читайте также:
  1. Ділова нарада
  2. Затверджено на методичній нараді кафедри
  3. Колективні форми (нарада, дискусія) фахового спілкування.
  4. НАРАДИ.

 

Інформаційну (директивну/іструхтивну) нараду скликають для ознайомлювання учасників з новими даними, фактами, постановами тощо й подальшого їх обговорювання. Доцільно ознайомити учасників із новою інформапієею завчасно (у писемній формі), а час наради використати для обговорювання та ухвалювання конкретних пропозицій.

Оперативна, або диспетчерська (селекторна, телефонна, комп’ютерна), нарада має осягнути такі гтапи управління: збір інформації, її опрацьовування та ухвалювання безск ликання всіх учасників у певному місці. Дія цього використовують як традиційні засоби зв'язку(тслефон, селектор, радіо), так і новітні (комп’ютерну мережу). Час інформації з місць, послідовність шнашду та його тематика мають бути чітко регламентованими.

Дискусійна (нолемічна) нарада поєднує вільний виклад варіантів думок, гіпотез, версій, припущень тощо. Цей демократичний різновид парад продукує ефективний і конструктивний розв'язок важливих проблем.

Якщо про графік та умови проведення планових нарад відомо учасникам
заздалегідь, то про позапланові, термінові нарали слід завчасно попереджувати (місце, тематика, дата, час початку й завершення, склад учасників).

Виробничі (службові) наради доцільніше плану вати на другу половину дня — на завершення робочого дня або відразу по обідній перерві. Засідання й наради громадських об'єднань, комісій та ін., як і будь-яку громадську роботу, виконують лише в позаробочий час.Мети наради буде досягнуто за умов сумлінної підготовки до неї всіх учасників і правильно зорганізованого ходу засідання.

Успішне проведення наради можливе за наявності голови, який надає слово, стежить за регламентом і порядком, за послідовністю промозців та дотримуваннямпрограми наради й теми обговорюваних питань. Він, не беручи участі в обговоренні, неодмінно має підсумовувати кожен пункт програми й наприкінець наради узагальнити зисновки. Комунікабельний, толерантний, увічливий, із почуттям гумору голова — це гарант того, шо на нараді відбудеться плідна дискусія, а не безконтрольна, стихійна й нудна балаканина щодо загальних литшіь. На голову покладено обов'язок слідкувати за тим, щоб усі завдання, поставлені на нараді, були виразно сформульовані, розподілені за конкретними виконавцями й визначені щодо терміну виконання. Хід наради протоколює секретар, а виконання ухвалених постанов контролюють призначені відповідальні.

 

Бесіда

 

Бесіда є зажливим і необхідним елементом ділового спілкування. Від вміння правильно провести бесіду залежить імідж працівників фірми. Бесіда – форма усного ділового спілку вання. Вона має три основні типи мовленнєвої ситуації: начальник - підлеглий, партнер - партнер, співробітник - співробітник. Ділова бесіда направлена завжди на ртв язання конкретної проблеми, завдання, має мету і повинна бути результативною і змістовною. Бона може бути присвячена виробничим проблемам, організаційним завданням, плануванню, кадровим
нарадам. Бесіда за формою є монологом, саме тому необхідно вміти слухати й давати можливість говорити співрозмовнику. Успіх бесіди залежить від прозорості, переконливості, короткості й груиговності. Важливо добре поінформованим щодо предмету розмови, продемонструвати зацікавленість у бесіді.Існує два різновиди ділових бесід: кадрова бесіда і проблемна (дисциплінарна) босіда. До кадрових належать співбесіди з прийому на роботу, звільнення. Ефективність кадрових бесід залежить від тактовності і вміння керівника говорити констуктивно. Максимально зідверто. Хамство, недотримання норм ввічливості, агресивність і неувага до аргументів співрозмовника не може мати констуктивнпх і бажаних наслідків. Не є діловим підходом. Працівник може створювати план бесіди, дотримуючись якого він зможе скерувати напрямок розмови. Якщо це бесіда на нараді керівник упорядкує її відповідно плану. План бесіди може бути приблизно таким: визначити причини, конкретні завдання, тему і мету; можливі аргументи і контраргументи співбесідників; шляхи здійснення поставленої мети;варіанти вирішення проблеми;конкреіні виконавці ваших планів, завдань.

Проблемні або дисциплінарні бесіди зумовлені кадровими змінами або
порушеннями дисципліни на виробництві, або невиконаннями певних правил, норм, завдань. Пам'ятка провсдсня дисциплінарної бесіди:

1. Головне завдання бесіди - майбутній стиль поведінки працівника, який щось порушив.

2. Бесіда щодо дисциплінарних порушень не потребує скандалу або нещирості.

3. Дисциплінарна бесіда може вимагати попередньої підготовки.

4. Не можна приймати рішень заздалегідь.

5. Чесно буде, якщо про винятки для когось з працівників ви повідомите одразу всьому колективу.

6. Працівник повинен усвідомити свою провину, налаштуватись на роботу.

7. Необхідно розповісти працівнику про подальші свої дії та його майбутні завдання.

 
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 79 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав