Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Вимоги до усного ділового спілкування та його культура.

Читайте также:
  1. IV. Вимоги до зберігання вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного
  2. V. Вимоги до транспортування вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного
  3. Автономная может происходить 1) как продуктивная инфекция, при которой образуется потомство 2) как абортивная инфекция – вирусного потомства потом не образуется.
  4. Анкетування – метод дослідження, при якому спілкування між дослідником і опитуваним опосередковане письмовим опитувальником.
  5. Бар’єри педагогічного спілкування
  6. Бар’єри спілкування
  7. Безсловесне спілкування
  8. В апеляційній інстанції не приймаються і не розглядаються вимоги, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.
  9. Вербальні засоби ділового спілкування
  10. Види, рівні та стилі спілкування.

 

Без спілкування люди не могли в суспільстві працювати та передавати свій досвід і знання іншим. Усе, що ми робимо, вимагає обміну информацією.Отже, основою людських взаємин є спілкування.

Спілкування відбувається за певними визначеними правилами і вимагає серйозної, грунтовновї підготовки. Щоб досягти успіху в спілкуванні, потрібно оволодіти його «техникою» та застосувати її у щоденній практиці.

Під техникою спілкування розуміємо сукупність стандартів культурної поведінки, етичних і естетичних норм у послуговуванні вербальними (словесними) і невербальними (погляд, жести, міміка) засобами комунікативної взаємодії.Поєднання цих елементів під час комунікації становить мистецтво спілкування.

Ділова нарада – традиційний вид усного ділового спілкування. Ділова нарада може бути високоефективною лише за умов інтенсивного, активного обміну думками підготовлених учасників. Тоді це буде дійсно зібрання, де радять – нарада, а не формальне засідання, де сидять, багато говорять, мало слухають, колективно марнуючи час.

Перевагою наради в порівнянні з іншими формами управління є те, що за мінімум часу незначна кількість учасників після оперативного й аргументованого обміну думками спроможна розвязати складні питання та випрацювати ущгоджену оптимальну ухвалу. Спільна думка іноді важить набагато більше,ніж сума окремих думок членів даного колективу.

 

Спілкування — це один із виявів соціальної взаємодії, в основі якого лежить обмін думками, почуттями, волевиявленнями з метою інформування. Через спілкування виявляється стан мовної, культури суспільства, рівень володіння усним мовленням та характер взаємин між людьми. Щоб оволодіти мистецтвом спілкування, потрібно дотримуватися основних його правил:

1. Бути у спілкуванні ввічливим, привітним і доброзичливим, з повагою ставитись до співрозмовника.

2.Уміти відчувати співрозмовника, враховувати його настрій.

3.Стежити за реакцією співрозмовника на мовлення, апелювати до нього:

— Зверніть увагу, будь ласка, на...

— Як Ви переконалися, що...

— Вам уже відомо, що...

4.3мінити тему розмови, якщо вона не подобається співрозмовникові.

5. Брати до уваги статусні ознаки співрозмовника (вік, стать, професію, посаду, рівень освіченості).

6. Уміти слухати й не перебивати співрозмовника. Увага до мовлення засвідчується фразами, що спонукають до спілкування:

— Говоріть, будь ласка, я Вас слухаю!

- Я Вас уважно слухаю!

— Продовжуйте, будь ласка!

— Мені приємно це чути.

— Це дуже цікаво, розповідайте далі.

7.Бути максимально делікатним, не ставити запитань, які б виявиявися
недоречними.

8. Своєчасно реагувати на запитання співрозмовника. Якщо відразу не можете відповісти, то скористайтеся такими фразами:

— Я не готовий зараз дати відповідь.

— Дозвольте подумати.

— Дозвольте поміркувати.

— На жаль (на превеликий жаль), не володію достатньою інформацією, щоб відповісти одразу.

9. Вдало обирати тему, логічно будувати текст, дотримуючись норм у використанні мовного матеріалу.

10. Уникатибагатослівності,надуживання термінами,професіоналізмами,цитуванням.

11. Належно обгрунтовувати свої думки.

12. Добирати мовні засоби, не виходячи за межі стилю, який відповідає типові комунікативної ситуації.

13. Брати до уваги присутність третьої особи. Якщо під час спілкування присутня 3-я особа, то потрібно приділяти увагу і їй, тобто адресувати певні звернення:

— А Ви що з цього приводу скажете?

— А Ви, добродію Кравченко (пане Петре), не хотіли б висловитися (щось додати до наших міркувань)?

— Гадаю, що й пан Петро такої ж думки.

— Цікаво було о знати думку пана Петра.

Послуговуватись у спілкуванні формами ввічливості, — словами, що
підкреслюють шанобливе ставлення до людей:

— Даруйте!

— Вибачте!

— Будь ласка, не ображайтеся!

— Перепрошую, не могли б Ви... Щиро дякую за... Дозвольте подякувати за... Отже, до усного ділового мовлення ставляться такі вимоги:

— точність у формулюванні думки,

— недвозначність;

— логічність,

— послідовність;

— стислість

— відповідність між мовними засобами та ситуацією спілкування;

— відповідність між мовними засобами й стилем викладу;

 
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 118 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав