Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Найчастіше виділяють такі види здоров'я: фізичне; психічне; духовне.

Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Фізичне здоров 'я — це стійкий функціональний стан організ­му, що забезпечує успішну життєдіяльність людини (як окре­мих тканин, органів і систем, так і всього організму в цілому) в межах вікової норми.

Психічне здоров 'я — це здатність людини усвідомлено стави­тися до функцій свого організму, вміння регулювати свої пси­хічні процеси (думки, почуття, бажання, реакції на іншу людину як рівну собі, у визнанні існування норм, які регулюють відноси­ни між людьми, визнання необхідної міри самотности та віднос­ної залежности від інших; також усвідомлення особистої непов­торности та індивідуальности як цінності та зіставлення своєї оригінальности з проявами надзвичайности інших людей.

 

ОЗНАКАМИ ДУХОВНОГО ЗДОРОВ'Я Є:

 

|сприйняття життя як цінности та прагнення до створення нових ціннісних властивостей, пошуки джерел, що знаходяться за ме­жами людських сил у вищих сферах;

|гуманістичні способи впливу на себе та навколишніх (за­охочення, покарання, випробування);

|цілісність внутрішнього світу, яка задається системою пра­вил і суджень, прийнятих для себе людиною усвідомлено, життє­вими принципами та цілеспрямованістю (життєва філософія, життєві цілі);

|відчуття постійного задоволення життям у ставленні до ін­ших людей, сприйняття його як найвищої цінности.

 

Здоров'я людини залежить від спадковости, екологічного се­редовища, медичного забезпечення і на 50 % від способу життя.

Спосіб життя включає трудову діяльність, побут, форми вико­ристання вільного часу, форми задоволення матеріальних і духо­вних потреб, норми поведінки людей у типових ситуаціях.

 

Стрес: чинники, що його викликають, профілактика.

До чинників, що викликають стрес, належать:

• незадовільна організація службової діяльности (затримки, без-відповідальність, неритмічність), тобто відсутність системи в роботі;

 

• недостатня кількість співробітників. Це змушує керівника викону-вати крім своїх обов'язків і обов'язки інших, створює де­фіцит часу і знижує якість виконання своїх безпосередніх обов'язків;

 

• режим робочого часу (робота в ненормовані та незручні години). Це порушує звичні біологічні ритми сну і працездат­ности;

 

• виникнення і вирішення раптових критичних проблем;

 

• статусні проблеми (низький статус, невелика зарплата, недо­статні перспективи службового висунення);

 

• заорганізованість, формалізм і засідательська суєта (непо­трібні ритуали і процедури). Це виявляється у паперотворчості та нескінченних нарадах;

 

• невизначеність і непередбачуваність розвитку подій в організації (часта ротація співробітників) вириває керівника зі звичного середо­вища, в якому він добре орієнтується і стабільно себе почуває.

 

Крім загальних, існують і специфічні стресори (чинники, що сприяють виникненню стресів):

— нечіткі рольові обов'язки;

— висо­кий рівень домагань;

— особливості взаємодії з підлеглими чи ви­щим керівництвом;

— особливості управлінської праці тощо.

 

ПРОФІЛАКТИКА СТРЕСІВ

 

В основі профілактики стресів лежать такі основні підходи:

1. Мудре ставлення до свого життя, його активне конструю­вання.

 

 

Це означає постановку й досягнення співмірних зі своїми мож­ливостями життєвих цілей, уміння відрізняти головне від друго­рядного, знаходити й бачити основні, домінуючі лінії життя, а не гнатися за миттєвими випадковими вигодами.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-20; просмотров: 5 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав