Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Етикет — це мова символів.

Читайте также:
  1. Дослідження циклічних алгоритмів для формування та виводу на екран ASCII кодованих символів.Теоретичні відомості
  2. Етикет ділового листування
  3. Етикет телефонної розмови. Діалог.
  4. Лекція 1: Дипломатія, дипломатичний протокол та етикет.
  5. Лекція 3. Дипломатичні візити і бесіди. Етикет ділової зустрічі – 4 год.
  6. Особливості ділового етикету та протоколу
  7. Професійна культура і діловий етикет юриста
  8. РОЗДІЛ І. КУЛЬТУРА Й ЕТИКЕТ УСНОГО ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ В РОБІТНИЧІЙ СФЕРІ
  9. СЛУЖБОВИЙ ЕТИКЕТ.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Людина повинна використовува­ти його з метою краще взаємодіяти з іншими (колегами, партне­рами).

Правила й вимоги службового етикету мають сприяти ство­ренню здорового морально-психічного клімату, піднесенню на­строю, підвищенню продуктивности праці.

 

УЧЕНІ РАДЯТЬ:

 

керівникові:

 

| намагатися робити зауваження підлеглим віч-на-віч;

| навчитися заохочувати підлеглих;

| визнавати свої помилки;

| уміти карати;

| не сперечатися через дрібниці;

| бути доброзичливим, делікатним;

 

усім співробітникам:

 

— володіти загальною культурою;

— порядно ставитися до інших;

— поважати людську гідність колег;

— не лицемірити, не брехати;

— бути ввічливими;

— свої негаразди, прикрощі залишати за межами установи;

— бути доброзичливими, сумлінними, шанобливими, тактов­ними;

— уміти висловлювати співчуття.

 

ЕТИКЕТ СЛУЖБОВИХ ВЗАЄМИН ЗОБОВ'ЯЗУЄ:

 

• бути ввічливим до всіх клієнтів (думка кожного клієнта впливає на імідж фірми, установи);

• зустрічі починати вчасно;

• на всі дзвінки і листи клієнтів вчасно давати відповіді;

• прийняті рішення виконувати у зазначені терміни;

• працівників бути в гарному і охайному одязі.

 

Усе це сприятиме надійним і довготривалим взаєминам із клі­єнтами, зростанню прибутків фірми.

Службовий етикет передбачає стосунки з іноземцями. Для ді­лового спілкування з ними потрібно добре знати звичаї, традиції країни, представником якої є ваш партнер, а також прийняті там правила етикету.

Але слід пам'ятати, що одним із найважливіших принципів закордонного ділового етикету є підтримка чесних і шанобливих відносин із партнером.

 

13.2. ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА.

НОРМИ ПРОФЕСІЙ­НИХ ВЗАЄМИН.

НАЙВИЩА суспільна й особистісна цінність моралі полягає в загальнолюдяності.

Моральний рівень людини не може визначатися її про­фесією, так само як національним походженням чи іншими ознаками. Мораль є суттєвим чинником життєдіяльности суспільст­ва, але навіть апелюючи до цих людських якостей вона зверта­ється передусім до кожної окремої особистости.

Існують окремі види людської діяльности, які ставлять особ­ливо високі та надвисокі моральні вимоги до осіб, котрі профе­сійно цією діяльністю займаються.

У цих професіях на основі загальних принципів моралі вироб­ляються своєрідні кодекси чести, професійної поведінки, котрі поряд із загальноморальними правилами вбирають і весь, іноді драматичний, досвід даного виду людської діяльности.

У професійній етиці формується система конкретних мораль­них норм із супутніми їм практичними правилами, які «обслуго­вують» ту чи іншу галузь людської діяльности.

Адже від культури говоріння, слухання, від культури поведін­ки, мови залежать результати професійної діяльности. Широко вживаним є сьогодні термін професійна культура (культура пев­ної професії). Фахівець має не лише виявляти свої моральні якос­ті, а й впливати через них на інших.

 


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 7 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав