Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Задача-1

Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

На наш погляд; вважаємо; ми переконані; ми до­тримуємось іншої класифікації…

 

ПРИ НАПИСАННІ РЕ­ЦЕНЗІЙ:

 

У ВСТУПІ: нова оригінальна праця з маркетингу (ос­нов ринкової економіки), є першою спробою глобаль­ного дослідження, праця є спробою зіставного ана­лізу ..., давно очікуваний фінансовий словник тощо

В ОСНОВНІЙ ЧАСТИНІ подається оцінка роботи, її частин, висловлюються побажання: подана до захисту дисер­тація надзвичайно вагоме і скрупульозне досліджен­ня про ..., процедура аналізу дисертантки відзначаєть­ся грунтовністю, виваженістю, які забезпечуються вдалим використанням статистичного методу та ін.

 

ЗАВЕРШЕННЯ РЕЦЕНЗІЇ

 

Зауваження висловлюють за допомогою таких мов­них формул, які ніби «стирають» певну категорич­ність (це вияв наукового такту): однак, на нашу дум­ку, аналіз ... виграв би, якби дисертант послідовніше розрізняв..., очевидно, помилково .., хотілося б ...

 

КІНЦЕВІ ФРАЗИ

 

При схваленні роботи: проте висловлені нами за­уваження не знижують гарного враження, яке справляє дисертаційне дослідження .; із серйозним загли­бленням у суть проблеми, зроблено важливі теоретичні висновки.

 

Дисертація ... повністю відповідає сучасним вимо­гам, які ставляться до дисертацій на здобуття на­укового ступеня кандидата економічних наук; та­ким чином є всі підстави вважати, що П. 0. Коваль — сформований науковець і цілком заслуговує прису­дження їй за представлену дисертацію наукового ступеня кандидата економічних наук.

 

В И С Н О В О К:

 

• мовний етикет визначається формою наукового спілкування, його різновидом, жанром;

• він узгоджується структурою наукового тексту;

• вибір етикетної формули не залежить від віку, характеру взаємин науковців, місця й часу їх спілкування.

 

Задачі до теми: Розгляд кримінального провадження в суді першої інстанції. Судові рішення

Задача-1

За результатами підготовчого засідання щодо Скузіна С.М., обвинуваченого у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України (контрабанда наркотичних засобів, якщо предметом контрабанди були наркотичні засоби в особливо великих розмірах) суд відповідно до п. 3 ч. 3 ст.314 КПК України постановив ухвалу про повернення обвинувального акту прокурору у зв’язку з тим, що він не відповідає вимогам КПК України. В ухвалі суд зазначив, що обвинувальний акт підлягає поверненню прокурору, у зв’язку з тим, що в ньому не міститься достатньо доказів, які б підтверджували винуватість обвинуваченого Скузіна С.М. Посилаючись на зазначені обставини суд вказав, що направлення такого обвинувального акту порушує засаду законності, закріплену у ч. 2 ст. 9 КПК України, відповідно до якої прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження…

Надайте оцінку рішенню суду?

Яке б рішення прийняли Ви на місці суду?

Які рішення може прийняти суд в підготовчому провадженні?

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-20; просмотров: 8 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав