Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Модуль № 1

Читайте также:
  1. II МОДУЛЬ
  2. II модуль
  3. n Сообщение об ошибках собираются в таблице ERROR_TABLE и передаются в функциональный модуль.
  4. VII. Перелік питань для підготовки студентів до підсумкових модульних контролей
  5. VII.Модульное программирование.
  6. Библиотечный модуль GRAPH. Графические возможности ТП.
  7. Блоково-модульна структуризація потенціалу підпри­ємства.
  8. Важнейшая микросхема постоянной памяти — модуль BIOS.
  9. Види навчання. Особливості проблемного, розвивального, модульно-розвивального навчання.
  10. Виды технической унификации. Подефектная и маршрутная технологии. Типовая, групповая и модульная технологии ремонта.

Змістовий модуль № 1: Теоретичні основи маркетингу та визначення маркетингових можливостей

Практичне заняття 1

Тема № 1: Теоретичні основи та зміст маркетингу

Навчальна мета заняття: знати суть маркетингу як філософії бізнесу, його задачі, функції, принципи, а також основні категорії маркетингу і концепції маркетингової діяльності; вміти визначати сучасне місце маркетингу в системі сучасного бізнесу.

Час проведення - 2 год. Місце проведення - навчальна аудиторія.

Навчальні питання

1. Сутність та основні етапи еволюції концепції маркетингу.

2. Основні категорії маркетингу.

3. Задачі, функції та принципи сучасної концепції маркетингу.

4. Система засобів маркетингу

5. Види маркетингу.

6. Організація служби маркетингу.

7. Маркетинговий контроль та його показники.

Завдання що виносяться на самостійну роботу студента

1. Законспектувати і вивчити програмні питання (ДСР)

1.1. Методологічні підходи вчених маркетологів до характеристики маркетингу (товарний підхід, інституційний підхід, управлінський підхід, функціональний підхід, системно-поведінковий підхід).

1.2. Основні види маркетингу: за цілями обміну, сферами застосування, територіальними ознаками, ступенями ринкової орієнтованості, видами діяльності, особливостями суб’єктів, охоплення сегменту, видами попиту (конверсійний, стимулюючий, креативний, ремаркетинг, синхромаркетинг, підтримуючий, демаркетинг, протидіючий), залежно від періоду діяльності.

1.3. Організація служби маркетингу.

Література: Б5, с. 7-70; Б7, с. 7-18;

 

2. Скласти словник термінів до теми.

Маркетинг, нужда, потреба, запит, угода, обмін, сегмент, споживча цінність, соціальна відповідальність, маркетингова концепція, комплекс маркетингу, маркетинговий план, маркетолог

Література: Б1, с. 5-79; Б3, с. 13-64; Б4, с.40-65, Б5, с. 7-70; Б6, с. 3-34; Б7, с. 7-18; Д2, с. 13-55;

Д5, с.9-84; Д6, с.13-23, 28-58; Д23, с. 15-55.

 

3. Написати анотацію наукової статті* Д1, Д15, Д25, Д41, Д48

Анотація наукової статті пишеться студентом у кількості 1 на семестр

Теми рефератів

1. Значення маркетингової діяльності в підприємницькій діяльності.

2. Еволюція концепцій маркетингу.

3. Організаційні структури маркетингу.

4. Соціально-орієнтований маркетинг.

5. Екологічний маркетинг

 

Практичне заняття 2

Тема № 2: Маркетингове середовище

Час проведення - 2 год. Місце проведення - навчальна аудиторія.

Навчальні питання

1. Поняття маркетингового середовища.

2. Основні фактори мікросередовища функціонування підприємства.

3. Основні фактори макросередовища функціонування підприємства.
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 60 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав