Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Українська орфографія. Орфографічні помилки.

Читайте также:
  1. Антиукраїнська політика російського царизму. Посилення централізаторсько-шовіністичних тенденцій
  2. Антиукраїнська політика російського царизму. Суспільно політичний та національний рух на Наддніпрянщині в другій половині ХІХ ст.
  3. Всеукраїнська Асоціація Центрів Позитивної кросс-культурної психотерапії
  4. Гетьман П. Орлик та перша Українська Конституція
  5. Європейські стандарти адміністративно-деліктного законодавства та українська практика
  6. Лекція 6. Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР).
  7. Лекція 8. Українська СРР в умовах нової економічної політики
  8. Нова українська література і журналістика: шляхи взаємодії
  9. Предмет: українська мова
  10. Сучасна українська академічна музика (М. Скорик, В. Сильвестров та ін.).
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

У свій час обґрунтувалися різні підходи до навчання орфографії: одні методисти підкреслювали вирішальну роль ,інші обґрунтовували ефективність вироблення орфографічних навичок на основі засвоєння теорії граматики ,ще інші пропонували принципи диференційованого підходу для засвоєння орфограм .

Головна причина орфографічних помилок, як зазначають сучасні українські лінгводидакти - це невміння учнів застосувати на практиці здобуті знання, відсутність навичок самоконтролю, орфографічної пильності.

Для досягнення основної мети - формування належної орфографічної грамотності - необхідно під час вивчення шкільного курсу мови реалізувати такі завдання: □ ознайомити учнів з основними орфографічними завданнями; □ сформувати на основі цих понять орфографічні вміння; □ навчити писати слова з орфограмами, що не перевіряються; □ сформувати в учнів потребу й уміння користуватися орфографічним словником; □ забезпечити необхідні умови для навчання орфографії.

Практика доводить, що більшість учнів під час написання не думають про правила й відкладають самоконтроль па кінець роботи. Звичку писати без розділових знаків і розставляти їх "потім", після закінчення диктанту, слід викорінювати. Такі звички негативно відбиваються на результатах виконаної роботи. До основних ефективних видів роботи з орфографії традиційна методика, крім диктанту, завжди відносила твір і переказ. Твір надає широкі можливості для самостійного творчого мововиявлення учня, розвитку його зв'язного мовлення. Як проміжна лайка між диктантом і твором переказ зберігає від диктанту значний масив орфографії, бо мовний матеріал у ньому не можна довільно змінити. Про переказ можна сказати, що це крок до твору, самостійний але контрольований. Переказ не можна написати, якщо не знаєш заздалегідь тексту. У навчальному процесі має бути надане місце різним видам роботи: диктанту, переказу, твору. Але з метою різних видів контролю їх треба частіше змінювати один одним. Результативним для підвищення грамотності учнів є орфографічний розбір, який тісно пов'язаний з аналізом слова за будовою, словотворчим і морфологічним. І все ж таки орфографічний розбір не можна сплутувати з граматичним чи іншими видами аналізу, бо під час орфографічного розбору основна увага зосереджується па тих словах і морфемах, які становлять інтерес саме з погляду навчання правопису, у написанні яких можливі помилки.

Орфографічний розбір може практикуватися як окремий вид вправ, для виконання якого вчитель відводить частину уроку; він може супроводжувати списування , навчальні, попереджувальні й коментовані диктанти.

Вивчення орфографії за допомогою системи вправ передбачає періодичну корекцію учнівської вправності, дає змогу створювати умови для формування орфографічних умінь і навичок на теоретичній основі, що є важливим стимулом піднесення грамотності учнів й розвитку писемного мовлення.

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-20; просмотров: 10 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав