Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Українська пунктуація. Пунктуаційні помилки.

Читайте также:
  1. Антиукраїнська політика російського царизму. Посилення централізаторсько-шовіністичних тенденцій
  2. Антиукраїнська політика російського царизму. Суспільно політичний та національний рух на Наддніпрянщині в другій половині ХІХ ст.
  3. Всеукраїнська Асоціація Центрів Позитивної кросс-культурної психотерапії
  4. Гетьман П. Орлик та перша Українська Конституція
  5. Європейські стандарти адміністративно-деліктного законодавства та українська практика
  6. Лекція 6. Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР).
  7. Лекція 8. Українська СРР в умовах нової економічної політики
  8. Нова українська література і журналістика: шляхи взаємодії
  9. Предмет: українська мова
  10. Сучасна українська академічна музика (М. Скорик, В. Сильвестров та ін.).
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Важливим показником мовних знань і практичного володіння мовою є правильне вживання розділових знаків, які позначають стуктуру речення, виділяють певні елементи висловленого змісту, вказують на особливості вимови. Оскільки речення є засобом формування і вираження думок і почуттів, правильне пунктуаційне оформлення їх має безпосередній зв'язок з процесами мислення і мовлення. Спілкування між мовцем і адресатом у письмовій формі вимагає дотримання пунктуаційних норм як умови взаєморозуміння. Порушення правил уживання розділових знаків ще в більшій мірі, ніж порушення норм орфографії, може спричинити прикрі непорозуміння.Вивченню пунктуації у школі приділяється велика увага. Протягом шкільного навчання учні опрацьовують майже два десятки пунктограм. За функцією всі знаки поділяються на дві групи — ті, що відділяють одну мовну одиницю від іншої, і ті, що виділяють зі складу речення якийсь його компонент. Пунктуаційні помилки бувають чотирьох видів:
1. Відсутній потрібний розділовий знак:— тире між підметом і присудком, вираженими іменниками в називному відмінку (Моя мета_здо6уття вищої освіти),
— кома у складнопідрядному реченні (Щоб рибку їсти_треба в воду лізти),
— знак між частинами безсполучникового складного речення (Всі знали_ багато труднощів ще попереду),
— кома при однорідних членах речення (Хлопець старався_ та не зміг виконати завданняПомилки цієї групи становлять близько двох третин загальної кількості.
2. Зайвий розділовий знак:— кома між підметом і присудком (Втомлені довгим переходом туристи, зупинились на відпочинок),
— кома при неоднорідних означеннях (Відбулось чудове,_новорічне свято),
— кома при безпідставному відокремленні другорядних членів (Зранку, на стадіоні,_ зібралися школярі),
3. Вжитий не той знак, який потрібен:
— замість двокрапки — тире і навпаки при узагальнюючих словах в реченнях з однорідними членами (Хворіють усі — багаті і бідні, чоловіки і жінки, освічені і неуки; Поле, сади, ставок: все залите яскравим світлом),
— кома замість тире перед узагальнюючими словами при однорідних членах речення (З батьками, з сусідами і знайомими, з усіма хотілось поділитись радістю),
— кома замість двокрапки або тире в безсполучникових складних реченнях (Погода була погана,завивав вітер, сліпив очі мокрий сніг; Захочеш вступити в гурток, скажеш);
— двокрапка або тире замість коми в безсполучникових складних реченнях (Машина їхала швидко:_(а6о —) краєвид помітно змінився),
4. Вжитий знак (майже завжди — кома) не в тому місці, де потрібно:
— перед сполучними словами, що знаходяться не на початку, а в середині підрядного речення (Найтяжчим виявився останній твір_для написання, якого довелося попрацювати в бібліотеці),
— не перед складеними сполучниками, а між їх частинами {Ми продовжували працювати_дарма,що накрапав дощ),
— в середині зворота (Вулицю переходив чоловік_втомлено, пересуваючи ноги).
Головна причина цього виду помилок — нерозвинений мовний слух, механічна орієнтація на сполучники, дієприкметники, дієприслівники. Кількість помилок цього типу незначна.
Найбільш гостро проблема пунктуації постає при написанні диктантів. У їх текстах можуть бути речення найрізноманітнішої будови, при пунктуаційному оформленні яких необхідно застосувати відповідні правила. Справа ускладнюється ще й тим, що можуть трапитися і речення з т. зв. авторськими знаками, зумовленими прагненням автора виразити такий відтінок думки, що правилами не передбачений (здебільшого в такій ролі вживається тире). Тому навіть при дуже старанній підготовці до диктанту не завжди вдається уникнути пунктуаційних недоліків. Іноді це не помилки в точному розумінні цього слова. Пунктуація — справа суб'єктивна, у багатьох випадках можливе різне розуміння структури речення і, отже, різне пунктуаційне оформлення. А точне відтворення авторських знаків просто неможливе

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-20; просмотров: 40 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.023 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав