Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ТЕМА. УЧАСТЬ ДЕРЖАВИ У ФОРМУВАННІ ДОХОДІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ ДО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ.

Читайте также:
  1. IV. Эндокринная система.
  2. Административно-командная экономическая система.
  3. Административное право как отрасль права: понятие, предмет и система.
  4. Адміністративно правовий статус місцевих державних адміністрації.
  5. Адміністративно-правовий статус місцевих органів виконавчої влади
  6. Адміністративно-правовий статус місцевих органів виконавчої влади
  7. Акт відновлення Української держави (30 червня 1941 року).
  8. Акт проголошення незалежності української держави (1941р.) та його значення.
  9. Антиінфляційна політика держави
  10. Антиінфляційні заходи держави

Відповідно до ч.І. ст. 142 Конституції України «Матеріальною і фі­нансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухо­ме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природ­ні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, які перебувають в управлінні районних і обласних рад».

Конституція надала також територіальним громадам сіл, се­лищ і міст право об'єднувати на договірних засадах об'єкти кому­нальної власності, а також кошти бюджетів для виконання спіль­них проектів або для спільного фінансування (утримання) кому­нальних підприємств, організацій і установ, створювати для цього відповідні органи і служби.

Важливим конституційним положенням (ч. ІІІ ст. 142) є положення про те, що держава бере участь у формуванні доходів бюджетів місцево­го самоврядування, фінансово його підтримує. Витрати органів місцевого самоврядування, які виникли внаслідок рішень органів державної влади, компенсуються державою.

При підготовці теми слід з’ясувати поняття та особливості бюджетно – правових норм, які регулюють відносини між державою, Автономною Республікою Крим та територіальними громадами щодо забезпечення відповідних бюджетів фінансовими ресурсами, необхідними для виконання функцій, передбачених Конституцією України та законами України. Яка мета регулювання міжбюджетних відносин?

Студенти повинні усвідомити критерії передачі коштів з Державного бюджету до бюджетів місцевого самоврядування. Детально вивчити главу 16 Бюджетного кодексу України щодо надання міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам. Дослідити і вивчити складові формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів.

Варто зосередити увагу на відповідальність органів місцевого самоврядування за порушення бюджетного законодавства

 

Питання для обговорення:

1. Правове регулювання трансфертів, які надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам.

2. Державне регулювання дотацій для вирівнювання місцевих бюджетів в Україні.

3. Державне регулювання субвенцій на компенсацію втрат доходів бюджетів місцевого самоврядування.

 

Контрольні питання:

1. Якими нормативно-правовими актами врегульовуються відносини,які виникають в процесі бюджетної діяльності?

2. Визначте мету регулювання міжбюджетних відносин.

3. Визначте поняття фінансового нормативу бюджетної забезпеченості.

4. Дайте визначення міжбюджетних трансфертів.

5. Які міжбюджетні трансферти надаються місцевим бюджетам?

6. Визначте поняття кошик доходів бюджетів місцевого самоврядування.

7. Поясніть змістовну частину формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів.

8. Назвіть суб’єктів, які мають право застосовувати заходи впливу за порушення бюджетного законодавства.

9. Назвіть основні порушення бюджетного законодавства за наявності яких можуть застосовуватись заходи впливу.

Практичне завдання:

 
Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 42 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав