Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аналіз результатів дослідження.

Читайте также:
  1. E. Руховий аналізатор.
  2. V. ЕТАП САМОАНАЛІЗУ, ГРУПОВОЇ РЕФЛЕКСІЇ ТА САМОРОЗВИТКУ
  3. Аналіз активно-пасивних операцій ломбардів.
  4. АНАЛІЗ ВАЛЮТНОГО РИНКУ ТА ОПЕРАЦІЙ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ
  5. Аналіз виконання договірних зобов’язань
  6. Аналіз виконання договірних зобов’язань
  7. Аналіз виконання договірних зобов’язань
  8. Аналіз виробництва культури
  9. Аналіз витрат і собівартості продукції рослинництва
  10. Аналіз витрат на виробництво продукції

Для перевірки теоретичного матеріалу нами були використані: методика «Типологія особистості та привабливе професійне середовище» (за Д. Голландом). Таблиця 1

 

Прояви типології особистості у %

Кількість унів Розподіл результатів по типам професійної діяльності (%)
Р I С К Д А
Всього
                   

 

Типи професіної діяльності в таблиці позначені:

Р – реалістичний тип;

І – інтелектуальний тип;

С – соціальний тип;

К – конвенціональний тип;

Д – діловий тип;

А – артистичний тип

 

Проаналізувавши результати методики «Типологія особистості та привабливе професійне середовище» Дж. Голланда отримали такі дані ( табл. 1).

З двох класів разом найбільш виражений артистичний – 26%, соціальний – 24% тип.

Артистичний характеризується як тип особистості, який у спілкуванні з оточуючими спираються на свої безпосередні відчуття, емоції, інтуїцію та увагу.

Представники цього типу надають найбільшу перевагу заняттям творчого характеру: музиці, літературі, живопису, фотографії тощо. Йому притаманна гнучкість, незалежність рішень. Він оригінальний.

Соціальний тип можна охарактеризувати як особистість, що встановлює тісний контакт навколишнім середовищем. Комунікабельний, потребує соціальних контактів. Рисами його характеру є, бажання навчати і виховувати, гуманність. Емоційний, чуттєвий і вміє спілкуватися, їм притаманні хороші вербальні і відносно слабкі невербальні здібності.

Заняття, яким даний тип надає перевагу – це навчання, лікування, обслуговування. Активні, вміють пристосовуватись.

Отже можна сказати, що старшокласники більш спрямовані на професії, які характеризуються розв’язанням проблем і завдань що передбачають наявність художнього смаку і уяву. Спрямованість – емоції, відчуття.

Дослідження професійних нахилів особистості за методикою. Л. Йовайші дало нам можливість отримати наступні результати ( таб. 2):

Методика «сфера професійних переваг учнів» (опитувальникЙовайші).Таблиця 2

Сфери професійних переваг учнів у %

Кількість учнів Розподіл результатів за сферами професійної діяльності (%)
І ІІІ ІV V VI
Всього
                   

 

Сфери професіної діяльності в таблиці позначені:

І – сфера мистецтва;

ІІ – сфера технічних інтересів;

ІІІ – сфера роботи з людьми;

ІV – сфера розумової праці;

V – сфера фізичної праці;

VI – сфера матеріальних інтересів.

У сучасних старшокласників найбільш виражена схильність до естетики та мистецтва – 26%.

Таким чином, більшість учнів мають схильність до естетики та мистецтва, яка характеризується спрямованістю до тих типів професій, де необхідні прояви оригінальності та творчі здібності.

Досить високий відсоток отримали сфери: розумова праця – 18%, фізична праця – 18%, та сфера матеріальних інтересів – 18%, де необхідно застосувати свої інтелектуальні, планово-економічні (відноситься до матеріальних інтересів) здібності, і постійно підтримувати себе в гарній фізичній формі.

Таким чином, більшість учнів мають схильність до естетики та мистецтва, яка характеризується спрямованістю до тих типів професій, де необхідні прояви оригінальності та творчі здібності. Такі особистісні характеристики як аналітичність, незалежність, раціональність та оригінальність дозволяють йому досягнути високих успіхів в такому професійному напрями як естетика та мистецтво.

Розподіл результатів за видами професійної діяльності(анкета «Структура інтересів і схильностей»)(таб. № 3)

Структура інтересів і схильностей старшокласників Таблиця 3

Кількіст учнів Розподіл результатів за видами професійної діяльності (%)
I II III IV V VI VII VII IX X XI XII
Всього
                             

 

Види професіної діяльності в таблиці позначені:

I – Філософія; IV – Історія; VII – Математика; X – Біологія;

II – Економіка; V – Право; VIII – Фізика; XI – Інформатика;

III – Мови; VI – Медицина; IX – Хімія; XII – Географія.

При обробці анкети "Структура інтересів і схильностей" було виявлено, що 18% старшокласників мають інтерес до медицини; 12% обирають історію; по 10% учні проявили інтерес до мов та право; по 8% обрали учнів цікавлять такі види професій – математика, інформатика, економіка; 4% − філософія; та 2% - біологія; географія учнів взагалі не цікавила.

Отже можна сказати, що найбільше учнів цікавить медицина, тобто бажання лікувати та обслуговувати людей. , які обумовлені особливостями емоційної сфери, потребою в спілкуванні, поведінковим ("соціальним") інтелектом. Комунікативні здатності проявляються в успішності взаємодії з людьми, у легкості встановлення контактів з ними, у розумінні інтересів інших людей, узгоджених діях з колективом, в умінні організовувати спільні дії людей й ефективно впливати на них.

Також у даному дослідженні можно порівняти отримані результати по класам та визначити, яким типам, сферам та видам, віддають учні перевагу. 11-А клас (за професійним напрямком - природничий) у кількості 25 учнів та 11-В (за професійним напрямком - філологічний) 25 учнів.

За отриманими результатами по методиці «Типологія особистості та привабливе професійне середовище» (за Д. Голландом), було встановлено, що в 11-А класі найбільше виражений соціальний тип – 24% та інтелектуальний тип 20 % (Див. додаток №1).

Результати отримані за методикою «сфера професійних переваг учнів» (опитувальник Йовайші), яка проводилась в 11 – А класі вказує на те, що учні класу надають перевагу сфері розумової праці – 24%, що вказує на зв'язок з навчальним напрямком класу (Див. додаток №2).

Тест"Структура інтересів і схильностей" в 11-А класі, де учні надають перевагу такому виду професійної діяльності як медицина – 32%. В свою чергу медицина являється також складовою професійного напрямку класу (Див. додаток №3).

В 11 – В класі бачимо, що за допомогою методики «Типологія особистості та привабливе професійне середовище» (за Д. Голландом), було виявлено, що більшість учнів відповідають артистичному типу – 36%, що відповідає за своєю характеристикою професійному напрямку класу (Див. додаток №4).

За методикою «сфера професійних переваг учнів» (опитувальник Йовайші), серед учнів 11 – В класу більша частина відповідає сфері мистецтва – 40%, що визначається напрямком класу (Див. додаток №5).

За результатами тесту"Структура інтересів і схильностей" в 11 – В переважна кількість учнів класу обирають, такий вид діяльності як мови – 20%, що являються складовою професійного напрямку класу (Див. додаток №6).

Отже можемо сказати, що інтереси та схильності учнів за отриманими результатами за допомого методик, відповідають професійним напрямкам класів в яких вони навчаються.

 


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 33 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав