Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Матеріальні та нематеріальні блага, з приводу яких виникають цивільні правовідносини

Читайте также:
  1. Блага, имеющиеся в изобилии и доступные всем в любом количестве, называются в экономической теории
  2. Вантажопіднімальні крани за характером є рухомими машинами у процесі експлуатації яких виникають небезпечні ситуації.
  3. Відомо, що під час м язевої діяльності виникають підвищені потреби у кисні. Дати характеристику періоду відпочинку з точки зору оплати кисневого боргу.
  4. Інноваційні правовідносини: поняття, суб’єкти та їх види, об’єкти, права та обов’язки учасників, державне регулювання зазначених відносин
  5. Категория экономики соц. сферы(потребители, блага, услуга, нуждаемость, соц. защита, соц-эконом развитие)
  6. Матеріальні витрати – 620 тис. грн.
  7. Матеріальні стимули рятування на морі суден і вантажів.
  8. Нематеріальні активи як об’єкт бухгалтерського обліку: визначення, оцінка при придбанні, характеристика рахунків (субрахунків).
  9. Нематеріальні активи.

 

223. Що не є видом лізингу?

- прямий;

- непрямий;

Безпосередній.

 

224. Негаторний позов - це:

+ вимога про усунення перешкод у здійсненні правомочностей користування і розпорядження річчю;

- вимога про повернення речі з чужого незаконного користування;

- вимога про відновлення пошкоджень, завданих речі в результаті користування нею.

 

225. Віндикаційний позов - це:

- вимога про відновлення пошкоджень, завданих речі в результаті користування нею.

+ вимога про повернення речі з чужого незаконного користування;

- вимога про усунення перешкод у користуванні річчю.

 

226.Обов’язковою є нотаріальна форма засвідчення у договорі позички при позичці:

+ транспортного засобу;

- нерухомого майна;

- будь-якої речі.

 

227. Одним із засобів подолання прогалин без внесення змін до цивільного законодавства є:

- цивільно-правовий договір;

+ субсидіарне застосування норм права;

- міжнародний договір.

 

228. що таке представництво?

-строк, протягом якого, особа має право звернутися за захистом свого порушеного права.

-дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Це правовідношення, у якому одна сторона (представник) зобов'язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє.

-це дія осіб, спрямована на укладення договору.

-це проміжок часу, протягом якого між сторонами встановлюються права і обов”язки.

 

229. Реорганізація можлива шляхом:

- злиття, приєднання та поділу;

- виділу та перетворення юридичних осіб;

+усі відповіді вірні.

 

230. Яка з функцій відповідальності є провідною:

+ компенсаційна;

- превентивна;

- репресивна;

- усі відповіді вірні.

 

231. Договір купівлі-продажу товару за зразком є виконаним з моменту:

- вчинення покупцем дії, необхідних для одержання товару;

+ доставки товару на місце;

- досягнення сторонами згоди за всіма його істотними умовами.

 

232. За яким договором річ передається безкоштовно для користування на встановлений строк?

- дарування

- оренди

Позички

 

233. Яким має бути кошторис на виконання робіт?

- приблизним

- твердим

Всі варіанти вірні

 

234. Яким документом підтверджується зберігання речі у ломбарді, за договором зберігання?

- випискою

- чеком

Іменною квитанцією

 

235. Які інтереси можуть виступати предметом в договорі страхування?

+майнові

- немайнові

- всі варіанти вірні

 

236. За договором комісії сторонами є:

Комісіонер і комітент

- фрахтівник і фрахтувальник

- замовник і виконавець

 

237. Що є предметом договору прокату?


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 7 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.025 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав