Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Повне голодування

Читайте также:
  1. III. Систематизація і доповнення знань
  2. Голодування
  3. Доповнення.
  4. Доходи державного бюджету та джерела його наповнення.
  5. Заповнення таблиць 2245, 2246, 2247
  6. Змістове наповнення курсу.
  7. Неповне домінування
  8. Особливості заповнення декларацій із ФСП
  9. Переповнений автобус
  10. Пляма - це заповненна форма.

У патогенезі повного голодування із вживанням води виділяють наступні періоди: 1) Період неощадної витрати енергії. 2) Період максимального пристосування. 3) Термінальний період.

1) Період неощадної витрати енергії триває 2-4 доби і характеризується сильним почуттям голоду внаслідок збудження харчового центру. Відбувається швидке схуднення. Основним джерелом енергії у цей період є вуглеводи, про що свідчить показник дихального коефіцієнту, рівний 1,0. Виникає гіпоглікемія, яка є причиною активного виділення глюкокортикоїдів корою наднирників. Наслідком цього є посилення розпаду білків у периферійних тканинах, зокрема у м’язовій, і активація глюконеогенезу (утворення глюкози не з вуглеводів) у печінці.

Основний обмін спочатку дещо збільшується, а потім поступово зменшується і стає на 10-20% меншим вихідного. Розвивається негативний азотистий баланс.

2) Період максимального пристосування триває в середньому 40-50 діб. Темпи зменшення маси тіла сповільнюються до 0,5-1% за добу. Почуття голоду зникає. Основним джерелом енергії є жири, про що свідчить показник дихального коефіцієнту, який становить 0,7.

Гіпоглікемія активує надходження у кров ліполітичних гормонів (адреналіну, глюкокортикоїдів, глюкагону), що приводить до мобілізації жиру із депо і посиле-ного утворення кетонових тіл у печінці, кетонемії та метаболічного ацидозу. Основ-ний обмін на 10-20% нижчим вихідного рівня. Азотистий баланс «-».

3) Термінальний період голодування передує смерті. Його тривалість - 2-3 доби. Відбувається інтенсивний розпад тканин, розвивається інтоксикація. Основним дже-релом енергії є білки, про що свідчить показник дихального коефіцієнта, рівний 0,8. Збільшується виділення із сечею азоту, калію, фосфатів (ознаки руйнування клітин). Смерть настає при зменшенні маси тіла до 50% від вихідної.

На тривалість повного голодування із вживанням води впливають:

1) Ендогенні фактори: а) стать, б) вік, в) величини основного обміну, г) кількість і якість жирових і білкових резервів організму; д) загальний функціональний стан організму; е) інтенсивність м’язової роботи.

Усі зазначені чинники впливають на величину основного обміну. Чим вищий рівень основного обміну, тим менша тривалість голодування, і навпаки.

2) Екзогенні фактори - чинники зовнішнього середовища, які збільшують енерго-витрати організму: а) низька температура довкілля; б) висока вологість повітря; в) велика швидкість руху повітря.

Для розрахунку максимально можливої тривалості повного голодування із вжи-ванням води потрібно пам’ятати, що: по-перше - дорослий організм гине при втраті 50% вихідної маси тіла і, по-друге - втрата маси в другому, самому тривалому періоді голодування, складає 0,5-1% за добу.

Так, якщо вихідна маса тіла дорівнює 70 кг, то смерть настає при втраті 35 кг. За умови, що в добу губиться 0,5% вихідної маси (0,35 кг), то максимально можлива тривалість 2-го періоду, а отже і голодування в цілому, складає 100 днів.

Абсолютне голодування - повне голодування без вживання води. Його тривалість приблизно 6-8 днів.

При абсолютному голодуванні відбувається посилене розщеплення жирів з ме-тою утворення ендогенної води, в результаті чого швидко розвивається кетонемія і метаболічний ацидоз. Важкість протікання абсолютного голодування зумовлюється також нагромадженням у крові великої кількості кінцевих продуктів обміну та інших токсичних метаболітів, для виведення яких з організму потрібна вода.

За клінічними проявами повне голодування поділяють на 4-и періоди:

1) Період байдужості, коли тварина поводиться досить спокійно.

2) Період збудження: виникає загострення слуху, зору, нюху, неспокій, який супро-воджується пошуковими реакціями.

3) Період пригнічення (найбільш тривалий): характеризується млявістю, кволістю, пригніченням, тварина здебільшого лежить згорнувшись у клубок.

4) Період паралічів, який закінчується смертю.


Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 24 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.017 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав