Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЖД

Читайте также:
  1. Uml; Основні теоретичні положення
  2. Uml; Основні теоретичні положення
  3. Банківські ризики та основи їх менеджменту
  4. Біохімічні основи тренувань
  5. Біохімічні основи якостей рухової діяльності
  6. Біохімічні та фізіологічні основи вуглеводного обміну
  7. Вони ж визначили основи вивчення ймовірності економічної поведінки.
  8. ГЛАВА 2. Теоретичні основи харчування
  9. Дослідження циклічних алгоритмів для формування та виводу на екран ASCII кодованих символів.Теоретичні відомості
  10. Загальні економіко-правові основи підприємництва в Україні

При уловлюванні чи наявності в газовій суміші домішок, що викликають корозію (сірчисті сполуки, галоїдпохідні, пари кислот і т.д.), а також при використанні поглиначів у виді водяних розчинів кислот і лугів може мати місце інтенсивна корозія виробничого устаткування.

ПОМИЛКИ В АПАРАТУРНОМУ ОФОРМЛЕННІ СИСТЕМИ АБСОРБЦІЇ часто є причиною аварій на виробництві.

Приклад: аварія при виробництві аміаку: при відмиванні газів з окису вуглецю відбувся вибух у колекторі для фракції окису вуглецю при пуску агрегату. Дослідження причин аварій показало, що були відсутні необхідні гідрозатвори і схема продувки інертним газом.

Частими є пожежі і вибухи в збірниках відпрацьованих вод, насичених вибухонебезпечними газами.

Приклад: на азотнотуковом заводі при експлуатації відкритих баків відпрацьованого розчину лугу відбувалося забруднення повітря приміщень коксовим газом, коксовий газ, що виділяється з абсорбенту проникнув у приміщення електропідстанції і при взаємодії з відкритими электроконтактами вибухнув.

МОЖЛИВІ ДЖЕРЕЛА ЗАПАЛЮВАННЯ

- самозаймання сульфідів заліза (пірофорних сполук);

- розряди статичної й атмосферної електрики й ін.

n спалахування хімічних продуктів;

n іскріння електроустаткування;

n відкритий вогонь при автогенних і зварювальних роботах;

n іскріння від ударів твердими предметами;

n перегрів реакційної маси і перевищення тиску газів у закритій апаратурі від некерованих процесів і ін.

ШЛЯХИ ПОШИРЕННЯ ПОЖЕЖІ

n по теплоізоляції технологічного устаткування;

n по дзеркалу горючої рідини, що розлилася;

n по технологічних комунікаціях і трубопроводам;

n по вентиляційних системах, воздуховодам, прорізам;

n по горючих матеріалах і т.д.

Таким чином, пожежна небезпека абсорбційних процесів характеризується:

- властивостями пароповітряної суміші;

- кількістю і властивостями горючих речовин, що циркулюють в якості абсорбента;

- продуктивністю, розмірами абсорбційної установки, справністю апаратурного оформлення;

- можливістю утворення ГС, умовами появи джерел запалювання і шляхів поширення пожежі.

3. Протипожежний захист абсорберів та адсорберів.

Нормативний документ

1. Общие правила взрывобезопасности для взывопожароопасных химических. Нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств. Сб. норматив. докум. №30 с. 471.

2. Правила пожежної безпеки в Україні. Київ. 1995.- с.80.

3. ВУПП-88. Ведомственные указания по противопожарному проектированию предприятий, зданий и сооружений нефтеперабатывающей и нефтехимической промышленности.- Сб. норм. Док. № 31.с.242.

 

Протипожежні заходи, що виключають утворення горючого середовища в абсорберах:

- застосування систем автоматичного регулювання робочого тиску, температури, рівня рідини в абсорберах;

- застосування пожежонебезпечних абсорбентів (метилпирролидон, ДМФА);

- контроль за температурою і тиском в абсорберах;

- установка гідравлічних затворів на лініях, що відводять отводящих абсорбент;

- очищення абсорбера від забруднень і відкладень;

- застосування антикорозійних металів;

- своєчасне очищення від пірофорних сполук;

Протипожежні заходи, що виключають виникнення джерел запалювання:

-повільне окислювання в процесі продувки апаратів водяною парою;

-зволоження стінок апарата;

-заземлення устаткування;

-дотримання температурного режиму процесів;

-дотримання режиму ведення технологічного процесу;

-контроль за справністю електродів у електрофільтрах;

-своєчасне очищення устаткування від пірофорних відкладень;

-застосування іскробезпечного інструмента;

-захист від статичної й атмосферної електрики.

Протипожежні заходи, що виключають поширення пожежі:

-устаткування абсорбційних установок системою пожежегасіння;

-розміщення абсорбційних установок на відкритих площадках;

-захист воздуховодов і ліній при виході їх з виробничих приміщень вогнеперешкоджувачами;

-очищення пароповітряної суміші від механічних домішок (пилу, ниток, пуху й ін.), пристрій мокрих (наприклад, масляних фільтрів абоциклонів);

-захист воздуховодів мембранними вибуховими клапанами (у випадку, якщо можливо детонаційне горіння);

-пристрій засувок на робочих місцях і воздуховодах для відключення ліній у випадку пожежі.

Висновок: Значення сорбційних процесів для народного господарства велике, тому що при цьому значно скорочуються втрати сировини і знижується пожежна небезпека за рахунок уловлювання пароповітряної суміші і видалення летучих розчинників з повітря з метою їх багаторазового повторного використовування (рекуперація).

 

ЗАВДАННЯ НА САМОПІДГОТОВКУ:

1. Алексєєв М.В., Волков О.М., Наметів Н.Ф. Пожежна профілактика технологічних процесів виробництв. - М.: ВИПТШ МВС СРСР , 1986, - С. 242-248.

2. Алексєєв М.В., Волков О.М., Исправникова А.Г. і ін. Пожежна профілактика в технологічних процесах виробництв.- М.: ВИПТШ МВС СРСР.- 1976.- С.118-127.

3. Правила пожежної безпеки в Україні. -Київ :”Укрархбутінформ” 1995,- с.80.

4. Загальні правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних виробництв . Сб. нормативно-технічних документів №30, 1990, с.467.

 

Лекцію підготував:

к.ф.-м.н., доцент О.О. Тесленко

 

 

Текст лекції затверджений на засіданні

ПМК кафедри ППТПВ

Протокол №1 від 29.08.2014 р.

 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЖД

Безпека життєдіяльності

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Загальна мета безпеки життєдіяльності як науки –

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Засобом досягнення цієї мети є

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вивчаючи основи життєдіяльності людини в техносфері, треба визначити місце БЖД о загальному обсязі „знань про взаємодію живих істот між собою і оточуючим середовищем” (Е. Геккель, 1869).

Об’єкт його вивчення – ____________________________________________________, а предмет вивчення – ___________________________________________________________

Методичною основою курсу є

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

При цьому принциповими положеннями є: можливість ліквідації (зниження до граничних норм) небезпек та шкідливостей у повсякденній діяльності людини.

Задачею курсу є:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 


Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 12 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав