Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Державні доходи.

Читайте также:
  1. Бюджетний дефіцит -це та сума, на яку в даному році витрати бюджету перевищують його доходи.Допустимо 3% від ВВП.
  2. Визначте, що таке “державна влада”, “влада”, “державні органи”. Дайте оцінку конституційному принципу поділу влади в Україні
  3. ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНІ ОРГАНИ У СФЕРІ ДИПЛОМАТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  4. Г) Кабінет Міністрів України, Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольські міські, районні державні адміністрації, державні органи приватизації відповідно до закону.
  5. Державні бюджети та бюджетні системи.
  6. Державні витрати та їх структура.
  7. Державні галузеві та міжгалузеві акти з охорони праці.
  8. Державні доходи як економічна категорія.
  9. Державні органи управління охороною праці.

Джерелом державних (центральних) бюджетів є такі види податків: подохідний, податок на прибуток компаній, акцизи, митні збори, доходи від випущених центральним урядом державних позик та об'єктів державної власності. Доходи місцевих бюджетів формують за рахунок окремих податків (здебільшого помайнового), муніципальної власності (наприклад, ренти від будинків), окремих акцизів, випуску позик, що розміщуються через різні фінансові інститути (банки, страхові компанії та ін.). Доходи бюджетів членів федерації (у США — штатів, Німеччині — земель) також формуються за рахунок податків (у США — непрямих, Німеччині — прямих), випуску позик.

В Україні основними джерелами формування зведеного бюджету, до якого належать державний і місцевий бюджети, цільові позабюджетні фонди (пенсійний, зайнятості, інноваційний та інші), є податок з прибутку підприємств, податок на додану вартість, податок у пенсійний фонд.

В унітарних державах питома вага центральних бюджетів становить майже 75 % усіх витрат, у федеральних значно менше: у США — приблизно 60 %, у Німеччині — понад 40 %. У цих державах бюджетна система централізована, затверджена центральним урядом, який надає кошти на витрати місцевих органів влади (у Великобританії — у формі дотацій, цільових субсидій та позик, в Японії — субсидій). Держава виділяє цільові кошти місцевим органам влади на будівництво портів, гідроелектростанцій, ліквідацію наслідків стихійного лиха, аварій тощо.

Витрати центральних бюджетів скеровуються здебільшого на соціальні цілі (допомогу по безробіттю, розвиток освіти, охорону здоров'я та ін.), економічні витрати (розвиток енергетики, комунального господарства, проведення регіональної політики, охорону навколишнього середовища). На ці дві статті витрат у розвинутих країнах спрямовується понад 70 % усіх доходів, в тому числі до 80 % — на соціальні та 20 % — на економічні цілі. Третьою статтею витрат держбюджету є військові, четвертою — виплата відсотків за державним боргом. Останнім часом військові витрати дещо скорочувалися, а соціальні та економічні — зростали, але з 2002 р. в багатьох країнах витрати на військові цілі знову почали збільшуватися, що зумовлено посиленням боротьби з міжнародним тероризмом та ін.

Проект бюджету готує центральний уряд, затверджує законодавча влада. У США процес формування федерального бюджету починається за 18 місяців до початку фінансового року, а його проект подається у Конгрес президентом за 9 місяців до цієї самої дати. В Україні проект бюджету подається урядом до Верховної Ради за три місяці до початку нового року.

В Україні, за офіційною статистикою, злочинність у бюджетній сфері є найбільш поширеною. Зокрема, "...через неузгодженість у реєстрації власників та контролю за сплатою транспортного збору місцеві бюджети не дорахувались 2 млрд грн.

Отже, оскільки до 90 % доходів державного бюджету формуються через механізм податків, необхідно розкрити їх сутність і з'ясувати структуру податкових систем.Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 9 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав