Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Небезпеки копіювальної та периферійної техніки

Читайте также:
  1. Аналіз небезпеки підприємства
  2. Безпека при експлуатації систем під тиском і кріогенної техніки.
  3. Біологічні фактори небезпеки
  4. ДОНБАСЬКИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ МІЖНАРОДНОГО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
  5. Евакуація – це переміщення людей із осередку небезпеки у безпечну зону через заздалегідь передбачені шляхи евакуації.
  6. Залежно від потреби небезпеки класифікують за різними ознаками
  7. Засоби, методи, техніки масовокомунікаційного впливу.
  8. ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ЗА СТУПЕНЕМ НЕБЕЗПЕКИ
  9. І. НЕБЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ВИРОБНИЧІЙ СФЕРІ ТА ПОБУТІ. ЗАСОБИ ЇХ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
  10. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ПАСПОРТИЗАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ ПОТЕНЦІЙНОЇ НЕБЕЗПЕКИ.

Збільшення обсягу інформації, інтенсифікація її обігу, розвиток видавничої справи та інші виробничі проблеми зумовили широке використання ксерокопіювальних апаратів. Робота цих апаратів базується на процесі електрофотографії, який полягає у формуванні прихованого електростатичного зображення на фотонапівпровідниковому матеріалі і перетворенні прихованого зображення у видиме за допомогою забарвлених частинок тонера. Порівняно з іншими способами репрографії електрофотографія має ряд переваг: відносно невисока вартість матеріалів, багаторазове використання електрофотошару, відсутність тривалого і порівняно складного фотохімічного процесу, отримання позитивних копій з позитивного і негативного оригіналів, минаючи негативний процес, висока швидкість відтворення, простота обслуговування апаратури, добра якість штрихових копій, повна автоматизація процесу виготовлення електрофотографій.

Однак експлуатація ксерокопіювальних апаратів у невідповідних умовах і без належного дотримання умов праці може призвести до погіршення стану здоров’я працюючих і перетворити машину з помічника у ворога.

За даними Міністерства охорони здоров’я (лист заступника Головного державного санітарного лікаря України від 16.04.96 № 5.05.98-54/33), під час експлуатації розмножувальних машин у повітря робочої зони виділяються озон, діоксид селену; робота розмножувальних машин супроводжується виникненням електростатичного поля, шуму, порушенням температурного режиму, швидкості руху та відповідної вологості повітря, наявністю інфрачервоного випромінювання. Проте під час дослідження, проведеного працівниками Тернопільської санепідемстанції, встановлено, що ці дані є неповними, оскільки під час експлуатації окремих ксероксів, зокрема, копіра марки “Xerox 5310”, у повітря виділяються також оксиди азоту та оксиди вуглецю. А ці речовини шкідливі для людини. Так, оксиди азоту є метгемоглобіноутворювачами, належать до речовин з гостро направленим механізмом дії. При хронічній інтоксикації оксидами азоту найбільше потерпає бронхолегеневий апарат (хронічні бронхіти, емфізема легень, бронхіальна астма, бронхіоліти, токсичний пневмосклероз). Часто патологія бронхолегеневого апарату перебігає на фоні астенічного синдрому та серцево-судинної недостатності.

Оксид вуглецю легко сполучається із залізом гемоглобіну, утворюючи карбоксигемоглобін, що призводить до порушення транспортування кисню. Основними ознаками хронічної інтоксикації, яка розвивається за тривалої дії невеликих концентрацій оксиду вуглецю, є функціональні розлади центральної нервової системи у вигляді астенії або вегетативної дисфункції з ангіодистонічним синдромом, що проявляється головними болями, серцебиттям і ниючими болями в ділянці серця, підвищеною дратівливістю, швидкою втомлюваністю, порушенням сну, погіршенням пам’яті, періодичним підвищенням артеріального тиску.

Виділення шкідливих речовин залежить від типу апарату і тонера. У паспортах ксерокопіювальних приладів не завжди зазначається матеріал фотопровідного проміжного носія, а склад конкретних тонерів становить промислову таємницю фірм-виробників, тож інформація з цього приводу є обмеженою. Все це створює певні труднощі в проведенні контролю за станом повітря робочої зони. Тому конче необхідною є професійна гігієнічна оцінка умов праці операторів розмножувальних машин, щоб виявити шкідливі фактори, які впливають на обслуговуючий персонал у процесі роботи.

При роботі з копіювальною технікою треба застосовувати додаткові заходи для оздоровлення повітряного середовища: встановлювати копіювальну техніку в окремих приміщеннях; контролювати вміст шкідливих речовин у повітрі; застосовувати вентиляцію, кондиціонери, нейтралізатори статичної електрики, заземлення (занулення) корпусів устаткування.

Основним принципом виведення інформації для отримання документа видрукуваного на папері є принтер (print - англійською друкувати). На сучасному етапі широко застосовуються лазерні, світлодіодні, голчасті, шрифтові, струминні та ін. принтери.

В лазерних принтерах для створення на світлочутливому барабані, що друкує “зарядовий малюнок ”, котрий відповідає документу використовується лазерний промінь. Світлодіодні принтери, які працюють з “світлодіодною гребінкою”, вважаються альтернативою лазерним. Лазерні і світлодіодні пристрої належать до електрофотографічних пристроїв. Принцип їх дії заснований на використанні електростатичних зарядів, що призводять до виділення озону. Підвищена концентрація озону, як було сказано раніше, може бути шкідливою для здоров’я: подразнюється слизова оболонка носа, очей, горла. Вміст шкідливих хімічних речовин, зокрема озону, не повинен перевищувати концентрації, вказаних у переліку “Предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест” № 3086-84 від 27.08.84 р. Концентрація озону не повинна перевищувати 0,03 мг/м3.

Для виключення виділення принтером озону застосовуються озонові фільтри. Але слід пам’ятати, що озоновий фільтр перестає діяти якщо принтер мало завантажений або просто стоїть без роботи. Варто міняти його через проміжки часу, рекомендовані виробником. Для зменшення концентрації озону у повітрі на робочому місці слід регулярно провітрювати приміщення.

Лазерний промінь в принтері невидимий, але потрапивши на органи зору або на тіло може привести до небажаних результатів. Щоб захистити користувача від шкідливого для здоров’я лазерного випромінювання, лазерний блок в принтерах герметизується. В сучасних лазерних принтерах застосовуються лазери з невисокою інтенсивністю електровипромінювання.

Лазерні та світлодіодні принтери характеризуються підвищеним тепловиділенням. Тому в них вмонтовуються вентилятори, які при роботі піднімають у повітря пил з паперових волокон, що відірвалися в процесі друку.

Для зниження виділення пилу з паперу до мінімуму для лазерних і світодіодних принтерів придатні тільки сорти паперу з дуже короткими волокнами, невисоким вмістом смоли та пилу.

В голчастих (матричних), шрифтових та інших принтерах ударної дії символи наносяться на папір шляхом механічного удару. Основними факторами, що впливають на робоче середовище користувача є шум і пил.

Струминні принтери бувають пузирковими або п’єзоелектричними. У пузиркових струминних принтерах чорнило нагрівається в трубчатому каналі. П’єзоелектричні принтери працюють з мембраною з п’єзоелектрика, що коливається.

Чорнило, що використовується повинно бути не шкідливим для здоров’я. Воно складається на 90% з води, а решта – нетоксичний спирт та барвник (за даними компанії Epson). Недовгочасне застосування струминних принтерів не дозволило зібрати дані про шкідливий вплив їх на робоче середовище користувача.

 


Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 29 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав