Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Раціональна організація робочого місця працівника галузі

Читайте также:
  1. Адміністративне право і галузі приватного права
  2. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У ГАЛУЗІ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ
  3. Адміністративно-правове регулювання у галузі освіти і науки.
  4. Аналіз умов праці у галузі за показниками шкідливості та небезпечності чинників
  5. Банк Англії, його утворення, організація і управління, роль і функції
  6. В.Г. Афанасьєв називає наступні основні управлінські функції: вироблення і ухвалення управлінського рішення; організація; регулювання і корегування; облік і контроль.
  7. Взаємодія державної влади, об'єднань роботодавців та профспілок у визначенні і проведенні в життя узгодженої соціально-економічної політики в галузі трудових відносин – це
  8. Вібрація, її вплив на працівника та методи захисту
  9. Віденська конвенція про право міжнародних договорів між державами та міжнародними організаціями або між міжнародними організаціями прийнята
  10. Відшкодування шкоди працівникам у разі ушкодження їх здоров’я.

Організація робочого місця має забезпечувати відповідність конструкції всіх елементів робочого місця та їх взаємного розташування ергономічним вимогам з урахуванням характеру і особливостей трудової діяльності. Конструкція робочого місця повинна забезпечувати підтримання оптимальної робочої пози.

Робоче місце (РМ) – це обладнаний технічними засобами (засобами відображення інформації, органами управління, допоміжним обладнанням) простір, де здійснюється діяльність виконавця. Організацією РМ називається система заходів щодо обладнання РМ засобами та предметами праці та розміщення їх у певному порядку.

Раціональна організація РМ є однією з умов що сприяють підвищенню продуктивності праці, зменшенню дії несприятливих факторів виробничого середовища, зменшенню психофізіологічного навантаження на організм, тому питанню організації РМ приділяється значна увага. Дослідження показують, що при раціональній організації РМ продуктивність праці зростає на 15-30%.

Однією із основних вимог до організації РМ є повна відповідність засобів оснащення РМ змісту завдань, що виконуються з їх допомогою. Удосконалення умов та організації праці на РМ призводить до:

- створення передумов для більш ефективного використання різних форм поділу та кооперації праці;

- раціональне розміщення засобів та предметів праці з урахуванням антропометричних характеристик працюючих;

- розробка нових засобів та методів праці на основі психофізіологічної раціоналізації трудових процесів;

- поліпшення засобів нормування праці шляхом встановлення оптимальних параметрів робочих навантажень;

- формування сприятливих умов праці.

Враховуючи те, що більшість працівників галузі використовують в своїй роботі ПК, то розглянемо організацію робочого місця, обладнаного ПК.

За видом професійної діяльності, спеціалізації, рівнем освіти та підготовки до роботи з ВДТ працівників можна поділити на два основних типи: професійні та непрофесійні оператори.

Професійні оператори - це фахівці, для яких робота з ВДТ становить основу їх діяльності. Серед них є широко профільні фахівці, здатні виконувати різні завдання (системні, прикладні програмісти, оператори ПК та ін.), та вузькоспеціалізовані працівники, що виконують тільки конкретний, строго обмежений обсягзавдань (економісти, бухгалтери, статисти тощо).

Для непрофесійних операторів, що мають певну свободу вибору своїх дій, робота з ВДТ є епізодичною і співвідноситься з основною професією як допоміжна. ВДТ для них є не основним, а тільки допоміжним засобом діяльності. Відмінності між цими типами користувачів стають важливим фактором у організації РМ, обладнаного ВДТ; дисплей може бути у центрі або на периферії робочої зони, просторово відділеним від основного РМ, стаціонарним або пересувним.

Організація робочого місця користувача ВДТ повинна забезпечувати відповідність усіх елементів робочого місця та їх розташування ергономічним вимогам ГОСТ 12.2.032 ССБТ. “Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования”, характеру та особливості трудової діяльності. Площа, виділена для одного робочого місця з ВДТ або персональною ЄОМ, повинна складати не менше 6 м2, а об‘єм – не менше 20 м3. Робочі місця з ВДТ відносно світлових отворів доцільно розташовувати таким чином, щоб природне світло падало на нього збоку, переважно зліва. Робочі місця з ВДТ повинні розташовуватися на відстані не менше 1 м від стін зі світловими прорізами; відстань між бічними поверхнями ВДТ має бути не меншою за 1,2 м; відстань між тильною поверхнею одного ПК та екраном іншого не повинна бути меншою 2,5 м. Прохід між рядами робочих місць не повинен бути меншим 1м.

Конструкція робочого місця користувача ВДТ (при роботі сидячи) має забезпечувати підтримання оптимальної робочої пози з такими ергономічними характеристиками:

- ступні ніг - на підлозі або на підставці для ніг;

- стегна - в горизонтальній площині;

- передпліччя - вертикально;

- лікті - під кутом 70-90о до вертикальної площини;

- зап‘ястя - зігнуті під кутом не більше 20о відносно горизонтальної площини;

- нахил голови - 15-20о відносно вертикальної площини.

Висота робочої поверхні столу має бути в межах 680-800 мм, у середньому вона повинна становити 725 мм, ширина 600-1400 мм, глибина – 800-1000 мм. Робочий стіл для ВДТ повинен мати простір для ніг висотою не менше 600 мм, шириною – не менше 500 мм, глибиною на рівні колін – не менше 450 мм, на рівні витятої ноги – не менше 650 мм. Робочий стіл для ВДТ, як правило, повинен бути обладнаний підставкою для ніг шириною не менше 300 мм та глибиною не менше 400 мм, з можливістю регулювання по висоті в межах 150 мм та кута нахилу опорної поверхні – в межах 20о Підставка повинна мати рифлену поверхню та бортик на попередньому краю заввишки 10 мм.

Робоче сидіння (стілець, крісло) користувача ПК повинно мати такі основні елементи: сидіння, спинку та стаціонарні або змінні підлокітники.

Тип робочого стільця повинен обиратися залежно від характеру та тривалості роботи. Він має бути підйомно-поворотним і регулюватися по висоті на кутах нахилу сидіння і спинки, а також відстані спинки від переднього краю сидіння.

Висота поверхні сидіння повинна регулюватися у межах 400-500 мм. Ширина та глибина його поверхні має бути не менше як 400 мм, а кут нахилу поверхні – від 15о вперед до 5о назад. Поверхня сидіння має бути плоскою, передні краї – закругленими.

Опорна поверхня спинки стільця повинна мати висоту 250-320 мм, ширину – не менше 380 мм, радіус кривизни горизонтальної площини – 400 мм. Кут нахилу спинки у вертикальній площині повинен регулюватися у межах (-30о)-(+30о) від вертикального положення. З метою зниження статичного напруження м‘язів рук доцільно використовувати стаціонарні та з”ємні підлокітники довжиною не менше як 250 мм, шириною у межах 50-70 мм, що мають регулюватися по параметру внутрішньої відстані між підлокітники. Регулювання доцільно виконувати у межах 350-400 мм.

Розташовувати ПК на робочому місці необхідно так, щоб поверхня екрану знаходилася на відстані 600-700 мм від очей користувача. Якщо користування комп‘ютером є основним видом діяльності, то він розміщується на основному робочому столі, як правило, з лівого боку. Якщо використання персонального комп‘ютера є періодичним, то він, як правило, розміщується на приставному столі, переважно з лівого боку від основного робочого столу.

 


Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 14 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав