Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Література. 1.А.Крамаренко . Методика викладання освітньої галузі «Людина і світ»

Читайте также:
  1. Англійська література
  2. В. Додаткова література
  3. ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
  4. Джерела та література
  5. Додаткова література
  6. Додаткова література
  7. Додаткова література
  8. Додаткова література
  9. Додаткова література
  10. Додаткова література

1.А.Крамаренко . Методика викладання освітньої галузі «Людина і світ». Навчальний посібник. Донецьк, 2010, С. 6-8.

2. Навчальні програми для загальноосвітніх навч. залкл. із навчанням українською мовою. 1-4 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2011. С. 204-211.

3.Пономаренко А. Методика викладання освітньої галузі «Людина і світ». Навчальний посібник. 2010, ст.96-100.

Однією з ключових компетентностей школярів, які потрібно сформувати є громадянська компетентність. Під громадянською компетентністю розуміють здатність людини активно, відповідально й ефективно реалізовувати громадянські права та обов’язки з метою розвитку демократичного громадянського суспільства.

Особливістю завдань на уроках «Я у світі» в початковій школі є створення умов для формування елементарних знань про державу, закони, права і відповідальність людини і громадянина, основних моральних цінностей і норм поведінки. На цьому ступені розвиваються комунікативні уміння дитини, що дозволяють їй інтегруватися в оточення, в класний і шкільний колектив, сім’ю а через нього суспільство, насамперед уміння спілкуватись і розв’язувати конфліктні ситуації через діалог. Закладаються на цьому ступені й основи ціннісних орієнтацій свідомого громадянина.

Змістова лінія «Людина в суспільстві» розширює і уточнює знання дітей про місце їхнього проживання, формує уявлення про Україну як незалежну державу, її символи.

Завдання:

· ознайомити учнів з основними історичними подіями в становленні державності України;

· ознайомити з історичними та природними скарбами України;

· ознайомити з господарською діяльністю в деяких містах України;

· формувати відчуття приналежності до України, усвідомлення себе українцем, почуття особистої відповідальності за долю держави та українського народу;

· формувати готовність служити Батьківщині своєю працею та захищати державні інтереси країни;

· виховувати повагу до державних символів, шанобливе ставлення до традицій українців;

· виховувати повагу до законів України та почуття відповідальності за свої вчинки.

 

Державні вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів з теми «Людинав суспільстві» » у 3 і 4 класах

 

Людина в суспільстві
Учень: усвідомлює свою належність до українського суспільства; необхід-ність толерантного ставлення між людьми; Має уявлення: - про державну символіку України; природні багатства країни; - свою приналежність до України; виявляє інтерес до: - пізнання минулого і сучасного України; участі у відзначенні пам’ятних подій, державних і народних свят; накопичення матеріалів з теми, оформлення їх в альбом, портфоліо тощо; виявляє патріотичні почуття, - шанобливе ставлення до символів держави; володіє найпростішими навичками: - поводження в урочистих ситуаціях, в пам’ятних місцях; - розуміє сутність правопорушень як порушення прав інших людей, міркує на цю тему, наводить приклади; обґрунтовує необхідність відпові-дати за свої вчинки; - встановлює основні взаємозв’язки в соціальному житті (між вчинком і наслідком, порушенням правил і відповідальністю).   Учень: має уявлення про права й обов’язки людини: право на життя; рівноправність людей; право кожного на захист, любов і піклування; право на працю, захист, відпочинок; право на освіту; взаємні обов’язки батьків і дітей; знає зміст основних символів держави (гімн, прапор, герб, мова); - має уявлення і виявляє в поведінці турботу про довкілля, культурну спадщину; - наводить і оцінює приклади позитивного й негативного ставлення до старших і молодших; Учень: - знає про можливі правопорушення серед дітей, наводить приклади; аргументує значення дотримання правил співжиття в суспільстві; невідворотність відповідальності за скоєнні правопорушення; уміє розкривати соціальні взаємозв’язки між людьми в процесі виконання соціальних ролей

 


Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 18 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.017 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав