Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Шкідливі чинники, характерні для персональних комп’ютерів та захист від них

Читайте также:
  1. Агротехнічний метод захисту рослин
  2. Блискавкозахист будівель та споруд
  3. Використання засобів індивідуального та колективного захисту персоналу
  4. Випромінювання, його вплив на людину та засоби захисту
  5. Вібрація, її вплив на працівника та методи захисту
  6. Головні чинники, що зумовили процес перебудови
  7. Додаткові функції суб’єктів забезпечення цивільного захисту
  8. Елементи правовідносин у сфері соціального захисту
  9. Завдання 6. Забезпечити захист введених у таблиці даних.
  10. Засоби захисту в електроустановках.

Робота працівників галузі відноситься до категорії робіт, яка пов’язана з використанням та обробкою великих масивів інформації. Така робота є кропіткою і вимагає постійного психологічного напруження. Впровадження комп’ютерів та застосування комп’ютеризованих робочих місць дозволило суттєво полегшити працю податківців: накопичення інформації про платників податків, контроль за надходженням податків, прийом податкової звітності в електронному варіанті та інше. Але застосування комп’ютера, як свідчать вітчизняні та зарубіжні медики-гігієністи, несе з собою цілий комплекс слабко виражених факторів, вивчення ефекту взаємодії яких в край ускладнена.

На працівника галузі, який працює на робочому місці з персональним комп’ютером діє цілий комплекс різноманітних небезпечних і шкідливих чинників, джерелом яких є саме ПК та периферійні пристрої (табл. 4.1.).

Сам процес праці характеризується значними психоемоційними навантаженнями, монотонністю, загальною гіподинамією на фоні значних фізичних навантажень на хребет, кісті рук. Крім того, не всі комп’ютеризовані робочі місця оснащені спеціальними меблями, які мають необхідне регулювання для забезпечення оптимальної робочої пози працівника.

Треба врахувати те, що користувачі ПК часто працюють у несприятливих мікрокліматичних умовах, при недостатньому природному та нераціональному штучному освітленні, підвищеному рівні шуму тощо.

Нормативними документами, які регламентують захист працівників галузі від негативної дії ПК є ДСанПіН 3.3.2.007–98 «Державні санітарні правила і норми роботи з відео дисплейними терміналам електронно-обчислювальних машин» та «Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин» затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 26.03.2010 р.№ 65.

Одним із основних блоків комп’ютера є візуальний дисплейний термінал (ВДТ), що слугує для візуальної інформації (монітор). Від його характеристик в значній мірі залежить стан здоров’я і працездатність користувача комп’ютера. Раніше застосовуються в основному дисплеї з електронно-променевими трубками (ЕПТ).

В теперішній час рідкокристалічні (РК) дисплеї є основним, швидко розвиваючим направленням в технології моніторів.

РК-дисплей (анг. LCD) – це електронний пристрій візуального відображення інформації. Технічні характеристики РК-дисплеї та технології для їх виготовлення постійно вдосконалюються.

До основних переваг рідкокристалічних дисплеїв можна віднести: вони менш шкідливі ніж ЕПТ (відсутні електромагнітні поля, електростатичне поле), малий розмір і вагу порівняно з ЕПТ. У РК-моніторів, у відмінності від ЕПТ, нема видимого мерехтіння, дефектів фокусіровки променів, перешкод від магнітних полів, проблем з геометричним зображенням і чіткістю.

З іншого боку, РК-монітори мають деякі недоліки:

- у відмінності від ЕПТ, вони можуть мати чітке відображення лише в одному дозволу. Інші досягаються інтерполяцією з втратою чіткості;

- кольоровий охват і точність кольорової передачі нижче, ніж ЕПТ;

- багато ПК з РК - моніторів мають порівняно малий контраст і глибину чорного кольору. Підвищення фактичного контрасту часто пов’язано з простим посиленням яскравості підсвітлення;

- проблема нерівномірності однорідного кольору;

- фактична швидкість зміни зображення також залишається нижче, ніж у ЕПТ;

- РК - монітори недостатньо захищені від пошкоджень. Особливо чутливою є матриця. При сильному натиску можлива деградація.

Головним пристроєм комп’ютера є центральний процесор. Він і виконує основні операції по опрацюванню даних та управління роботою інших пристроїв. Процесор є джерелом електромагнітні випромінювання (ЕМВ) слабкої інтенсивності радіочастотного діапазону. Це джерело ЕМВ слабкіше ніж від ЕПТ, але його дію на організм людини треба враховувати.

ЕМВ можуть привести до змін в імунній, нервовій, серцево-судинній та репродуктивній системах.

Крім того, при експлуатації РК – моніторів на працівника діють інші фізичні, хімічні і особливо психофізіологічні чинники, які наведені в табл. 5.1.

Таблиця 5. 1


Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 19 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.032 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав