Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Визначте пункти, які НЕ відносяться до завдання.

Читайте также:
  1. VII. Домашнє завдання.
  2. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України у системі органів державної влади та його завдання.
  3. Визначте галузь права, яка належить до комплексних галузей.
  4. Визначте досягнення і прорахунки в науково-технічному розвитку України в перше десятиліття після проголошення державної незалежності України
  5. Визначте моду
  6. Визначте найбільш адекватне визначення документа
  7. Визначте поняття держави. Проаналізуйте класифікацію держави за формою правління та устрою, за політичними режимами.
  8. Визначте причини прийняття християнства.
  9. Визначте пункти, ЩО НЕ відноситься до завдання
  10. Визначте пункти, ЩО НЕ відносяться до завдання

Основними видами функцій держави є:

А. Виховна

Б. Ідеологічна

В. Екологічна

Г. Економічна

Д. Політична

Е. Юридична

Ж. Соціальна

170. Визначте відповідність функцій держави і їх характеристик:

1. Економічна Б А. Патерналізм стосовно особистості
2. Політична А Б. Встановлення та забезпечення умов і порядку матеріальної основи функціонування суспільства
3. Соціальна Г В. Підтримка розвитку науки, освіти, культури, загальнолюдських цінностей
4. Ідеологічна В Г. Координація та регулювання відносин між соціальними групами, верствами, їх групами тиску та ін., щоб уникнути їх небезпечного для суспільства протистояння

171. Визначте послідовність взаємодії («знизу догори») понять, що виражають історичний розвиток функцій держави:

А. Координація економічного розвитку, розвитку науки і т.д.

Б. Придушення класового супротивника на основі юридичного закріплення продуктивних сил як об'єктів права

В. Військові справи, іноземні справи та ін.

Г. Господарсько-організаторська, культурно-виховна діяльність і т.д.

Д. Придушення класового супротивника на основі юридичного закріплення економічної залежності продуктивних сил

Е. Функції держави як «нічного сторожа»

172. Система державних органів і організацій, які здійснюють функції держави - це:

А. Механізм державного управління

Б. Механізм державної влади

В. Механізм держави

Г. Державний апарат

Д. Механізм державного примусу

173. Механізм держави та державний апарат співвідносяться так, що:

А. Механізм держави становить частину державного апарату

Б. Державний апарат є елементом механізму держави

В. Державний апарат і механізм держави – синоніми

Г. Механізм держави та державний апарат – це відокремлені одне від одного поняття

Д. Механізм держави в частині органів безпосереднього примусу відноситься до державного апарату

174. Первинною ланкою державного апарату є:

А. Державний сектор економіки

Б. Механізм держави

В. Державна організація

Г. Державний орган

Д. Орган державного управління

175. Визначте пункти, які відносяться до ознак державного органа:

А. Здійснює діяльність у межах усієї держави, реалізує примус

Б. Складається з фізичних осіб, утворюється у встановленому законом порядку

В. Складається з державних службовців, утворюється вищим органом

Г. Має владні повноваження, правову компетенцію

Д. Здійснює діяльність у виробничій сфері, є юридичною особою

Е. Має внутрішню структуру та організаційну єдність

Ж. Приймає рішення на засадах колегіальності, оскарження його рішень здійснюється в порядку підпорядкованості

176. Визначте пункти, які відносяться до правових форм здійснення функцій держави:

А. Правопоновлююча

Б. Правоустановча

В. Правозакріплююча

Г. Правовиконавча

Д. Праводозвільна

Е. Правоохоронна

Ж. Правозаохочувальна


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 24 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.061 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав