Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Визначте пункти, які відносяться до завдання.

Читайте также:
  1. VII. Домашнє завдання.
  2. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України у системі органів державної влади та його завдання.
  3. Визначте галузь права, яка належить до комплексних галузей.
  4. Визначте досягнення і прорахунки в науково-технічному розвитку України в перше десятиліття після проголошення державної незалежності України
  5. Визначте моду
  6. Визначте найбільш адекватне визначення документа
  7. Визначте поняття держави. Проаналізуйте класифікацію держави за формою правління та устрою, за політичними режимами.
  8. Визначте причини прийняття християнства.
  9. Визначте пункти, ЩО НЕ відноситься до завдання
  10. Визначте пункти, ЩО НЕ відносяться до завдання

Президентськими республіками є:

А. США

Б. Франція

В. Венесуела

Г. Колумбія

Д. Японія

Е. Фінляндія

Ж. Італія

190. Унітарна держава - це вид:

А.Президентсько-парламентської республіки

Б. Політико-правового режиму

В. Форми державного устрою

Г. Парламентської республіки

Д. «Колегіальної» монархії

191. Визначте відповідність видів республіки та їх характеристик:

1. Парламентська А. Представницький орган обирають представники економічно панівного класу та вільних громадян
2. Президентсько-парламентська Б. Позапарламентський спосіб обрання президента та формування уряду
3. Аристократична В. Формування уряду представницьким органом і відповідальність уряду перед ним
4. Парламентсько-президентська Г. Формування представницького органу з певних категорій громадян спеціальними особами
5. Демократична Д. Президент не є главою виконавчої влади, уряд несе основну відповідальність перед президентом і обмежену перед парламентом
6. Президентська Е. Президент не є главою виконавчої влади, уряд основну відповідальність несе перед парламентом і обмежену перед президентом

192. Визначте відповідність зазначених понять і їх змісту:

1. Форма державного устрою А. Спосіб правової організації державної влади
2. Форма правління Б. Спосіб правової організації вищої влади в державі
3. Форма держави В. Порядок здійснення державної влади певними методами (способами)
4. Політико-правовий режим Г. Спосіб правового забезпечення розділу влади між складовими частинами держави та державою в цілому

193. Визначте відповідність між державами та формами правління в них:

1. Конституційна монархія А. Об'єднані Арабські Емірати
2. Президентська республіка Б. Італія
3. Парламентська республіка В. США
4. Парламентсько-президентська республіка Г. Болгарія
5. Президентсько-парламентська республіка Д. Японія
6. «Колегіальна» монархія Е. Російська Федерація

194. Політико-правовий режим - це:

А. Певний порядок створення вищих органів влади

Б. Система організаційно-політичних і політико-правових відносин між органами влади та громадянами

В. Принципи взаємодії механізму держави та державного апарату

Г. Система способів, засобів, прийомів здійснення влади

Д. Принципи державно-територіального та адміністративно-територіального устрою

195. Відповідальність уряду перед парламентом, формування уряду на парламентській основі з числа лідерів партій, які мають більшість голосів у парламенті або спеціальній колегії, утвореній парламентом - це характеристика:

А. Парламентської монархії

Б. Конституційної монархії

В. Президентсько-парламентської республіки

Г. Парламентсько-президентської республіки

Д. Парламентської республіки

196. Визначте належність перерахованих держав до:

1. Унітарна А. Бангладеш
2. Федеративна Б. Білорусь
  В. Бельгія
  Г. Китай
  Д. Саудівська Аравія
  Ж. Франція
  Е. Фінляндія
  З. Венесуела
  І. Німеччина

197. Об'єднання держав при повному збереженні їх самостійності, створенні об'єднаних органів для координації спільних дій у чітко визначених цілях - це:

А. Імперія

Б. Союз

В. Федерація

Г. Королівство

Д. Конфедерація

198. Визначте послідовність об'єднання понять (від часткового до загального):

А. Форма правління

Б. Держава

В. Форма держави

Г. Дуалістична монархія

Д. Монархія

Е. Обмежена монархія

199. Визначте послідовність об'єднання понять (від загального до часткового):

А. Парламентсько-президентська республіка

Б. Держава

В. Форма держави

Г. Форма правління

Д. Змішаний тип республіки

Е. Республіка

200. Визначальне значення для форми держави має:

А. Республіканська форма правління

Б. Федеративний устрій держави

В. Режим здійснення влади

Г. Адміністративно-територіальний устрій держави

Д. Парламентско-монархічна форма правління

201. Визначте відповідність видів політико-правового режиму і їх характеристик:

1. Демократичний А. Влада здійснюється шляхом прямого використання управлінського адміністративного апарату, збройних сил і каральних установ; право та права людини не мають верховенства і незалежного статусу в суспільстві
2. Авторитарний Б. Влада здійснюється за допомогою адміністрування на основі всевладдя, не обумовленого законом, безперешкодне придушення особистості
3. Тоталітарний В. Обсяг і межі влади визначаються законом, влада має мандат народу

202. Розподіліть перераховані держави за видами політико-правового режиму:

1. Демократичний А. Китай
2. Авторитарний Б. Норвегія
3. Тоталітарний В. Болгарія
  Г. Саудівська Аравія
  Д. Франція
  Е. Бельгія
  Ж. Бангладеш
  З. Білорусь
  І. Люксембург

203. Визначте послідовність об'єднання понять (від загального до часткового):

А. Політико-правовий режим

Б. Авторитарний режим

В. Держава

Г. Тоталітарний режим

Д. Антидемократичний режим

Е. Форма держави

204. Визначте послідовність об'єднання понять (від часткового до загального):

А. Держава

Б. Складна держава

В. Форма державного устрою

Г. Конфедерація

Д. Форма держави

205. Громадянське суспільство виступає основою формування і функціонування держави:

А. Демократичної

Б. Соціальної

В. Світської

Г. Правової

Д. Ідеальної

206. Автором терміну «громадянське суспільство» є:

А. Платон

Б. Аристотель

В. Цицерон

Г. Сократ

Д. Демокріт

207. Система самостійних від держави суспільних інститутів і міжособистісних відносин - це:

А. Демократичне суспільство

Б. Соціальна структура суспільства

В. Громадянське суспільство

Г. Політична система суспільства

Д. Політична опозиція державної влади

208. Громадянське суспільство та правова держава співвідносяться так, що:

А. Вони відокремлені одне від одного

Б. Громадянське суспільство виступає формою функціонування правової держави

В. Вони взаємодіють як суб'єкти міжнародних відносин

Г. Правова держава формується на основі громадянського суспільства і виступає його (суспільства) політичною організацією

Д. Громадянське суспільство формує правова держава та замінюється нею

209. Визначте пункти, які відносяться до структури громадянського суспільства:

А. Ідеологічна сфера

Б. Духовна сфера

В. Індустріальна сфера

Г. Особистісна сфера

Д. Політична сфера

Е. Економічна сфера

Ж. Моральна сфера

210. Політична система суспільства - це:

А. Сукупність всіх політичних явищ у суспільстві

Б. Сукупність всіх політичних функцій, які здійснюються суб'єктами політичних відносин

В. Сукупність суб'єктів політичних відносин

Г. Сукупність всіх політичних відносин

Д. Сукупність опозиційних державній владі політичних організацій


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 15 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав