Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Визначте пункти, які НЕ відносяться до завдання

Читайте также:
  1. VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
  2. VII. Домашнє завдання.
  3. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України у системі органів державної влади та його завдання.
  4. Бойові завдання і бойові порядок механізованих підрозділів у наступі.
  5. Визначте галузь права, яка належить до комплексних галузей.
  6. Визначте досягнення і прорахунки в науково-технічному розвитку України в перше десятиліття після проголошення державної незалежності України
  7. Визначте моду
  8. Визначте найбільш адекватне визначення документа
  9. Визначте поняття держави. Проаналізуйте класифікацію держави за формою правління та устрою, за політичними режимами.
  10. Визначте причини прийняття християнства.

До суб'єктів політичної системи відносяться:

А. Політичні партії

Б. Профспілки

В. Нації

Г. Держава

Д. Класи

Е. Особистості

Ж. Організації громадської самодіяльності

212. Визначте послідовність об'єднання понять (від часткового до загального):

А. Прем'єр-міністр

Б. Державний орган

В. Держава

Г. Уряд

Д. Державний апарат

Е. Механізм держави

213. Ознакою демократичної політичної системи є:

А. Наявність однієї правлячої партії

Б. Політичний і ідеологічний плюралізм

В. Наявність багатьох партій за домінуючої ролі однієї з них

Г. Панування єдиної ідеології

Д. Наявність багатьох партій, які представляють інтереси середнього класу

214. Провідна роль держави в політичній системі обумовлена:

А. Потребами управління суспільними справами

Б. Можливістю державного примусу

В. Володінням владними повноваженнями

Г. Необхідністю утримання державної влади

Д. Необхідністю подолання впливу політичної опозиції

215. Визначте пункти, які відносяться до легальних функцій політичних партій:

А. Боротьба з державною владою

Б. Виборча

В. Управління

Г. Контролю

Д. Придушення політичних супротивників

Е. Захист державної влади

Ж. Захист політичних інтересів

Визначте пункти, які НЕ відносяться до завдання

Нормативна основа політичної системи включає:

А. Система права держави

Б. Система законодавства держави

В. Система соціальних норм, які регулюють відносини в суспільстві

Г. Правові норми та принципи політичного характеру

Д. Політичні традиції та принципи

Е. Моральні норми та принципи

Ж. Норми та принципи, які встановлювлені політичними партіями та іншими громадськими організаціями

217. Назвіть авторів концептуального оформлення поняття «політична система»:

А. Р. Паунд, О. Холмс

Б. Аристотель, Платон

В. Г. Спенсер, Е. Дюркгейм

Г. Д. Істон, Г. Алмонд

Д. Дж. Локк, Т. Гоббс

218. Визначте пункти, які відносяться до класифікації партій, які беруть участь у здійсненні державної влади:

А. Коаліційна партія

Б. Правляча партія

В. Об'єднання партій під єдиним політичним гаслом

Г. Парламентська партія

Д. Лідируюча в суспільстві партія

Е. Партія парламентської більшості

Ж. Партія середнього класу

219. Визначте належність перерахованих організацій до наступних видів суб'єктів політичної системи:


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 12 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав