Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Визначте пункти, які НЕ відносяться до завдання. До державного апаратуа відносяться:

Читайте также:
  1. VII. Домашнє завдання.
  2. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України у системі органів державної влади та його завдання.
  3. Визначте галузь права, яка належить до комплексних галузей.
  4. Визначте досягнення і прорахунки в науково-технічному розвитку України в перше десятиліття після проголошення державної незалежності України
  5. Визначте моду
  6. Визначте найбільш адекватне визначення документа
  7. Визначте поняття держави. Проаналізуйте класифікацію держави за формою правління та устрою, за політичними режимами.
  8. Визначте причини прийняття християнства.
  9. Визначте пункти, ЩО НЕ відноситься до завдання
  10. Визначте пункти, ЩО НЕ відносяться до завдання

До державного апаратуа відносяться:

А. Державні організації

Б. Органи законодавчої влади

В. Органи виконавчої влади

Г. Державна служба

Д. Органи правосуддя

Е. Органи прокуратури

Ж. Правозастосовчі органи

179. Визначте відповідність видів державних органів і критеріїв їх класифікації:

1. Первинні та похідні В А. Спосіб ухвалення рішення
2. Загальні та спеціальні Г Б. Межі діяльності
3. Єдиноначальні та колегіальні А В. Спосіб формування
4. Вищі та місцеві Д Г. Характер компетенції
5. Загальнодержавні та регіональні Б Д. Ієрархія повноважень

180. Визначте пункти, які відносяться до правових засобів подолання бюрократизму в діяльності державних органів:

А. Діяльність на засадах виборності

Б. Судовий порядок оскарження прийнятих рішень

В. Нормативно-правове закріплення чисельності штатів

Г. Нормативне визначення граничних строків перебування на посаді

Д. Встановлення оплати праці, яка об'єктивно відповідає її кількості та якості

Е. Застосування штрафних санкцій за неналежне виконання службових обов'язків

Ж. Дискваліфікація як професіонала на певний строк

181. Форма держави - це:

А. Спосіб поділу влади

Б. Спосіб організації складових частин

В. Спосіб вираження сутності та змісту

Г. Спосіб закріплення основних ознак

Д. Спосіб міжнародного визнання

182. Відносну самостійність форми держави виражає:

А. Суверенітет

Б. Правова система

В. Автономія влади

Г. Політична система

Д. Представницька демократія

183. Основними елементами форми держави є:

А. Державний апарат, державний сектор економіки, органи безпосереднього примусу

Б. Парламент, уряд, суд

В. Форми правління та державного устрою, політико-правовий режим

Г. Безпосередньо-політичні та непрямо-політичні організації

Д. Законодавча, виконавча і судова влади

184. До видів відносної самостійності форми держави відносяться:

А. Економічна та ідеологічна

Б. Соціальна та політична

В. Загальна та спеціальна

Г. Звичайна та надзвичайна

Д. Правова та фактична

185. Основні різновиди форми правління - це:

А. Демократія та автократія

Б. Метрополія та колонія

В. Імперія та домініон

Г. Монархія та республіка

Д. Федерація та конфедерація

186. До основних видів монархічної форми правління НЕ відноситься:

А. Абсолютна монархія

Б. Дуалістична монархія

В. Парламентська монархія

Г. Демократична монархія

Д. Конституційна монархія

187. Визначте пункти, які відносяться до видів політико-правового режиму:

А. Пророгаційний

Б. Демократичний

В. Тоталітарний

Г. Реноваційний

Д. Авторитарний

Е. Автентичний

Ж. Теократичний

188. Визначте відповідність видів монархії та їх характеристик:


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 17 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.024 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав