Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ОХОРОНА ПРАЦІ НЕПОВНОЛІТНІХ

Читайте также:
  1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
  2. Аналіз загальних показників організації праці
  3. Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці в організації
  4. Аналіз умов праці
  5. Аналіз умов праці на робочому місці
  6. Аналіз умов праці у галузі за показниками шкідливості та небезпечності чинників
  7. Атестація робочих місць за умовами праці
  8. Безпека праці при виконанні основних видів робіт
  9. Безпека праці при використанні технологічного обладнання
  10. Безпеки працівників у надзвичайних ситуаціях

 

Держава враховує певні фізичні, фізіологічні та інші особливості неповно­літніх і виявляє турботу про здоров'я молодого покоління. Законодавчо це за­кріплено, зокрема, в ст. 43 Конституції України. Законом України „Про охоро­ну праці" (ст. 11) забороняється застосування праці неповнолітніх, тобто осіб віком до вісімнадцяти років, на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах. Міністерством охорони здоров'я України видано наказ від 31. 03. 1994 р. № 46, яким затвер­джено Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх.

Забороняється також залучати неповнолітніх до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми. Граничні но­рми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми затверджені нака­зом МОЗ України від 22. 03. 1996 р. № 59 (табл. 1.1).

 

Таблиця 1.1

Граничні норми підіймання та переміщення важких речей неповнолітніми

Календарний вік. Граничні норми ваги вантажу (кг)
років Короткочасна робота Тривала робота
  юнаки Дівчата юнаки дівчата
2.5
8.4 4.2
11.2 5.6
12,6 6,3

 

Не допускається прийняття на роботу осіб, які не мають шістнадцять років. Однак, як виняток, можуть прийматися на роботу особи, які досягнули п'ятнад­цяти років за згодою одного з батьків або особи, що його замінює. Для підгото­вки молоді до продуктивної праці допускається прийняття на роботу учнів за­гальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів для виконання легкої роботи, яка не завдає шкоди здоров'ю і не пору­шує процесу навчання, у вільний від навчання час по досягненні ними чотирна­дцятирічного віку за згодою одного з батьків або особи, що його замінює (ст. 188 КЗпП).

Забороняється залучати неповнолітніх до нічних, надурочних робіт та ро­біт у вихідні дні (ст. 192 КЗпП). Усі особи, які не досягнули вісімнадцять, років приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду і в подаль­шому, до досягнення 21 року, щороку підлягають обов'язковому медичному огляду (ст. 191 КЗпП).

Для неповнолітніх, у віці від 16 до 18 років, встановлено скорочений 36-годинний робочий тиждень, а для п'ятнадцятирічних — 24-годинний.

на їх основі і затверджуватися міністерствами, відомствами України або асоціаціями, концернами та іншими об'єднаннями підприємств з метою конкре­тизації вимог Державних нормативних актів.

 
Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 3 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав