Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Читайте также:
  1. IV. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА РОЗДІЛАМИ, ТЕМАМИ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ
  2. IV. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА РОЗДІЛАМИ, ТЕМАМИ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ.
  3. А тепер – до праці!!! Бажаю успіху!!!
  4. А тепер – до праці!!! Бажаю успіху!!!
  5. Автоматизована система раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення
  6. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
  7. Аналіз загальних показників організації праці
  8. Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці в організації
  9. Аналіз умов праці
  10. Аналіз умов праці на робочому місці

У приміщенні , що за класифікацією можна віднести до приміщень без підвищеної небезпеки, розміщено три розетки змінного струму з напругою 220 В та потужністю 50 Гц.

Задля забезпечення електробезпеки на підприємстві та у окремих приміщеннях звертаються до таких заходів:

1) захисне заземлення корпусів персональних комп’ютерів, занулення, захисне відключення;

2) впровадження системи допусків при виконанні ремонтних робіт;

3) відгородження, за необхідності, робочих місць або струмовідних частин, що залишилися під напругою;

4) розміщення у небезпечних місцях попереджувальних знаків, плакатів, пам'яток.

4.1.3.5 Заходи щодо поліпшення умов праці користувачів комп’ютерного обладнання.

Для зниження впливу шкідливих чинників на користувачів, рекомендується застосовувати монітори зі зниженою випромінювальної здатністю, встановлювати захисні екрани, і навіть дотримуватися регламентовані режими праці та відпочинку (робота за комп'ютером має перевищувати 6 годин, і навіть треба робити щогодини технологічні перерви протягом 15 – 20 хвилин). Не рекомендується розташовувати робочі місця, оснащені ПК, друг за іншому. Задня стінка монітора ПК повинна бути спрямована (чи стикатися) до користувача ПК. Відстань від стін щонайменше 1 м.

Робоча місце користувача ПК має включати: робочий стіл, стілець (крісло) і підставку для ніг.

4.1.3.6 Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки.

Для підтримання пожежної безпеки кожне підприємство має здійснити комплекс обов’язкових організаційних заходів, перелічених у “ Правилах пожежної безпеки в Україні ”, а саме:

• визначити обов’язки посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки;

• призначити відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць, технологічного та інженерного устаткування, а також за утримання і експлуатацію технічних засобів протипожежного захисту;

• запровадити відповідний протипожежний режим;

• підготувати й затвердити загальнооб’єктову інструкцію про заходи пожежної безпеки й відповідні інструкції для всіх вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних приміщень, а також ознайомити з тими інструкціями всіх працівників;

• скласти плани (схеми) евакуації людей у разі пожежі;

• затвердити порядок (систему) сповіщення людей про пожежу, ознайомити з ним усіх працівників;

• визначити категорії будівель і приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою відповідно до вимог чинних нормативних документів, а також визначити класи зон за “ Правилами будови електроустановок ”;

• встановити на території, у будівлях та приміщеннях відповідні знаки пожежної безпеки, таблички з вказівкою номеру телефону та порядку виклику пожежної охорони.

Всі вище вказані заходи забезпечення пожежної безпеки сумлінно виконуються на ПП " Манич В.Г.".

Висновок

У частині «Охорона праці» розділу дипломного проекту проведено аналіз шкідливих і небезпечних виробничих чинників які виникають на робочих місцях приватного підприємства "Манич В.Г." магазин "Клімат" та запропоновані заходи щодо поліпшення умов праці.

 

 

РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 56 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав