Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Хід заняття. 1. Теоретичне опитування ________________________________________________

Читайте также:
 1. U Домашнє завдання до практичного заняття № 10.
 2. Б) підготувати відповідь на контрольні ПИТАННЯ ДЛЯ теоретичної ПІДГОТОВКИ ДО семінарськОГО ЗАНЯТТЯ
 3. ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ при підготовці до практичного заняття
 4. Домашнє завдання до практичного заняття 6
 5. Домашнє завдання до практичного заняття 7
 6. Домашнє завдання до практичного заняття 8
 7. Домашня підготовка до заняття за темою: “s-елементи І та ІІ груп ПС та d-елементи І та ІІ груп ПС”.
 8. Заняття 1
 9. Заняття 1.
 10. Заняття 1.

1. Теоретичне опитування ________________________________________________

2. Практичне завдання – (додаток №1)______________________________________

3. Підведення підсумків__________________________________________________

4. Домашнє завдання – повторення пройденого матеріалу_____________________

Викладач Смерека А.Г.

Державний вищий навчальний заклад

«Чернівецький політехнічний коледж»

«Основи програмування та алгоритмічні мови»

Лекція Заняття №16

Тема: Рекурсивні функції. Перевантаження функцій______________________________

Мета: Ознайомити з поняттям рекурсії в С++, види рекурсій та поняттям перевантаження функцій_____________________________________________________

Міжпредметні зв’язки: Основи програмування та алгоритмічні мови, Алгоритми та структури даних, Об’єктно-орієнтоване програмування___________________________

Література: Глинський Я.М. Анохін В.Є. Ряжська В.А. С++ С++ Builder___________

Структура заняття:

 1. Організаційний момент.________________________________________________
 2. Актуалізація опорних знань – поняття рекурсії в мові Pascal____________________
 3. План лекції:_____________________________________________________________

3.1 Означення рекурсивних функцій______________________________________

3.2 Пряма і непряма рекурсія ___________________________________________

3.3 Означення перевантаженої функції____________________________________

3.4 Робота компілятора з перевантаженими функціями______________________

3.5 Правила опису перевантажених функцій_______________________________

 1. Закріплення нового матеріалу – написання програм___________________________

4.1 Написати рекурсивну функцію, що обчислює факторіал__________________

4.2 Використовуючи перевантаження функції, скласти програму для упорядкування трьох уведених даних або символьного, або цілого типу_______

 1. Домашнє завдання:______________________________________________________

5.1.1 Опрацювати пройдену лекцію__________________________________

5.1.2 Підготувати СРС: Функція main(). Розбір параметрів рядка_________

Викладач Смерека А.Г,


 

Державний вищий навчальний заклад

«Чернівецький політехнічний коледж»

«Основи програмування та алгоритмічні мови»

Самостійної роботи студента

Тема: Функція main(). Розбір параметрів рядка.______________________________________

Мета: Отримати знання використання параметрів головної функції програми _______________

Міжпредметні зв’язки: Об’єктно-орієнтоване програмування, Алгоритми та структури даних, Операційні системи______________________________________________________

Студент повинен знати:Призначення параметрів головної функції та їх використання _

Студент повинен вміти:Використовувати набутті знання при написанні програм _____

Література:

1. [6] ст.69_______________________________________________________________

Структура самостійної роботи

1. Параметри функції main()____________________________________________________

2. Використання параметрів функції main()________________________________________

Питання і задачі для самостійної роботи

 1. Скласти програму: нехай треба знайти мінімальне або максимальне значення функції y=x2 sin(x), де х змінюється на проміжку [1;2] з кроком h = 0,1. При написанні програми використати параметри функції main(). Збережіть програму і робочому каталозі наприклад d:\lab\program.cpp. Виконайте програму і вийдіть з середовища С++. Введіть у командному рядку Windows або програми Far, Windows Commander тощо послідовно команди:

D:\lab\program.exe <натисніть Enter>

D:\lab\program.exe min <натисніть Enter>

D:\lab\program.exe kil<натисніть Enter>

Викладач Смерека А.Г.


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 7 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.063 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав