Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Саяси мәдениет

Читайте также:
  1. X – дәріс. Саяси әлеуметтану
  2. XII – дәріс. Мәдениет әлеуметтануы
  3. Адам, қоғам және мәдениет ұғымдарына философиялық сараптама
  4. Азақ халқының материалдық мәдениеті» пәні
  5. Дәсүрлі мәдениет және оның қызметтері
  6. Жаңа замаңдағы саяси ілімдер тарихы және қазақ даласындағы саяси ой-пікірлер
  7. Көне грек және рим мәдениетінің даму сатылары қандай болды?
  8. Көне Грекия мен ежелгі Римдегі қоғамдық-саяси жағдаят.
  9. Көне мәдениетті оқытудың маңызы.
  10. Л-Фарабидың саяси әлеуметтік көзқарастары

1 18 ғасырда «саяси мәдениет» терминін ғылыми айналымға кім енгізді

А) И.Г.Гердер D) Г.В.Ф.Гегель

В) И.Кант Е) М. Вебер

С) Ж.Ж.Руссо

2 Саяси жүйеде өзіндік статусын табуына тән бағдар алу саяси мәдениеттің қай типіне жатады (Г.Алмонд пен С.Верб жіктеулері бойынша)

А) азаматтық D) патриалхалдық

В) белсенділік Е) тоталитарлық

С) фрагменттік

3 Радикализм, саяси басқыншылық және өзге ойлардың болуына мүмкіндік бермейтін саяси мәдениеттің типі

А) азаматтық D) либералдық

В) белсенділік Е) тоталитарлық

С) плюралистік

4 Қоғамда қабылданған саяси бағыттар, құндылықтар мен ережелерден өзгеше саяси мәдениетті қалай атаймыз

А) саяси контрмәдениет D) саяси салт-дәстүр

В) саяси субмәдениет Е) әдет-ғұрып мәдениеті

С) басты саяси мәдениет

5 Г.Алмонд, С.Верб жіктеулері бойынша саяси мәдениеттің қай типіне дәстүрлік құндылықтарға негізделген саяси аңқаулық , енжарлық тән

А) плюралистік

В) белсенділік D) патриалхалдық

С) фрагментарлық Е) тоталитарлық

6 Саяси мәдениеттерді патриалхалдық, азаматтық және белсенді типтерге бөлуді кім ұсынды

А) Г.Алмонд, С.Верб D) И. Гердер

В) М.Вебер Е) Д. Истон

С) К.Гаджиев

7 Халықтың көп бөлігі қабылдаған белгілі бір саяси мәдениетті қалай аталады

А) саяси контрмәдениет

В) саяси субмәдениет

С) доминантты саяси мәдениет

D) дамушы саяси мәдениет

Е) кертартпа саяси мәдениет

8 Дәстүрлі саяси мәдениетінің элементтерін қазіргі замандағы саяси құрылымға көшіруін қалай атаймыз

А) расизм D) ритуализм

В) трайбализм Е) экстремизм

С) эволюционизм

9 Саяси мәдениеттің белсенділік типін басқаша қалай анықтауға болады

А) өкімет бағыну мәдениеті

В) мәдениетке қатынасу

С) туыстық қатынастар құндылығы

D) бірауыздылық мәдениет

Е) сакральдық мәдениет

10 Біртекті мәдениетке ұмтылу және қирату мақсатына (жою, тыйым салу, жоғалту, өшіру) күш салу қай саяси мәдениетің түріне жатады

А) плюралистік D) тоталитарлық

В) азаматтық Е) либералдық

С) патриалхалдық

11 Жеке адамның саяси мәдениеті қалай қалыптасады

А) туғаннан бастап генмен беріледі

В) тек жанұяда тәрбиелену барысында

С) әлеуметтану процесімен қатар

D) мектепке оқу кезінде

Е) арнайы оқыту кезінде

12 Қоғамдағы басты мәдениетке қарсы саяси мәдениетті (саяси мүддесі, үлгі және құндылықтар, нышаны бойынша) қалай атаймыз

А) саяси контрмәдениет D) ресми мәлімдеген саяси мәдениет

В) саяси субмәдениет Е) реакциялық мәдениет

С) басты саяс мәдениет

13 Бір саяси құрылыстан екіншіге өту барысынде қоғамда саяси мәдениеттің қай типі басымдылық танытадыі

А) азаматтық D) фрагментті немесе аралас

В) патриалхалдық Е) плюралистік

С) тоталитарлық

14 Қазіргі Қазақстанның саяси мәдениетіне тән емес белгіні алып тастаңыз

А) дағдарыс кезінде бірігуге дайындық

В) көпұлттылыққа, діни және мәдениеттік алуандыққы деген шыдамдылық

С) ұжымдылық құндылықтың басымдылық

D) халықтың көпшілігінің саясатқа араласпауы

Е) антисемитизм

15 Қоғамдағы саналуан идеялардың, көзқарастардың,түсініктердің, нормалар мен құндылықтардың болуын мойындауы қандай саяси мәдениетке тән

А) плюралистік D) тоталитарлық

В) азаматтық Е) либералдық

С) патриалхалдық

16 Бұқара халықтың санасын бірдей болыун қадағсанасын бірдей болуын қадағалап, саясатқа «біздікі –және бөтен» деп өздерінің бағытын жақтаушыларды дос ретінде, ал басқалардың барлығын қас санайтын саяси мәдениеттің түрі

А) плюралистік D) тоталитарлық

В) азаматтық Е) либералдық

С) патриалхалдық

17 Плюрализмнің дамуына қандай саяси режим мүмкіндік береді

А) тоталитарлық D) олигархиялық

В) демократиялық Е) теократиялық

С) авторитарлық

18 Саяси билікке әсер ету, оны бағыттау және заңды құралдармен басқаруға тырысқан адамдар тобын қалай атайды (Алмонд пен Верб зерттеулері бойынша)

А) белсенді D) тоталитарлық

В) азаматтық Е) дәстүрлі

С) патриалхалдық

19 Инаугурация, тәж кигізу, ант беру, ескерткіштерге азагүл қою рәсімдері мәнісі не болып табылады

А) саяси жол-жора D) саяси норма

В) саяси әдет-ғұрып Е) саяси құндылық

С) саяси дәстүр

20 Қазақстанның саяси символдарының қатарына кірмейді

А) «Байтерек» мемориалы D) Қазақстан гербы

В) «Ақ-Орда» Президенттік резиденциясы Е) Қожа Ахмет Яссауи мавзолейі

С) Қазақстан флагы

 

№ блока   № вопроса
B B A E C B B D B C B B B A B D B B E A
B B A A A C D B A A E A E B A D D E C B
B E A B E C C A C D C B B C B E D B C E
C A B E E A A A B E C C B A A D B E E B
B E C D B B E E A E D A A B C B E D B D
A D D C D D A A A E D C C C D A D E E A
D C E B D E A A B C A E D D E B E E B C
A B B B A E D D E A E D B E C C D B A B
B A C D C A D A C D B C E A B E A B E B
C A A E A C B B D A A B A B D D A C B D
D A A A C E A C C A D A B C E D C B A C
E A B D A A A C D B E A C D D D E C D A
B E D C D E D D B A E B D E B A A A E D
D D C B D C C E D E C C E A D A E D D E
B D C D C B D A A A C D B B B C A B B A
C B B E D B D E A B E C C C А D D B B D
A B C B E B A D C B E D B D В D B A A B
D A C B E E B E C A C A A E С B D B B A
B A B E B D C B A C E B A B D C A A A C
E A C D D D E C D C D A E D B A B C E E

 

 

 


Дата добавления: 2015-02-16; просмотров: 22 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав